Ikke langt unna Ås ligger en liten godbit i form av et lite nedlagt avløpsrenseanlegg tilhørende Ås kommune, hvor Oslo VAV har drevet utviklingsarbeid knyttet til gravefrie stikkledninger. Sjur Tveite har fått positive tilbakemeldinger fra Ås kommune om å kunne bruke deler av ledninsnettet i kommunen til praktisk undervisning og opplæring.

Vil invitere de hemmelige agentene inn

Norske kommuner huser mange dyktige fagfolk med unik erfaring med VA-arbeider. Mange steder har man lokalt over tid utviklet smarte metoder og løsninger som er unike både for bransjen og for nordiske forhold.

0

Om ikke lenge starter arbeidene med å bygge det nye nasjonale senteret for vanninfrastruktur (Vannsenteret) på Ås. Der hovedaktiviteten i første rekke vil dreie seg om kurs og opplæring. Imidlertid ønsker man å bygge videre utover med andre aktiviteter omkring senteret. Foruten å drive opplæring ønsker man å være et kunnskapsverksted og en møteplass for VA-folk samt bindeledd mellom forskning og praksis.

Gravefri

– I Norge er det et betydelig potensial for gravefrie metoder ved fornyelse av ledningsnettet, og rørinspeksjon, opplæring og demonstrasjoner vil få en naturlig plass i det nye senteret. Det er et godt sted å starte, og her har vi allerede et nært samarbeid med SSTT og RIN. Norsk Vann vil også bruke oss som en treningsarena for sin opplæring. I tillegg vet vi at det i mange kommuner foregår mye spennende og innovativt innen arbeidsmetoder og nye løsninger. Det handler både om tilpasninger til vårt klima og topografi, der det stilles andre krav enn i Europa til å løse utfordringer. Flere av de store kommunene er langt framme og har handlingsrom. Men også i de mindre kommunene skjer det framskritt, med svært dyktige fagfolk som driver innovasjon. Vi ønsker å invitere disse til vannsenteret slik at erfaringene kan deles med flere. Vi vil legge til rette for en faglig arena der ildsjelene kan være med og bidra, både som kursholdere og som instruktører, sier Sjur Tveite, som er Vannsenterets første leder.

Realistisk

For tiden legges siste hånd på papirene som skal til før man kan engasjere en totalentreprenør og kjøre i gang byggearbeidet på den 13 mål store tomta på Ås. Her skal det legges til rette for realistiske forhold med grøfter og ledningsnett lik det man finner i en kommune, der man skal kunne bryne seg på oppgaver, alt fra graving og montasje til lekkasjelytting. Tveite understreker at senteret også ser utover egen tomt og infrastruktur.

– Man skal ikke dra langt av sted før man finner VA-installasjoner som er av eldre dato. Omkring universitetet her finnes det mye gamle rør og infrastruktur som kan tjene i opplæringsformål. Kursdeltakere vil også kunne reise ut i felt og være med og følge konkrete prosjekter, forteller Tveite.

Ikke langt unna Ås ligger dessuten en liten godbit i form av et lite nedlagt avløpsrenseanlegg tilhørende Ås kommune, hvor Oslo VAV har gjennomført flere forsøk som del av sitt utviklingsarbeid knyttet til gravefrie stikkledninger.

– Dette er et lite stykke opp og fram, men her skal man kunne komme og prøve ut nye metoder og løsninger knyttet til grøvre operasjoner som graving, boring og andre NoDig-metoder. Det drives forsøk og utvikling i mange kommuner, men her kan man jobbe uten konsekvenser og treffe folk man sjelden kommer borti og kan lære sammen med. Det vil være gode muligheter for workshops i felt, med ekte installasjoner og reelle spørsmålsstillinger.

Grenseløs

Tveite opplever at flere av kommunene i nærområdet er frampå og har engasjerte fagfolk.

– Å samarbeide med kommuner i nærområdet er naturlig. Jeg regner med at vi skal kunne finne felles interesser og arbeide med samme mål og med utbytte for alle parter. Jeg har faktisk ikke vært i en kommune ennå der det ikke dukker opp ideer, forslag og interessante løsninger og problemstillinger. Noe kan ha lokale årsaker, og er tilpasninger til lokale forhold, mens annet er spennende innovasjon som mange flere kan dra nytte av, forteller Tveite, som ofte erfarer at engasjerte fagfolk har et uformelt nettverk på tvers av kommunegrensene. Nå satser han på at senteret vil kunne være grenseløst og en møteplass for de engasjerte og sultne i hele bransjen.

I tillegg til å være et åpent sted for gode ideer og utveksling av kompetanse vil Tveite trekke på fordelene ved å ligge vegg-i-vegg med et universitet som utdanner en stor del av VA-ingeniørene her i landet, og som sjøl driver forskning innen nye løsninger i VA. Her ser man muligheter til å flette sammen ny kompetanse og innovasjoner over hele registeret, enten det gjelder forskning på god praksis eller spissteknologi. Ikke minst er det også et stort fagmiljø knyttet til overvann, der senteret kan trekke på kompetanse innen blant annet teknologi, blågrønne løsninger, planfag og juss.

Hjelpemidler

– VA-folk kan gjerne sammenlignes med hemmelige agenter, som gjennom det meste av sitt yrkesliv ikke får noe spesiell ære eller oppmerksomhet, men allikevel ufortrødent går på jobb og driver et av de største hjulene i samfunnsmaskineriet. De bruker både fantasi og erfaring til samfunnets beste. Jeg håper mange av disse gode praktikerne vil kunne føle seg hjemme i det miljøet vi legger til rette for, sier Tveite.

I tillegg til den praktiske siden av VA-faget vil det legges til rette for andre aktiviteter, som bruk av programmer og løsninger som er viktige hjelpemidler i hverdagen.

– Man skal jo aldri love mer enn det man skal holde, men jeg er sikker på at senteret vil bli en liten læringsfabrikk med gode forbindelser nært og fjernt, der den gode dugnadsånden og faglige stoltheten som finnes i kommunen skal kunne blomstre, avslutter Sjur Tveite.

Les mer om vannsenteret på Rørbloggen.