Frevar

Frevar-sjefen slutter etter tillitsbrudd

Styret ønsket å bestemme hvordan ledergruppen skulle se ut. Fredrik Hellstrøm var både uenig i endringene, og opplevde vedtaket som at han ikke har tillit. Nå forlater han jobben med en ukes varsel.

0

I en udatert kort pressemelding meddelte Frevar i går at styret ved Frevar KF og Fredrik Hellstrøm er blitt enige om at han fratrer stillingen som direktør.

Vi takker Fredrik for stor og god innsats gjennom mange år. Han har vært sentral i Frevars utvikling. Vi ønsker ham lykke til videre, sier styreleder Hege Dubec i pressemeldingen.

Frevar har vært en flott arbeidsplass og jeg opplever at vi har fått til mye. Men nå er tiden moden for å søke nye utfordringer, sier Fredrik Hellstrøm i den samme pressemeldingen.

Fredrik Hellstrøm har dermed fått en uke på å rydde pulten og skal ha sin siste arbeidsdag den 18.03. Alt tyder på at avslutningen på mer enn ti års lederskap for Frevar har skjedd etter sterk ueninghet.

Detaljstyring

Den utløsende faktor for Fredrik Hellstrøms avgang har ifølge Fredrikstad blad vært at styret har ønsket å bestemme hvem som sitter i ledergruppen. Styret i Frevar grep gjennom et vedtak direkte inn og bestemte hvordan Fredrik Hellstrøms ledergruppe skulle se ut. Hellstrøm var både uenig i endringen, og opplever vedtaket som at han ikke har styrets tillit.

På spørsmål fra Fredriksstad blad svarer styreleder Hege Dubec  at de vil ha «en mindre og mer strategisk ledergruppe». Derfor bestemmer de at ansvaret på HR-området, som i dag er en egen stilling som HR- og informasjonssjef, heretter skulle legges til rollen som økonomisjef.

Fredriksstad Blad har spurt Tor Prøitz, styremedlem som stemte imot vedtaket i styremøtet:

Et styre tilsvarende det som Frevar har, har å forholde seg til daglig leder. Jeg kan ikke se at vi som styre bør gå inn og overprøve daglig leders organisering av hans jobb. Det er bakgrunnen for at jeg mener vi gikk inn på hans ansvarsområde, og derfor stemte jeg i mot forslaget.

Les også: Drakamp om milliongebyr til lakseoppdrett

Vil fjerne HR

Hellstrøm skriver i en protokolltilførsel at styret, i en tid som er utfordrende for Frevar, gir stort fokus på HR-rollen, og hvordan den skal organiseres. Han mener HR-rollen fortsatt må ligge i lederteamet, står det i hans tillegg som følger vedtaket. Hellstrøm vurderer derfor at styret med sitt vedtak signaliserer at de ikke har tillit til hans ledelse av selskapet.

På spørsmål fra Fredriksstad Blad om Helstrøm har tillit svarer Hege Dubec:
– Ja det har vi. Protokolltilførselen kom etter vedtaket. Det første jeg sa til Fredrik etter behandlingen, var at du har styrets tillit.

Det hører med til bakteppet Fredrikstad kommune er kjent for stram politisk styring innad. Det har vært brutale oppgjør etter stygge varsler-saker, noe som åpner for spekulasjoner om at man ikke er overdrevet interessert i HR i plankebyen. Samtidig har Frevar ikke levert renseresultater etter offentlige krav og er under konstant trussel fra Statsforvalteren om bøter, som kommunen har satt av penger til.

Samtalene om et spennende samarbeid med Sarpsborg om felles renseanlegg havarerte etter alt å dømme på grunn av hard politisk uvilje til samarbeid i Fredrikstad Kommune. Utad het det at Sarpingene ikke ville samarbeide, men i bunn og grunn var det Fredrikstad som ville være storebror og nektet Sarp å være med i et IKS.
Nylig uttalte ordfører i Sarpsborg at Fredrikstad lider av «storebror kompleks.»

Varslersakene

Granskere av varslersakene konkluderte gjennom to undersøkelser i 2018 med at tre kvinnelige tidligere ansatte i Fredrikstad Kommune hadde vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse, og to av dem for mobbing og trakassering, etter at de hadde varslet om ulovlige og kritikkverdige forhold. Kommunen ble ilagt foretaksstraff av politiet for brudd på lovverket overfor de ansatte. Alle tre har sluttet i jobbene i kommunen.

-En ingeniør varslet om ulovlige direkte anskaffelser. Totalt er hun tre ganger tilkjent oppreisning for måten arbeidsgiveren behandlet henne på. Etter den siste granskningen fremmet hun krav om og fikk tilkjent 250.000 kroner.
-En jurist varslet om at kommunen ikke oppfylte sine plikter i en ordning som gir utbyggere momsfradrag. Momsen ble dermed spart på ulovlig vis. Saken ble aldri tatt videre, hun sa fra på nytt, og det hele eskalerte.
-En leder bisto juristen i hennes varsling, og hadde selv også varslet om andre forhold på arbeidsplassen.

Kilde: Fredriksstad Blad