Skal heretter kjøre på biodiesel

HVO Biodiesel er først og fremst et nordisk fenomen og er et kostbart drivstoff sammenlignet med klassisk diesel, men hos Wavin mener man at prosjektet er nødvendig, og man tror kundene setter pris på steget mot en bedre balanse i miljøet.

0

Wavin satser på å bane vei når det gjelder den grønne omstillingen. Det siste initiativet er lavere CO2-utslipp i transport. Dette gjøres i tett samarbeid med logistikkselskapet Frode Laursen. All transport som tidligere gikk på vanlig fossil diesel, kjører i dag med HVO Biodiesel, noe som reduserer Wavins CO2-utslipp fra transport med 88 prosent.

– Vi anser oss selv som en pioner i bransjen. Det foreligger allerede forslag for en ytterligere utvidelse av vår grønne profil. Både pris og tilgjengelighet på HVO Biodiesel er parametre vi trolig vil bli utfordret på, sier Heidi H. Berthelsen, som er ansvarlig leder for distribusjon hos Wavin.

Heidi Bertelsen hos Wavin

Den grønne agendaen er ikke ny for Wavin, der ambisjonen er å være med å løse verdens utfordringer med vannforsyning, helse, bærekraftige byer og bygg. Likevel var det litt av en milepæl da en grønn ny satsing kom rullende til Wavin 1. april – bokstavelig talt.  For all transport som tidligere gikk på vanlig fossil diesel, kjører i dag med HVO Biodiesel, noe som reduserer Wavins CO2-utslipp fra transport med 88 prosent.

Dette gjelder mer spesifikt transport av materialer fra Eskilstuna i Sverige og Hammel i Danmark til Norge. Ved å gå over til HVO Biodiesel vil transportsatsingen være nok et bidrag til Wavins innsats for å redusere CO2-utslipp.

Kom i gang

Reduksjon av CO2 fra varetransport er et konkret resultat av langsiktig arbeid med å gå over til klimavennlige transportløsninger.

Wavin har i mange år jobbet med å optimalisere distribusjonen i de 17 europeiske landene de opererer i. Det har vært fokus på blant annet bærekraft- og klimamessig tiltak, og nå er det besluttet å teste HVO Biodiesel på nordisk nivå. 

– Vi er nødt til å prøve oss litt frem. Under prosessen har vi funnet ut at HVO Biodiesel er det absolutt beste å jobbe med nå, men om det er riktig løsning om fem år er vanskelig å spå. Vi blir hele tiden smartere og får mer erfaring som vi kan bruke til å utvide og utvikle satsingen, sier Heidi H. Berthelsen, som er Supply Chain Dir. European Distribution hos Wavin.

HVO Biodiesel er først og fremst et nordisk fenomen og er et relativt dyrt drivstoff sammenlignet med klassisk diesel, men hos Wavin mener man at prosjektet er nødvendig, og at kundene setter pris på steget mot en bedre balanse i miljøet.

– CO2-utslippene reduseres med hele 88 prosent på de kjørte kilometerne, og det er det viktigste. I tillegg lar dette tiltaket seg gjøre uten andre kostnader enn selve HVO Biodiesel, understreker Heidi H. Berthelsen.

Grønn visjon

Lastebilene driftes av Frode Laursen, som i mange år har vært Wavins foretrukne samarbeidspartner på transportområdet. Gjennom årene har det langsiktige partnerskapet også utviklet seg til et strategisk samarbeid, hvor selskapene samarbeider om å implementere mer miljøvennlige løsninger.

– Som transportør må vi hele tiden tenke i alternative drivstoff, både med tanke på her og nå, og i fremtiden. Det er en stor fordel å ha en kunde som også har stort fokus på den grønne omstillingen og ikke minst er villig til å investere i det sammen med oss. Vi tror man får den beste og grønneste transportvirksomheten og servicen ved å jobbe tett sammen, sier Frank Wolf-Jürgensen, salgsdirektør i Frode Laursen A/S, og avslutter:

– Vi er glade for å ha tatt de første stegene i en grønnere retning når det gjelder Wavins transport i Norden. Det bidrar jo positivt til hele CO2-regnskapet. Skulle Wavin ønske å bygge videre på sine grønne transportambisjoner, står vi i Frode Laursen selvsagt klare til å hjelpe med videre kartlegging og dokumentasjon.