Bjarne Pettersen, Kim David Lid, Erich Erber og Arild Hustad ser fram mot ny vekst Foto: Höfinger, Herzogenburg

Ny kapital og vekstplaner for Sterner

Sterner ønsker å styrke sin posisjon innen markedene drikkevann og avløp i Norge. I årene fremover har selskapet en ambisiøs vekstplan for disse segmentene, og den nye kapitalen i selskapet sørger for at man skal kunne realisere disse planene.

0

En østerriksk investor har kjøpt 49 prosent av aksjene i norske Sterner Group for 350 millioner kroner. Av disse går 180 millioner kroner til å løse ut eksisterende aksjonærer, mens resten er ny kapital som skal brukes til å styrke selskapet og legge til rette for ny satsing.

– Vi vil ta det beste fra vår eksisterende teknologi og kunnskap og videreutvikle dette, samtidig som vi vil styrke selskapet med flere dyktige mennesker med på laget. For norske kommuner og bedrifter som har behov for avløpsrensing og drikkevannsanlegg betyr dette en enda sterkere leverandør, med den samme gode kvaliteten på prosessene og komponentene som leveres i dag, sier Bjarne Pettersen i en kommentar til VANytt.

Erber er bosatt i Singapore. Siden 1980-tallet har han gründet og utviklet flere selskaper innen dyrehelse, -fôr og -vaksinasjon. 

– Sterner er et svært spennende konsern. I tillegg til å ha en sterk posisjon innen vannrensing og akvakultur i Norge, har selskapet teknologi og ambisjoner som gjør dem i stand til å ta posisjoner internasjonalt innen nye områder, sier Erber. 

Erber er hovedeier i SAN Group i Singapore. Selskapet ble startet i 2020 etter at Erber hadde solgt sitt konsern Erber Group til det multinasjonale nederlandske selskapet Royal DSM.

Sikter mot sterkere vekst

Den friske kapitalen som er skutt inn muliggjør en mer offensiv internasjonal satsing på RAS-anlegg, samt rensing av drikkevann og avløpsvann. I tillegg planlegges flere nyansettelser i Norge for ytterligere å styrke posisjonen innen vannrensing. 

Selskapet hadde ved utgangen av første kvartal en ordrebok på over 200 millioner kroner, og etterspørselen etter Sterners løsninger er sterkt økende.

– Vi er svært tilfredse med å ha fått om bord en entusiastisk eier med omfattende internasjonal erfaring og imponerende karriere. Dette styrker Sterners muligheter til internasjonal satsing. Den nye eieren tilfører verdifull kunnskap og industrielle perspektiver som styrker virksomheten, sier styreleder Arid Hustad i Sterner Group.

Stort potensiale

Sterner ble etablert i 1990, og i 1993 ble Bjarne Pettersen medeier og daglig leder i selskapet. Med utgangspunkt i teknologi for rensing av vann har selskapet vokst og tatt en ledende posisjon innen RAS-anlegg og brønnbåtteknologi, samt innen rensing av drikke- og avløpsvann.

I dag er Sterner Norges største leverandør av ozon- og uv-løsninger til drikkevann, og har en markedsandel innen kommunalt drikkevann på 40 prosent.

Ved Erbers inntreden selger Pettersen tre fjerdedeler av sin aksjepost. I vår overlot han også den daglige ledelsen av selskapet til Kim David Lid, men Pettersen vil fortsatt være en stor eier og aktivt styremedlem i selskapet.

– Sterner Group har vært, og vil fortsatt være, mitt livsverk. Gjennom Erbers inntreden tilføres selskapet kapital og kompetanse som gjør at vi kan ta neste steg på vekst og internasjonalisering. Det er noe jeg gleder meg til å være med på, sier Pettersen.

Ut i verden

Ved sin inntreden i Sterner Group er Erber klar på at hans mål er å bidra til å skape vekst for selskapet i nye markeder.

– Rent vann er etterspurt over hele verden, til svært mange formål. Sterner har i dag allerede renseteknologi som er etterspurt og som gir vekstmuligheter internasjonalt, for eksempel innen landbasert oppdrett som er kraftig på fremmarsj over hele verden, sier Erber.