Eksempler på spesialløsninger.

Skreddersøm i kummer og til overvann

Plast-Tech har i over 30 år produsert skreddersydde avløpsrenner i PVC og PP til plass-støpte betongkummer, ved siden av røroverganger og spesialkonstruksjoner. I midten av juni ble Plast-Tech innlemmet i MFT.

0

I forbindelse med bygging av infrastruktur innen vann og avløp er det en økende etterspørsel etter skreddersydde løsninger, som avløpsrenner i PVC og PP til plass-støpte betongkummer, samt røroverganger og spesialkonstruksjoner. 

Miljø- og Fluidteknikk, som utvikler og leverer produkter knyttet til regulering og behandling av regnpåvirket avløpsvann.

Overvann

– Våre løsninger i beskytter bygninger og infrastruktur mot oversvømmelse og vannforekomster mot forurensning. Vi leverer driftssikre produkter med dokumenterte egenskaper som tilfredsstiller kravet om «Best tilgjengelig teknologi». Vårt sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser. Derfor er det en god nyhet for oss å få Plast-Tech med i virksomheten, sier daglig leder Nils AAby til VANytt.

Produksjonen hos Plast-Tech ble nylig flyttet til MFTs lokaler på Østerås.

– Våre produksjonslokaler har samtidig blitt oppgradert og fått større kapasitet. Med overdragelsen har MFT økt sin kompetanse og kapasitet innen plastbearbeiding og sveising, og gjør at vi kan tilby en rekke nye produkter til våre kunder, understreker AAby.

Avløpsrenner

Et viktig produkt i denne sammenhengen er en såkalt Fluid Renne, som er en prefabrikkert og skreddersydd plastrenne for plasstøpte betongkummer. Rennene, støpes inn i kumbunnen, og gir en glatt renneoverflate med god hydraulikk og tilpasset geometri. Man unngår manuell bearbeiding av rennegeometrien på anleggsplass. Større renner kan leveres med lokk og eventuelle nedstigningshalser.

Tilbakeslag

Kummer med et drenerende utløp i kumbunnen har ofte behov for beskyttelse mot tilbakeslag. En såkalt tilbakeslagsrenne sørger for dette. 

– Dette er en prefabrikkert renne eller sump med tilbakeslagsventil ferdig montert, som støpes inn i kumbunnen. Rennen er tilpasset åpningstrykket til Wastop, og sikrer tørr kumbunn. I tillegg kan vi levere tilpassede røroverganger for innstøping, tilpassede konstruksjoner i PVD/PP/PE, spesialprodukter og prototyper etter kundetegning mm., sier Aaby.

Virvelkammer

Virvelkammer er en velkjent løsning for å regulere vannstrømmer i forbindelse med store mengder spillvann og overvann.
– Fluidcon Sun er et våtoppstilt virvelkammer for overvann – tilpasset middels til store vannføringer. Vi har nå utviklet en variant produsert i Polyuretan. I likhet med Fluid Vertic er dette virvelkammeret modulbasert. Vi lagerfører komponenter og tilbehør hos oss, og kan derfor sammenstille og levere skreddersydde løsninger på kort tid. I likhet med våre øvrige virvelkammere produseres komponentene til Fluidcon Sun i Norge, avslutter daglig leder Nils AAby til VANytt.