De nye vannmålerne er er av typen Apator Ultrimis. De sender vannforbruksdata automatisk til kommunen.

Endrer normen for vannmålerinstallasjoner

Oslo endrer i normen for installasjoner av nye vannmålere. Direkte signaler gjør at måler vil kunne varsle om unormalt forbruk og lekkasjer. Endringen gjelder nye krav til tekniske spesifikasjoner, samt bruk av elektronisk registreringsskjema etter at vannmåleren er installert.

0

– Det er nye krav til vannmålere og det er derfor viktig at normen for installasjonen av nye vannmålere følger dette, sier Benny Solum Pedersen, funksjonsleder i Vann – og avløpsetaten i Oslo kommune.  

12 års batteri

De nye vannmålerne skal være elektroniske og ha minimum batterilevetid på 12 år. I tillegg har de en innebygget datakommunikasjon med radiotype OMS wM-Bus, som kommuniserer et signal minimum hvert 20’ sekund.

– Dette betyr mer direkte signaler, som gjør at måler vil kunne varsle umiddelbart om unormalt forbruk og lekkasjer, sier Pedersen.

Billigst mulig

Ved å standardisere byggelengde slipper abonnentene å bygge om vannmålerinstallasjoner ved rutineskift dersom det har blitt montert en vannmåler med ukurant byggelengde.

– Dette vil være kostnadsbesparende for abonnentene, understreker Pedersen

Ved å gå over til elektroniske vannmålere vil vi ha mulighet til å hente inn forbrukstall direkte. På denne måten slipper man å be abonnenten om avlesning hver høst. På sikt kan man kanskje også slippe akonto-fakturering med 5 termin som justeringstermin. Man fakturerer altså det faktiske forbruket ved hver termin.

VAV skifter vannmålere hvor levetiden går ut, og vi skal i gang med utskiftning av ca.6500 vannmålere i perioden 2022 – 2024/2025.

Montering

Nytt i normen er også at vannmålere tillates kun montert i vannmålerkonsoll med glidenippel og med hull for plomberingstråd i kupling. Det skal være stoppekran før og etter hver enkelt vannmåler. Monteringshøyden skal være maksimum 140 cm fra gulv, mot 100 cm i den gamle normen. Når vannmåleren er installert skal den registereieres elektronisk og skal sendes inn til Vann – og avløpsetaten.

– Den nye normen gjør det lette for oss å registrere vannforbrukeren uten å måte reise ut til kunder for å lese av. Målerne de er også tryggere og mer nøyaktige, så dette er til fordel både for oss og for kunden, sier Solum Pedersen

Kravene

  • Vannmåler skal tilfredsstille de krav som er satt til vannmålere i «Forskrift om krav til vannmålere, FOR-2007-12-21-1745».
  • Vannmålere skal ha følgende byggelengde (L) 
    • 15mm – ½’’ L: 110mm 
    • 20mm – ¾’’ L: 190mm 
    • 25mm – 1’’ L: 260mm 
    • 40mm – 1 ½’’ L: 300mm

Oslo VAV har inngått samarbeid med Assemblin Ski, som er ansvarlig for arbeidene med bytte av vannmålere. 

Om installasjon av vannmålere på kommunens hjemmeside