Foto: Terje Sandstad

Viktig med tett oppfølging av vann og avløpsarbeider

Når grøfta fylles igjen kan det gå flere år før en svakhet eller en byggefeil kommer for dagen. Da er det for sent å gå til entreprenør og kreve erstatning. Derfor er det viktig at kommunen har folk på plass som sjekker at arbeidene bli rett utført.

0
Terje Sandstad

Det burde være en selvfølge at alle entreprenører følger normene og utfører arbeider innen vann og avløp etter punkt og prikke. Det har også blitt vanligere at byggherre krever fotografisk dokumentasjon underveis i arbeidene. Men dessverre holder det ikke alltid stikk. Konsekvensene av en feil kan føre til kostbare etterarbeider for kommunen, og det blir til syvende og sist abonnentene som må være med og dele på regninga.

Erfaring

– Jeg har sjøl gått alle gradene innen anleggsfaget, fra grøftearbeider med spade til dagens oppgave, som byggeleder/kontrollør for vann og avløp i Ullensaker Kommune, forteller Terje Sandstad som peker på at den praktiske erfaringen fra entreprenørsiden har gitt ham den ballasten som skal til for å være kommunens kontrollør når entreprenørene utfører sine arbeider. Som representant for kommunen er det naturlig at man får tegninger på forhånd, at man er med i byggemøter og følger opp arbeidene tett gjennom flere faser. 

– Ved utbygging av nye områder må utvikler betale for den nødvendige nye infrastrukturen. Men det er jo kommunen som etterhvert skal ta over ansvaret for å drifte ledninger, pumpestasjoner og kummer, og da må vi passe på at det gjøres skikkelig, slik at vi ikke arver problemer og kostnader, understreker Terje.

Omfylling

Det er mange ulike anleggsfeil som gjøres, alt fra tekniske snarveier til at man tar for lett på dette med nødvendige omfyllingsmasser. Et svært viktig område er også at sveisearbeider gjøres skikkelig.

Et bilde som taler for seg selv. Foto: Terje Sandstad

– Det koster enorme summer å reparere feil, det er maskiner og arbeid som skal i sving. Jeg har dessverre vært ute for elementære feil, som f.eks. feil bruk av skjøtemuffer, der det kan ta 15-20 år før problemene melder seg. Det koster fort en halv million å rette opp slike skader, og dessverre blir det abonnentene som må ta regninga, det er ille, sier en engasjert Sandstad.

Derfor hender det at entreprenører opplever Sandstad som en streng og tydelig herremann. Det har nemlig forekommet at han som kommunens representant har krevet at arbeidet må gjøres på nytt.

Utilsiktet

– Jeg har jo over tid blitt kjent med alle knepa, ikke minst fra den tiden jeg var ute på anlegg. Et vanlig fenomen er at man kan bli fristet til å bruke for lite med omfyllingsmasser. Det hender naturlig også at man gjør utilsiktede feil, for eksempel å legge rør på treplanker for å lette montering. Om man ikke tar bort disse vil ledningene komme i klem på grunn av massene som synker på. Etter 30 år vil rørene kunne få en knekk. Så lang tid tar det, og min jobb er å vokte over verdiene som legges ned, slik at man får lengst mulig levetid på anleggsarbeidene, sier Sandstad.

Et svært viktig byggemessig aspekt er selve fundamenteringen. I Ullensaker kommune varierer grunnforholdene enormt, eksempelvis fra gode grusmasser i sentrumsområde og omking flyplassen, det er store felter med leirgrunn på Kløfta og et fuktig og myrpreget område nord i kommunen. Fundamenteringen er derfor veldig viktig i spesielt utsatte områder, der man må gå grundig til verks, gjerne med spunting og tilførsel av kalk.

Stabilitet

– At rør får ligge på stabile grunnforhold er naturligvis viktig på sikt, dette gjelder særlig avløpsrør, som ikke er strekkfaste. Med vannrør er det gjerne litt enklere. Det har skjedd at vi har krevet ekstra spunting og forsterkninger. Slikt ser man ikke før grøftene er åpnet, og derfor er det viktig at vi er våkne og på pletten når det skjer. Etterpå er det for sent, og det kan ta lang tid før svakhetene begynner å virke. Konsekvensene kan også bli katastrofale dersom det er mye leir i grunnen. Ved et tilfelle på Kløfta nylig måtte det for eksempel støpes ny grøftebunn for å få stabilitet med mager betong og legges singel oppå, slike tilfeller må vi ta tak i. Når jeg kommer på befaring og ser gjennom filmer og foto har det hendt at vi har krevet at arbeidene må gjøres om. Men det er sjelden, siden vi passer på å være til stede når det skjer, så tar vi det med en gang. Dermed sparer vi også entreprenør for ekstra utgifter. Dette er forøvrig et stort ansvar vi har både for verdier og samfunnssikkerhet, understreker Terje.

I gamle dager var forholdene gjerne mer oversiktlige, og i små kommuner var de ansatte gjerne på fornavn med han som satt bak spakene i gravemaskinen. Til egne prosjekter har Ullensaker kommune deror tatt et viktig grep, ved å ha rammeavtaler med en håndfull lokale entreprenører. Men i takt med stadig høyere tempo og mange private prosjekter der det en utfordring er at de store entreprenørene på grunn av kapasitetsproblemer er seg nødt til å leie inn mindre firmaer som underentreprenører. Her kan det i enkelte tilfeller gå på både språklige forhold og mangel på kompetanse.

Sveising

– Dette med erfaring og sertifisering av sveisekompetpanse er veldig viktig. Her stiller vi kanskje høyere krav enn andre kommuner, men jeg sjekker alltid at sertifikater ikke er utløpt og at de som utfører arbeidene har tilstrekkelig erfaring. Et to dagers kurs innendørs der man har sveise 200 mm tør er ikke nok til å begynne å sveise sammen verdifull framtidig infrastruktur i store dimensjoner. Det har ikke sjelden forekommet at jeg har sendt hjem sveiseoperatører fordi de enten ikke har sertifikatet i orden eller rett og slett ikke kan legge fram en referanseliste over tilsvarende relevante arbeider. Vi bygger anlegg som bør kunne vare i 100 år, og gjerne vel så det. Det er jo nettopp levetiden og stabiliteten i infrastruktur som er grunnstenen i et moderne teknisk avansert samfunn, sier Sandstad. 

Ullensaker kommune ligger på mange måter midt i smørøyet for vekst omkring moderne kommunikasjonsmuligheter. Flyplassen er blir en viktig katalysator, ved siden av at beliggenheten ved E6 er en viktig faktor for framtidig vekst. Foruten alt som følger med hoteller og passasjertrafikk er det stadig flere virksomheter som ser potensiale her. Det planlegges for tiden lager for flybåren laks i nabolaget.

– I løpet av de neste ti år regner man med at antallet innbyggere vil nærmest doble seg. Vår jobb er å sørge for at de betydelige verdiene som legges ned i grunnen blir gode investeringer for framtiden, sier Terje Sandstad.

Foto: Terje Sandstad