Innfører smarte vannmålere over alt

I årene som kommer skal alle vannmålere i kommunene Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund og Malmö erstattes av digitale, «smarte» målere. Innføring av smarte målere vil effektivisere og forbedre hele vann- og avløpssystemet. Det samme nettverket brukes til å kommunisere fra mange andre typer sensorer på ledningsnettet enn vannmålere.

0

De smarte målerne vil gi et vell av informasjon som forbedrer hele VA-systemet. Målerne vil være sentrale i arbeidet med å kunne følge strømninger, forbruk og avvik i vannledningsnettet på en effektiv og datadrevet måte. For eksempel vil vannlekkasjer kunne oppdages og utbedres raskere, kanskje til og med forutses.

Simon Granath

– Anskaffelsen ble offentliggjort i hele Europa og vi stilte høyere krav til leverandørene enn noen andre hadde gjort tidligere. Det er en kostnadseffektiv løsning som ikke låser oss til spesifikke teknologier eller programmer og den åpner for arbeidet som pågår i kommunene rundt smartbyen, forteller Simon Granath ved VA SYD.

Prosjektet er unikt i sitt slag. VA SYD er ikke først ute med å installere digitale vannmålere, men man er unike ved at man løfter blikket for å se helheten i hvordan informasjonen skal brukes for å sikre vannforsyning både i dag og i fremtiden.

– Vi bruker LoRaWAN for kommunikasjon fra vannmålerne og får h-verdier for vannmålerforbruket. Dvs. ingen antenner på biler eller lignende uten fast nett. Det samme nettverket brukes til å kommunisere fra mange andre typer sensorer på ledningsnettet enn vannmålere, noe som gir store fordeler. LoRaWAN er optimalisert for å ha lang rekkevidde samtidig som den har lang batterilevetid, derfor trengs relativt få antenner i motsetning til andre radioteknologier, forteller Granath.

Digitalisering vil også være et løft for kundene. På sikt slipper eiendomseiere å rapportere målerstander manuelt og avgiften baseres på faktisk forbruk og ikke beregninger, slik tilfellet er i dag. Rennende toaletter og lekkasjer vil kunne oppdages på et tidligere tidspunkt. Kunder vil kunne se og følge deres faktiske forbruk.

Datasikkerhet er svært viktig for VA SYD. All data er kryptert og lagret i VA SYDs egne serverhaller. Ingen tredjepartsleverandør vil kunne lagre eller se informasjon fra vannmålerne.

Slik blir de nye vannmålerne

– VA SYD har cirka 200 km med drikkevannsledninger og samme mengde avløpsledninger. Vannmålerne som er i midten blir viktige i vår digitale transformasjon da de hjelper oss med å oppdage avvik slik at vi raskt kan fikse dem påpeker Granath.

Installasjon av de nye målerne er påbegynt hos store vannforbrukere og i 2021 starter installasjonen hos huseiere. Innen 2030 skal alle målere skiftes ut.

Prosjektet med å digitalisere vannmålerne er en del av et større prosjekt som innebærer at VA SYD skal redusere andelen vanntap. I tillegg til smarte målere pågår det eksperimenter med lekkasjedeteksjon via satellitter, og spesielle lekkasjedeteksjonsteam har i oppgave å skanne nettverket for lekkasjer.

– Vann er vår viktigste næringsmiddel som vi ikke må kaste bort og det trengs flere måledata for at vi skal kunne ta bedre beslutninger på kort og lang sikt, påpeker Granath.

Frem til 2030 skal alle vannmålere i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund og Malmö erstattes av digitale, «smarte» målere. Innføring av smarte målere vil effektivisere og forbedre hele vann- og avløpssystemet.