Leder for NRA Thomes Trømborg har bestilt hydrolyseanlegg til 80 mill.

NRA bestiller anlegg for termisk hydrolyse

Ved å bygge et nytt slambehandlingssenter med termisk hydrolyse før anaerob utråtning, har NRA som mål å redusere sitt karbonavtrykk og forbedre operasjonelle synergier. Biogassen skal brukes til hydrogenproduksjon.

0

Cambi er tildelt en kontrakt av Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) for å levere termisk hydrolyseanlegg ved Krogstad Miljøpark i Lillestrøm.

Anslått kontraktsverdi er over 80 millioner kroner.

– Termisk hydrolyse er en viktig del av det nye slambehandlingssenteret. Den vil maksimere biogassproduksjonen og lage høykvalitets biorest. Verdikjeden for biogass er en vesentlig del av den sirkulære økonomien, som reduserer avfallsproblemer og forbedrer samfunnets ressursbruk. Prosjektet skaper lokale verdier og grønne arbeidsplasser. NRA ser frem til å samarbeide med Cambi på Krogstad, siser Thomes Trømborg, administrerende direktør i Nedre Romerike Avløpsselskap i en pressemelding.

Ved å bygge et nytt slambehandlingssenter med termisk hydrolyse før anaerob utråtning, har NRA som mål å redusere sitt karbonavtrykk og forbedre operasjonelle synergier. Biogassen skal brukes til hydrogenproduksjon.

Cambis prosjekt består av det termiske hydrolyseanlegget, kjelen, varmeveksleren og integrasjonstjenester. Slambehandlingssenteret forventes idriftssatt i 2025.

– Det er en glede for Cambi å levere et nytt termisk hydrolyseanlegg i nærheten av vårt hovedkontor i Asker. Dette milepælprosjektet bruker vårt nyeste design for høyere energieffektivitet og maksimal verdiskaping. Vi ser frem til å samarbeide med NRA for å realisere et av Norges mest moderne slambehandlingssentre, sier Eirik Fadnes, administrerende direktør i Cambi.

I tråd med vanlige prosedyrer for offentlige anskaffelser forventes kontrakten undertegnet etter en karenstid som utløper 9. juni.

NRA er et interkommunalt selskap av Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nittedal, som leverer avløpsrensetjenester til 170 000 mennesker. NRA bygger et moderne slambehandlingssenter for å betjene opptil 370 000 mennesker fra de raskt voksende regionene Nedre Romerike og Glåmdal nord for Oslo.