Pumpestasjon

Stort behov for praktikere i VA-teknikk

Det finnes ingen tilpasset yrkesopplæring innen VA-teknikk, som for eksempel service på minirenseanlegg, pumpestasjoner, mindre renseanlegg, vannverk, og andre installasjoner innen VA. Pr i dag er det ingen bestemt yrkesfaglige eller fagskoletilbud for denne yrkesgruppen.

0

Behovet for teknikere til service og vedlikehold innen vann og avløp er stort, men det finnes pr i dag ingen yrkesfaglige vei å gå for den som vil jobbe med praktisk teknikk relatert til vann og avløp. Særlig innen service på pumpestasjoner og minirenseanlegg, der det i dag finnes flere titalls tusen installasjoner som årlig skal vedlikeholdes, finnes det ingen yrkesfaglige tilbud.

Stort behov

En bransje som sliter tungt med å finne fagutdannede teknikere på VA er særlig de som driver ettersyn av pumpestasjoner og minirenseanlegg, samt de som driver ettersyn av kommunalt nett. Nå er det flere tar til orde og som godt kunne tenke seg en form for yrkesfaglig eller fagskolemessig praktisk utdanning for dette.

– Det er stor etterspørsel etter folk i vår bransje. Å drive service på pumpestasjoner og minireneseanlegg krever en teknisk forståelse og praktisk evne, der mekanikk, hydraulikk og elektronikk er viktige elementer. Jeg har fått med meg at anleggsrørleggerfaget er etablert, og det er en god start, men innen vårt felt er det mer sammensatt, man bør ha en bredere faglig base. Jeg ser for meg et tilbud som burde være en del av det yrkesfaglige feltet, på videregående skole eller et tilbud under fagskole, sier Jan-Petter Kongsberg, daglig leder for Agro Miljø i Fredrikstad, som blant annet driver service på private minirenseanslegg og pumpestasjoner.

Danmark

Kongsberg viser til Danmark, der man har man et fag som heter kloakkmester, som nettopp er en som har som oppgave å sørge for at systemene fungerer til enhver tid. 

– Jeg møter mange som synes dette med å hindre forurensning og drive service vedlikehold av anlegg er en meningsfull og spennende yrkesvei, men det finnes ingen slik vei, og vi sliter med å finne folk som har nødvendig kompetanse, jeg synes yrkesfagnemndene burde se på hvordan andre land løser dette og kanskje opprette et fag, på linje med utdanninger som mekaniker, anleggsgartner eller rørlegger, og dette burde være et tilbud over hele landet, der man kanskje kunne kombinere praktisk opplæring i regi av servicebedrifter kanskje kombinert med nettbasert undervisning, slik at man kunne ta dette lokalt, sier Kongsberg, som også kan fortelle at man deltar i oppdateringskurs hos de som leverer renseanlegg man driver service på.

– Leverandørene av minirenseanlegg er blitt flinkere til å oppdatere oss, men i vår bransje er det mange ulike oppgaver, så en bred utdanning innen dette hadde tjent samfunnet, sier Kongsberg. 

Platearbeider

Den samme situasjonen gjelder for firma Driftsteknikk i Råde, som også er et spesialfirma på dette området, men som særlig driver med service og vedlikehold på kommunale pumpestasjoner. 

– Sjøl er jeg platearbeider, og den siste vi ansatte var egentlig på vei til å bli bilmekaniker. Han fungerer bra, men det er først og fremst fordi han er allsidig og interessert, det er krevende å finne folk og det går mye tid til opplæring, forteller prosjektansvarlig Ulrik Holm ved Driftsteknikk i Råde.

Holm synes kanskje mekanikerfaget er det som ligger nærmest det feltet man snakker om her, men faget bør også handle om hydraulikk, elektronikk og styring, noe prosess, samt kanskje litt miljøfag. 
– Dette er et område i sterk vekst, og det er behov for gode teknikere på dette feltet, systemene må vedlikeholdes, det ville kunne gi mange en meningsfull yrkesvei, det er et potetyrke, der man bør ha pågangsmot og oppfinnsomhet, en blanding av MacGyver og Redodor Felgen, det er et spennende fag man lærer mye av, det er mye frisk luft og det er aldri kjedelig, og man må tåle å bli møkkete på nevene, det er det ikke alle som gjør, sier Holm.

Samme i kommunene

Som regel henter de fleste kommuner sine fagarbeider som jobber på rørnettet og pumpestasjoner fra ulike tilgrensende fag, og Terje Johansen, leder for lednignsnettet i Fredrikstad kommune kan fortelle at situasjonen er mye den samme som servicebedriftene beskriver, at de som jobber på rørnettet er en sammensatt gruppe, der ingen har spesiell utdanning som er rettet direkte mot oppgavene. 

– Vi har en stor spredning av fagfolk, det er alt fra rene mekanikere, landbruksmekanikere, folk med erfaring fra prosess eller fra elektro, og folk fra entreprenørbransjen i våre rekker, og alle er lærenemme, men det hadde så klart vært en fordel med en utdanning på dette, sier Terje Johansen i Fredrikstad kommune.