Hias VBA Sandvika er bygget for vekst

Hias og eierkommunene har jobbet i 10 år med planlegging og bygging av anlegget. Hias har nå to vannbehandlingsanlegg som er reserveforsyning for hverandre. Hias VBA Sandvika er bygd med tanke på vekst i regionen.

0

Hias VBA Sandvika har i dag sin offisielle åpning. Hias har jobbet i 10 år med planlegging og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Hias vedtok i september 2017 forprosjekt for nytt Hias VBA Sandvika som grunnlag for realisering av anlegget. Prosjektet ble lagt inn i budsjett og økonomiplan for Hias, og oppstart ble vedtatt av eierne i november 2017. 

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav.

Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Klimaendringene har allerede ført til økt temperatur og tilførsel av «grums» som påvirker råvannet negativt og krever utvidet rensing.

Rundt 56 000 personer samt næringsliv og offentlige bygg har vannforsyning fra Hias. Hamar, Stange, Furnes og deler av Løten får normalt forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har normalt forsyning fra Hias VBA Vestbygda. Hias har dermed to vannbehandlingsanlegg som er reserve forsyning for hverandre. Begge anleggene har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne hele regionen hver for seg, og er koblet til samme hovedledningsnett. Dette er i løpet av de siste 10 årene utvidet og koblet sammen med de kommunale ledningsnettene for Hias VBA Sandvika er bygget med tanke på vekst i regionen.

– Hos Hias er vi godt fornøyd med det nye anlegget, som er en av de største investeringene Hias har gjort siden starten i 1974. En sterk byggherreorganisasjon, sammen med systematisk involvering av vår egen driftsorganisasjon gjennom hele prosessen, har gitt grunnlag for et samarbeid med leverandørene om et anlegg vi tror vil tjene regionen godt i mange år, sier Hias i en pressemeldning.

VANytt skal være til stede under åpningen og kommer med utfyllende reportasje.

Fakta om Hias VBA Sandvika: 

• Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad 

• Anleggsstart: 28. januar 2019 

• Produksjonsstart: Mars 2022 

• Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land 

• Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. 

Dette er bygd: 

• Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning. 

• Hias råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m3. 

• Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m3. 

• Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpe-stasjon i Mjøsa. 

• Snekkerstua pumpestasjon: Nye pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m3. 

• Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon. 

• Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.