Elva har fått bedre plass Foto NVE

Brandbu ruster mot flom og bedrer levekår for fisk, kreps og fugl

Etter tyve år er Brandbu endelig sikret mot flom. Et vellykket prosjekt har også skapt bedre kontakt mellom vann og innbyggere, samt bedret livsforholdene for både fisk, fugl og krepsdyr. Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført.

0

25. mai kunne Gran kommune og NVE markere at den omfattende flomsikringen i Brandbu er ferdigstilt. Innbyggerne ble ønsket velkommen til et nytt sentrum, og kunne feire at de omfattende anleggsarbeidene tett på butikker, veier og hus nå er avsluttet.

– Vi er fornøyd med arbeidet som er gjennomført, det er et prosjekt som har gitt elva mer rom, sikret samfunnet mot flom og skapt bedre framtidsbetingelser for både innbyggere og natur, sier ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen i en kommentar til VANytt.

Mer plass mer natur

Samtidig som man har sikret tettstedet Gran mot flommer har man ryddet opp i forholdene omkring elva, som lenge har levd et inneklemt liv. For å gi elva mer plass har man revet bygninger og gitt elva mer boltreplass.

– Vi ser allerede at fossekallen er i gang med sitt arbeid med å sanke mat til sine små i redet. Det er allerede observert både storørret som vil gyte og myldring av kreps i vassdraget, og dette er tegn på at vi har gitt elva mer av livet tilbake, sier ordfører.

Det er helt spesielle vassdragsmessige forhold som gjør Gran utsatt for flom. Det er bratt terreng og flere mindre vassdrag danner et nettverk som kan sammenlignes med et lønneblad. Vannet kommer derfor i perioder styrtende ned, og det var da også flommen i 2000 som utløste søknaden fra kommunen om tiltak.

– Dette er en gledens dag for Gran kommune. Ikke bare har vi fått en lenge etterlengtet flomsikring i Brandbu, men kvaliteten på arbeidene som er gjort har gitt oss et fantastisk utgangspunkt for videre tettstedsutvikling, sa ordfører Randi Eek Thorsen.

Foto NVE

Godt samarbeid

Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er stolt av arbeidet som er gjort.

– Å kunne levere et så stort sikringsprosjekt, med god kvalitet og under budsjett er noe vi er veldig fornøyde med. Det gode samarbeidet med kommunen har vært viktig og helt avgjørende når vi har jobbet så tett på folks hverdag over lang tid, sa Lund.

Også ordføreren understreket det gode samarbeidet kommunen har hatt med NVE. Hun roste spesielt dialogen NVE har hatt med lokalbefolkningen.

– Så vidt jeg kan forstå har det hatt mye å si for både tidsbruk og det flotte sluttresultatet, sa hun.

Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var 13,85 m som dermed var en nedskalert lengde fra sikringsanlegget på 1385 m.

Minister og kake

Olje- og energiminister, Terje Aasland, foretok den offisielle åpningen, som ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.

– Flomfare og følelsen av utrygghet kan hemme utviklingen av små og store lokalsamfunn. Derfor er dette et viktig flomsikringstiltak, som bidrar til å ruste Brandbu for fremtiden og som betyr mye for mange mennesker. Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned her i Brandbu, sa olje- og energiminister Terje Aasland.

Verdifull erfaring

Arbeidet i Brandbu har gitt NVE verdifulle erfaring som tas med til fremtidige sikringsprosjekter.

Flere lignende sentrumsområder i Norge er flomutsatt, og det er planlagt større flomsikringsprosjekter flere steder de neste årene.

Blant annet pågår det nå et stort sikringsprosjekt i Mjøndalen.

Fakta om prosjeket

• Søknad fra Gran kommune kom etter flommen i 2000
• Planen ble godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
• Anlegg Øst Entreprenør vant anbudet våren 2020
• Anleggsstart i juni 2020
• Ferdigstilt mai 2022
• Budsjett 129,6 mill. kr.
• 1380 m lang strekning sikret
• Revet seks bygninger og tre broer
• Bygget nye broer og forsterket to eksisterende broer
• Lagt 180 meter lang strekning i nytt løp
• Bygget fem pumpestasjoner og en ny trafostasjon
• Bygget ca. 480 meter med betongmur og ca. 370 meter med flomvoll