Brannsjef Rune Larsen har fått ny brannstasjon, med eget opplegg for slukkevann.

Solid brannvannstank til en brannstasjon

Dersom Såner Brannstasjon skulle ta fyr vil de tre brannbilene i garasjen ikke være tilstrekkelig beredskap for brannslokkevann. Fordi vannettet ikke kan levere det nødvendige volumet eller trykket, er det installert en glassfibertank på 73 kubikk med trykkpumper og hydranter.

0

Såner Brannstasjon er splitter ny av året og har alt hva en brannstasjon skal ha, både for å holde mannskapene i fysisk form og i beredskap; ved siden av det som trengs for å ta hånd om de oppgavene som måtte komme. 

Tanken heises på plass

Men en ting er det knapt med, nemlig vann til å slukke en eventuell brann på selve brannstasjonen. Den offentlige vannforbindelsen har ikke nok trykk og kapasitet til å levere det som trengs. Selv om de tre brannbilene i garasjen alltid er fulle, er dette ikke godt nok. Skulle de være ute på oppdrag eller indisponert kan konsekvensen bli at hele brannstasjonen går opp i røk.

Vann er alfa og omega

Derfor er stasjonen satt opp med en egen vanntank på 73 000 liter, i glassfiberarmert polyester og for sikkerhets skyld gravet ned i bakken i behørig avstand. Installasjonen fungerer som hurtig fyllestasjon for bilene og fra de to hydrantene kan man hente vannet som skal til for å slukke en brann. 

– Tilgang på vann er alfa og omega. Både når det gjelder vårt eget bygg og alle andre. Ofte er det kommunale nettet begrenset, og da må vi ha en reserve. Selv om sannsynligheten for brann på en brannstasjon er ekstremt liten, vil konsekvensene være fatale. Samfunnet er avhengig av vår beredskap, som må være hundre prosent! Med denne løsningen har vi den sikkerheten som kreves, forklarer brannsjef Rune Larsen ved Mosseregionen Brann og Redningsvesen.

Tanken ligger stødig på gode masser

Tre stasjoner

Såner Brannstasjon er en av tre stasjoner i branntjenesten i Movar, et interkommunalt selskap som tjener kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler. Branntjenesten er delt i to avdelinger. Den ene seksjonen står for beredskap på de tre stasjonene, mens den andre tar seg av alt som har med forebygging å gjøre.  

– I tillegg til å berge folk og fe er det en viktig oppgave å minimalisere materielle tap. Derfor er vi tidlig på banen under planlegging av bygg og informerer om hva som er kravene. Det gjelder alt fra rømningsveier, tilstrekkelig slukkevann, sprinkler og annet utstyr for brannslukking, brannvarslere og adkomst for brannmannskaper. Her jobber vi tett med kommunenes planavdeling i forkant og er med på sluttbefaring av bygg. Som brannsjef skal jeg sjekke ut brannsikkerheten når et bygg skal åpnes for bruk, noe jeg også har gjort her. Takket være godt samarbeid med våre eierkommuner går dette uten problemer, forklarer Larsen.

Totalentreprise

Såner brannstasjonen er levert som totalentreprise av Hersleth Entreprenør, og det er ingeniørfirma Svendsen & Co som har vurderte tilgangen på slukkevann fra nettet og som har dimensjonert og prosjektert løsningen med brannvannstanken.

– Det er teknisk forskrift som stiller krav til hva nettet skal levere av både trykk og mengde vann til brannslukking. Det er ikke uvanlig når man er et stykke ute på landet og i distriktene at man må inn med en ekstra vanntank. Løsningen som er valgt her er foruten selve vanntanken, pumper og hydranter som leverer nok vann i mengder og trykk, forklarer Nils Petter Nicolaysen, rådgiver hos Svendsen og Co.

Brannkonstabel Jan Erik Semb er nede i mannhull og viser pumpe og ventil

Komplett

I tillegg til selve glassfibertanken, som er levert av Kingspan, leveres det også med røropplegg, pumper, ventiler og automatikk. Hvis en brannbil tapper vann fra tanken vil systemet automatisk fylle tanken med nytt vann fra nettet.  Med brannhydranter foran og bak bygget, har man alltid tilgang på slukkevann under trykk. 

– Med en gang det kobles på ledning og tappes vil pumpene levere 50 liter vann i sekundet, og samtidig vil tankene etterfylles. Hydrantene kan også brukes til å etterfylle brannbil, forklarer Nicolaysen.

