Logistikkdirektør Geir Vegar Ellingsen hos Collicare, og markeds- og bærekrafts direktør Kjetil Grønbakken Heidenreich.

Første levering med fossilfri kranbil

Heidenreich lanserer nye kutt i utslipp, nå gjennomfører man et tilbud med nullutslippslevering med skapbil og fossilfri levering med kranbil.

0

Heidenreich har allerede leveringer med elektriske varebiler i Stor- Oslo og Trondheim. Med levering med skapbiler uten utslipp og fossilfrie kranbiler tar man nå nok et viktig skritt mot målet om å tilby nullutslippstransport samt redusere sine totale utslipp med minimum 70% innen 2030.

– Heidenreich opplever flere og flere prosjekt hvor det kreves vareleveranser via miljøvennlige løsninger og de er derfor svært fornøyd med å utvide sitt tilbud innen nullutslipps- og fossilfri transport. Vi har allerede helelektriske leveringer via e- varebiler som gir nullutslipps-transport, og vi er svært fornøyd med at vi kan utvide dette tilbudet på levering til også å gjelde nullutslipp på skapbil og fossilfri på kranbil. Rutene var klare fra i går så vi er allerde i gang, sier markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken. 

Skapbil uten utslipp

Det er i samarbeid med ColliCare at Heidenreich lanserer fossilfri transport med skapbil og kranbil. Heidenreich kan dermed levere fossilfritt direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen. 

– Dette er starten på et ønske om en stor klimaeffekt ved å øke antallet fossilfrie leveringer både på antall leveringer og tilgjengelig infrastruktur, sier logistikkdirektør i selskapet Collicare, Geir Vegar Ellingsen. 

Ønsker kunde miljøvennlig levering med skapbil eller kranbil, oppretter kundene en egen avtale om denne transportløsningen. 


– Våre el- varebiler er allerede i ordinær transport og det jobbes med å få på plass flere helelektriske varebiler og skapbiler, samt fossilfrie kranbiler i områdene der vi har avdelinger, sier Grønbakken avslutningsvis i pressemeldingen.