Feiring: Prosjektleder Maren Blomset Malvik, varaordfører Mona Berger og prosjektleder Håkon Hofstad Hojem er enige om at det er god grunn til å feire et stort prosjekt som sikrer redusert utslipp i elva gjennom at avløpsvannet pumpes til Høvringen, reservevann i Klæbu og sikrer vannforsyningen i Bratsberg. Alle foto: Ingunn Grøtte

Endelig sammen om vann og avløp

Det er et stort og viktig vann- og avløpsanlegg som er ferdig. Det er investert ca. 250 millioner og tilbake har man fått en bedre og sikrere vannforsyning, bedre avløpshåndtering og ei renere elv.

0

Tilstede var de fleste som har jobbet med prosjektet i Trondheim kommune, rådgivere og entreprenører som har vært involvert og noen inviterte gjester. Varaordfører Mona Berger foretok den høytidelige snorklippingen ved Ostangen i Klæbu. 

– Ikke bare løser vi utfordringen med reservevann i Klæbu og sikrer vannforsyningen i Bratsberg. Vi reduserer også utslipp i Nidelva gjennom at avløpsvannet pumpes til Høvringen. Bare det er god grunn for feiring og markering.

Fem etapper

Fem etapper: Den første etappen var ferdig i 2017. Videre er det bygd ytterligere fire etapper til med kloakk- og vannrør i tillegg til både trykkøkningsstasjon og pumpestasjoner.

I sin tale sa Berger at det er to år siden de to kommunene ble slått sammen, men det er ti år siden vi begynte å se på mulighetene for sanering av avløpsvann i Bratsberg.

– Den studien utviklet seg etter hvert til å bli et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim og Klæbu. Arbeidet ble delt i fem etapper. Den første var ferdig i 2017. I dag markerer vi at vi endelig er i mål etter den femte og siste etappen.

Det er et stort og viktig vann- og avløpsanlegg som er ferdig. Det er investert ca. 250 millioner og tilbake har vi fått en bedre og sikrere vannforsyning og bedre avløpshåndtering og ei renere elv!

Kloakk til rensing og kommunalt vann

Nå føres kloakk fra gamle Klæbu kommune til renseanlegget på Høvringen i Trondheim. Slik kunne en fase ut gamle Ostangen renseanlegg i steden for å bygge nytt. I tillegg har vi koblet til spredt avløp langs traseen for det nye avløpsrøret og har fjernet potensielle utslipp fra private anlegg.

Pumpestasjon: Driftsleder Asbjørn Mellemsether er godt fornøyd med å kunne ta i bruk en helt ny pumpestasjon ved Ostangen i Klæbu. Det gamle anlegget hadde ikke nok kapasitet i tillegg til at rensingen var for dårlig.

Nytt vannrør mellom Trondheim og Klæbu er lagt samtidig, og det gjør at mange husstander kan kobles til kommunalt vann i områder der hvor det tidligere var ustabil privat vannforsyning. Det har vært etterlengtet for mange. Reservevann til Klæbu gir også sikrere vannforsyning.

10 kilometer med nye rør

Det ble utredet alternative traseer i prosjektet, men resultatet var at traseen ble lagt langs fylkesveien. I Klæbu er det nemlig et stort ønske om å få etablert gang- og sykkelvei. Den er ferdig regulert, men ikke ferdig bygd. Foreløpig er det laget en grustrase der det har vært mulig, men som varaordfører Berger sa:
– Det er også smart at vann- og avløpsrørene legges i framtidige traseer for nye gang- og sykkelveier, og kanskje også for deler av Nidelvstien. En vinn-vinn-situasjon som er besparende for både pengebok og miljø.

Det er lagt flere kilometer med nye rør – lengden fra Ostangen og til påslipp ved Kvetabekken er ca 10 km! Spennende og utfordrende oppgaver har det vært underveis – som for eksempel da vi passerte med røret under Nidelva ved hjelp av styrt boring på en strekning på 825 meter.

Kilde: Trondheim 2030 Tekst: Ingunn Grøtte

Mange involverte: Et stort prosjekt over flere år involverer mange personer fra flere enheter i Trondheim kommune i tillegg til innleide rådgivere og entreprenører. Mange syntes det var stas å delta på feiringen av at hele anlegget er ferdig.