Alvim Renseanlegg skal bygges om og gjenvinning av vann står på planen

Vil spare millioner på gjenbruk av avløpsvann

Ved Alvim RA regner man med å kunne gjenbruke 1 % av avløpsvannet. Årlig regner man med å kunne spare ca 1,5 millioner kroner på gjenbruk. Blant annet skal bruktvann kunne være til nytte til spyling av vannledninger.

0

Det meste av drikkevannet som produseres her til lands kommer fra sjøer og elver der vannet er blitt brukt både en og to ganger.. Men å bruke renset avløpsvann som industrivann er det få tradisjoner for her til lands da råvann er tilgjenglig og behovet er begrenset. Ikke minst er også renseanlegg plassert alene, med lange avstander til andre industrier.

Flere har planer

Ved Bekkelaget RA har man tidligere vurdert å tilby renset avløpsvann til produksjon av ferdigbetong, men planene er ennå ikke ferdig støpt. Ved nye Frevar, i Fredrikstad, som er under planlegging, ser man heller ikke bort fra gjenbruk.

– Ja, vi ser det som en mulighet, både i form av vannet i seg selv, men også energien. Foreløpig er det ikke konkretisert, men jobbes med som en del av et bærekrafts- og energikonsept, sier driftssjef vann og avløp ved Frevar, Cristell Solberg til VAnytt.

Ved nye Alvim RA i Sarpsborg, som skal stå ferdig i 2026, er man noe lenger framme i løypa og har allerede lagt planer for å kunne ta i bruk renset avløpsvann til en rekke formål. Dette er takket være at man som første i Norge tar i bruk membraner, som vil gjøre utslippet så og si partikkelfritt, når det er klart for å ledes ut i Glomma.

Og i stedet for å gi alt av det rensede avløpsvannet tilbake til elva planlegges det for å holde tilbake ca 1 % av av det og bruke det til en rekke formål der kravet til vannkvalitet ikke er like høy som for drikkevann.

UV-desinfeksjon

Det rensede vannet ut fra MBR-prosessen(membran) ved Alvim RA forventes å ha følgende kvalitet: BOF5 < 3 mg/l, SS < 1 mg/l, KOF <20 mg/l, totalnitrogen < 9 mg/l, totalfosfor < 0,2 mg/l.

Når det gjelder hygieniske parametre så er membranene også meget effektive. Undersøkelser dokumenterer svært høy effektivitet.

– Det kan allikevel ikke garanteres at det ikke vil finnes bakterier og virus i permeatet. Derfor, for å sikre hygienisk tilfredsstillende vannkvalitet, vil man legge inn et ektstra trinn i behandling på prosessvannet i form av UV-behandling. Med et tilnærmet partikkelfritt vann vil dette være en enkel og kostnadseffektiv desinfiseringsprosess som er mye anvendt på drikkevann i Norge og andre land.

Prosessvann

Ved Alvim RA skal de rensede avløpsvannet, så langt det er mulig, benyttes til prosessvann på renseanlegget. Det vil si til spyling av rister, vasking av ristgods, sandvasking, polymerberedning, spyling av rørledninger og kummer, spyling av fortykkermaskiner, spyling av avvanningsmaskiner, prosessvann til struvittanlegget, spyling av membraner, gassmotorkjøling etc.

Til sammen er det interne prosessvannsbehovet i år 2050 beregnet til ca. 85.000 m3 pr. år hvorav 80.000 m3, som tilsvarer ca. 94 %, skal dekkes av renset avløpsvann fra eget anlegg.

I tillegg til det interne forbruket til prosessene så benyttes drikkevann i dag til spyling av avløpsnettet i kommunen og dette skal også kunne erstattes av renset avløpsvann. Mengden her er ca. 2.300 m3 pr. år.

Bassenger

Videre skal renset avløpsvann benyttes til spyling/ rengjøring av bassenger og det vurderes også bruk av renset avløpsvann til spyling av toaletter i adm.bygget, spyling av gatene i Sarpsborg og vanning av grøntanlegg (plener, golfbaner, blomsterbed etc.).

Man er nå inne i en prosess hvor også andre bruksområder kan være aktuelle, men dette er så langt man har kommet. De helsemessige sidene ved nye bruksområder er selvsagt også en del av de vurderingene som nå gjøres. Det samme gjelder krav til eksterne som skal benytte dette vannet.

– Den planlagte gjenbruken av renset avløpsvann er allerede meget omfattende og med de bruksområdene som er beskrevet, vil vi nærme oss 100.000 m3 pr. år noe som tilsvarer en verdi på ca. 1,5 mill.kr pr. år regnet som drikkevann, sier rådgiver Norconsult i en epost.

1 %

Ifølge rådgiver Norconsult har dette et stort potensiale og man mener det ikke er bestemte begrensninger. Det man i første omgang vil gjenvinne utgjør ca. 1 % av det avløpsvannet anlegget behandler. Dessuten vil en stor andel av prosessvannet gå i retur til vannsiden på anlegget slik at andelen i realiteten er enda mindre.

Anlegget planlegges nå slik at det ikke skal være tekniske begrensninger for å hente ut det vannet man måtte ønske å bruke eksternt. Det rensede avløpsvannet skal ikke dekke renseanleggets behov for drikkevann eller andre sanitære behov.

På spørsmål om renset avløpsvann til råvann for drikkevannsproduksjon svarer Norconsult at dette ikke er aktuelt. Det foreligger normalt andre råvannskilder som har bedre kvalitet.