Bjarne Haugland er ikke i tvil om at VA-Messene skal gjentas, her sammen med sine gode medarbeidere Ida Hodt og Bjørg Elise Alstad.

Det kommer til å gjenta seg

VA-Messsene har tiltrukket seg mer besøkende enn de tre foregående årene til sammen. Kombinasjonen med utstilling og delvis lokal fagseminar har vist seg å fenge VA-folket.

0

Årets VA-Messer, som nylig ble gjennomført i fire byer ble en suksess. Etter to år med coronatørke har man klart å gjenskape den gode stemningen man tidligere hadde.

– Det er ingen tvil, dette kommer vi til å gjenta, både tallene og følelsene forteller oss at dette er liv laga, vi er kjempefornøyd, sier Bjarne Haugland, leder for VA/VVP til VANytt.

Med et besøk på opp mot 1200 til sammen har man i rene tall klart å samle flere besøkende enn de tre foregående årene, fra før coronaen satte to år på vent, noe som Haugland tar som en bekreftelse på at ideen med en flyttbar messe er riktig.

– Norge er et vidstrakt land, selv med moderne framkomstmidler. Og folk jobber og tenker lokalt. Derfor er løsningen med lokale samlinger og lokale foredrag, i kombinasjon med en rullende utstilling en fin miks. Vi er lokale og nasjonale i samme pakke. Det er kortreist for de besøkende, mens utstillernde flytter seg land og strand, understreker Haugland.

Nettopp kvaliteten på de besøkende er det som utstillerne har trukket fram som positivt. Det er nemlig ingen hemmelighet at utstillerne er tilfreds med besøket og kvaliteten på de som har vært innom.


– Vi har klart å samle kundene, det vil si i overveiende grad folk fra kommunene, de som tar beslutninger og som bruker produktene daglig. Det har vi sett tydelig. I tillegg har mange entreprenørfirmaer kommet, men ikke så mange rådgivere som vi håper på. Men dette skal vi bygge videre på, sier Haugland.

En viktig erfaring har vært at det er lettere å samle folk til foredrag på formiddagene. Å få folk til å komme ved middagstider er mer krevende, her skal man jobbe videre med å utvikle konseptet.

– Man kan gjerne si at vi har klart å samle de som har siste ordet, men vi skulle gjerne sett flere av de som planlegger og utfører, det vil si rådgivere og entreprenører, så her har vi mer å hente, sier Haugland.

Etter å ha hatt braksuksess i Kristiansand og Bergen var Haugland litt mer urolig for besøket i Trondheim , ikke minst siden det var kun et par dager etter at Driftsassistansen hadde hatt sin samling.

Men det lave antallet forhåndspåmeldte be gjort til skamme.

– I Trondheim kom det over 170 besøkende, og det vil si at de 22 utstillerne hadde hendene fulle hele dagen, vi ser jo at folk har mye på hjertet, og med et stort utvalg av produkter på standene går tiden fort, det viser seg at det er mye spørsmål folk har og ikke sjelden spennende erfaringer man ønsker å drøfte og dele. God personlig kontakt og et faglig fokus er vårt mål. Folk kjøper ikke løsninger hals over hode, og nettopp å kunne se en samlet bransje på en dag er jo veldig effektivt. Det er jo slik det bør være.

Om de andre tre byene var suksess ble messa i hovedstaden et mylder og en mega-samling, med over 600 besøkende på en dag.

– Under seminarene med Oslo VAV og Norsk Vann var det ikke sitteplasser igjen, noe som forteller oss at vi klarte å finne et godt program. Nettopp at vi skal være et samlingspunkt for de gode faglige diskusjonene er et viktig mål, og at vi fikk med oss Norsk Vann på reisen var også veldig gledelig. Det føler jeg bidro til å forsterke den gode følelsen av at dette dreier seg om et felles ansvar og en nasjonal dugnad for rent miljø – og godt og trygt drikkevan, avslutter Bjarne Haugland.