Tørkekart over Departementer pr 15/08/2022 GRÅ: Informasjon og oppmuntring av enkeltpersoner og fagfolk til å spare vann GUL: Reduksjon av uttak til landbruksformål på mindre enn 50 % (eller forbud inntil 3 dager i uken), tiltak som forbyr drift av ventiler, nautisk aktivitet, forbud til visse tider med vanning av hager, puttinggreener, golfbaner, vasking av bil ORANSJE: Reduksjon av uttak til landbruksformål større enn eller lik 50 % (eller forbud større enn eller lik 3,5 dager per uke), større begrensning av uttak for vanning av hager, grønne områder, golfbaner, bilvask, ... , inntil forbudet mot visse avtalegiroer RØD: Stopp av en rekke uttak, herunder landbruksformål. Kun uttak for å sikre utøvelse av prioritert bruk er autorisert (helse, sivil sikkerhet, drikkevann, sanitæranlegg)

Frankrike har vannkrise

Vannkrisen i Frankrike vil fortsette inntil etterlengtet kraftig regnvær til høsten. Mer enn hundre kommuner lider under av akutt vannmangel, hvor springvannet rett og slett noen ganger går tomt. Vannrasjonering er innført flere steder.

0


De største problemene har så langt vært i sørøst. De vanligste tiltakene myndighetene gjør i de hardere rammede kommunene er restriksjoner på vannuttak på nivåer som 150-200 liter per innbygger per dag. Noen samfunn har imidlertid innført vanlig vannrasjonering.

I Molières-sur-Cèze, 7-8 mil nord for Montpellier, måtte de 1200 innbyggerne klare seg uten vann fra springen fra 18.00 til 02.00 den siste fredagen i juli. Tilsvarende tiltak finnes i flere andre samfunn og innføres for tiden fortløpende.

Tørken rammer hele landet i forbindelse med sommerens tilbakevendende hetebølger, også regioner med normalt våtere vær. I forrige uka har 66 av 101 departementer innført det fjerde og høyeste nivået av vannrestriksjoner; Krise. (rød i kartet)

Krise innebærer at vann kun kan brukes til drikkevann, sanitær, helse og samfunnskritiske funksjoner. På den store øya Korsika advarer myndighetene om at hele den nordlige delen av øya risikerer å gå tom for vann før slutten av august.I flere uker nå har den skjebnen rammet en del små samfunn.

I begynnelsen av august var det klart at nesten alle departmeneter i Frankrike hadde innført en eller annen form for vannrestriksjoner, etter en firepunkts skala.

Brudd på vannrestriksjoner kan føre til bøter på tilsvarende SEK 15-31 000 for privatpersoner og inntil tilsvarende SEK 77 000 for bedrifter. I værmeldingen for de neste ti dagene ligger temperaturene i området 26-38 grader over hele landet.

Blant andre har Paris-regionen endelig innførte krav om vannsparing.

Flertallet av de andre regionene befinner seg på nivå for advarsels- eller utvidet advarsel.

Nylig gikk den franske miljøministeren Christophe Béchu ut med den dramatiske meldingen om at «over hundre kommuner i Frankrike ikke lenger har noe drikkevann». Dette er i hovedsak svært små byer, i mange tilfeller med under 1000 innbyggere.

Faktisk har enkelste landsbyer og små samfunn allerde side mai hatt regelmessige avbrudd i vannforsyningen. I landsbyen Ollìers, i Marseille-området med 700 innbyggere, gikk strømnettet tom for vann 16. juli. Pumpene begynte å sende bunnslurryen ut av borehullene, og forurenset gitteret med grus og sediment, før de kunne stenges. Dagen etter ble springvannet gjenopprettet ved hjelp av tankbiler, men vannet har siden vært ubrukelig som drikkevann i ukesvis.

Vannmangelen fører igjen til store belastninger på de lokale vannforsyningsnettene, som ofte ryker på grunn av trykkstøtene som kan oppstå. To tredjedeler av den franske vannforsyningen er basert på grunnvann, men selv vannveiene begynner nå å få urovekkende lave nivåer.

Kilde: Ministère de la transition Écologique, Infofrance