Gode erfaringer

Det er entreprenør Brødrene Ødegård AS som har hatt grunnarbeidene ved brannstasjonen og som i samarbeid med Kingspan har valgt ut løsningen med tank og tilbehør.

– Vi har fra tidligere av gode erfaringer med komplette løsninger fra Kingspan, som kommer ferdig og klart til nedgraving og oppkobling. En brannstasjon krever høyeste sikkerhet, og dermed ble det en tank i glassfiberarmert polyester. Den tåler høy varme og har en robust ringstivhet, slik at sikkerheten er ivaretatt på beste måte, sier daglig leder Erik Ødegaard ved Brødrene Ødegaard.

Størrelsen på vanntanken er valgt ut fra beregninger som tar utgangspunkt i selve bygget. Her bruker fagfolk et nøkkeltall for hvor mye vann som skal til for å slukke en brann, som gjenspeiler brann-energien i et bygg. Dette handler om byggets beskaffenhet, materiale og innhold, og styrer hvor mye vann som må være tilgjengelig for å kunne slukke brannen. 

Eget styreskap sikrer at løsningen fungerer

Tilfreds

Såner Brannstasjon inneholder foruten kontorer, møterom/operasjonssentral, en stor treningsavdeling og egne soverom for de som er i beredskap om natten. Brannkonstablene blir jevnlig testet for fysisk kapasitet. Her er det både varslede og uforberedte tester som skal sikre at brannfolka alltid er fysisk skikket.

– Vi er veldig fornøyd med stasjonen, vi har fått en god løsning og en funksjonell helhet. Entreprenøren har vært grei å samarbeide med. For brannfolka handler det om å være klar og forberedt på det meste. Bygget er utformet med et interiør preget av rolige omgivelser og lite forstyrrende elementer. Vi har også et eget rom for debriefing, der vi i ettertid drøfter hvordan vi har løst oppgavene med våre samarbeidspartnere, som er politi og helsevesen, forteller Larsen.

Allsidig

Stødige brannkonstabler Jan Erik Semb og Magnus Rokstad

Oppgavene til brannvesenet er i dag litt annerledes enn det historisk har vært. Mens det fra tidenes morgen har handlet om å redde liv og beskytte verdier i forbindelse med brann, er det også andre akutte situasjoner man er satt til å løse. Kommunene langs E6 har rask vekst og har et mangfoldig næringsliv, ved siden av landbruk med mange korntørker, trelastlager, varehus og mange store lagerbygg. Å drive med brannslukking krever derfor teknisk innsikt og kompetanse på ulike typer materialer og potensiell fare.

– Vi holdt tidligere til i Vestby sentrum, mens vi nå ligger kloss på E6. Dette gir oss mulighet for raskt å kunne rykke ut og være på plass. Branner utgjør en tredjedel av våre utrykninger. Den andre tredjedelen er utrykninger til f.eks. trafikkulykker og andre akutte situasjoner. Den tredje delen av det vi driver med er assistanse av ulikt slag, fra å hjelpe folk med lav boevne eller til å løse mer myke redningsoppdrag av sivil art. Tidligere hadde vi mye vedlikehold for kommunene, nå har vi heller et bredere spekter av tjenester. Et godt samhold og nettverk mellom brannvesen over det ganske land gjør at vi kan dele erfaringer med andre brannfolk, og dermed stå bedre forberedt til ulike typer oppdrag, sier Larsen.

Ansvar


Såner brannstasjon er satt opp med tre faste brannkonstabler på vakt, disse tre er alltid tilgjengelige på stasjonen. Mannskapene rulleres mellom de ulike brannstasjonene og det tilkalles ytterligere mannskaper ved behov. 

– Vi er satt til å utføre våre tjenester til samfunnets beste, dette handler ikke bare om gjøre jobben rent fysisk, men å utføre den med respekt overfor de vi skal hjelpe. Vi møter mennesker i akutte krisesituasjoner. Vi må naturligvis veilede, skape trygghet og mestre krevende situasjoner på profesjonelt vis, slik at de berørte kommer seg gjennom hendelsene på best mulige måte. Derfor stilles det høye krav til våre folk og det utstyret som er nødvendig for å løse oppgavene, avslutter brannsjef Larsen.

En hydrant på hver side av bygget sikrer slukkevann