Kontakttanker for ozon ved Valnesfjord RA

Tre kjemikaliefrie vannverk i en kommune

Fauske kommune er en pionér innen moderne drikkevannsrensing her til lands. Ved bruk av ozonbasert renseteknikk har kommunen spart innbyggerne for flere titalls millioner kroner og leverer et drikkevann av ypperste kvalitet.

0
Driftsoperatører Torodd Støver og Daniel Engan.

Mens Oslo kommune prosjektere det som blir landets største vannverk basert på bruk av kjemikalier kan Fauskeværingene glede seg over det mest bærekraftige og rimeligste drikkevannet som er å få.

Kjemikaliefritt


Tre ganger har man valgt å gå for den samme kjemikaliefrie renseprosessen, som er enkel å drifte og som ikke gir slambehandling i etterkant, slik hovedstaden forbereder seg på. I år feirer det eldste vannverket av de tre 20 års drift, en løsning som har gått knirkefritt dag og natt. Ingenting tyder på at anlegget trenger oppgradering.

– Klungset er det eldste anlegget som ble tatt i bruk i 2002. Foreløpig ser vi ingen ingen synlige tegn eller noterer merkbar slitasje. Vi forventer ca. 40 – års levetid på anleggene våre, sier Frank Zahl, enhetsleder VVA i Fauske kommune til VANytt.

Bruker luft

De tre vannverkene som kommunen har i drift leverer til sammen 120 liter i sekundet. Disse er Klungset VBA: 40 sek/l (2002), Stengvann VBA: 60 sek/l (2007) og Valnesfjord VBA: 20 sek/l (2014).

Til å rense vannet brukes kun naturlig oksygenet som er tilgjengelig i lufta, som samles inn og omgjøres til ozon, som blandes inn i vannet. Ozon er et naturlig desinfeksjonsmiddel, som dessuten fjerner farge og smak på vannet. I etterkant ledes vannet gjennom et biologisk filter, der naturlige bakterier gjør resten av jobben. Til slutt behandles vannet med desinfiserende UV-lys, som dypest sett også er en naturlig metode, det er de samme strålene som sola leverer, forskjellen er at moderne UV-lamper gir høyere dose.

Driftsoperatør Torodd Støver og leder Frank Zahl

Fargetall

Lenge har det vært opplest og vedtatt at høyt fargetall på råvannet er et hinder for bruk av ozon. Erfaringene fra Fauske gjør slike synspunkter til skamme. Fargetallet i råvannet i Fauske ligger mellom 19 og 28, mens det i renset vann ligger mellom 4,5 og 6. Det eneste utslippet man har fra anleggene er spylevann fra de biologiske filterne, men dette er godkjent av miljømyndighetene å kunne slippes ut i naturen, siden det er snakk om svært små menger og fordi det kommer fra en organisk kilde uten tilsatt kjemikalier.

–  I løpet av de tyve årene vi har drevet vannverk på denne måten har det ikke dukket opp noen faremomenter eller betenkeligheter vannkjemisk med metoden. Det eneste som er endret på under tidens gang er at vi har byttet ut det biologisk filtermediet til et nytt og bedre, norsk filtermedium basert på leca (Filtralite). Driften har hele tiden vært uproblematisk, forteller Zahl.

Rimelig i drift

Alle anleggene er fjernovervåket fra kommunens administrasjon via sikre forbindelser. Foruten årlig service gjøres det fysisk besøk ukentlig på ca fire timer ved hvert anlegg. Foruten energi til drift av pumper drives anleggene på strøm, som representerer den eneste faste utgiften. Strømkostnadene ved anleggene ligger mellom 15 000 og 20 000 ved hvert av de tre anleggene.

– Det var en ildsjel i kommunen, Anton Opsahl, som dro i gang dette første gangen. Han kom i kontakt med lokale engasjerte kommunefolk under en ferie i Spania og klarte etter en utrettelig innsats og kamp mot norske helsemyndigheter å få godkjent metoden. Vi er i dag sikre på at vi har gjort gode valg, vi har fått et enkelt og svært rimelig opplegg, både investeringsmessig og driftsmessig har dette vært vellykket. Innbyggerne er også svært fornøyd, og det er det viktigste, sier Frank Zahl, leder for VA-etaten i Fauske kommune.

Alle de tre anleggene er levert av Sterner.

Fra Valnesfjord RA, UV-anlegg