Illustrasjonsfoto: Bergen kommune

Overvann kan bli en viktig ressurs

Målet har vært å teste membranrensing av overvann og utvikle metoder for gjenbruk av regn og overvann for for eksempel vanning eller toalettskylling. Nå vet man at teknologien fungerer.

0

I et år har Rewaise -prosjektet hatt et pilotanlegg i Brunnshög, Lund. Målet er å se om overvann kan benyttes til ulike formål etter en relativt enkel rensing, dermed å redusere bruken av drikkevann og bruke vann på en smartere og mer effektiv måte.

Prosjektet er et samarbeid mellom et stort antall aktører og store vannselskaper fra Spania, Storbritannia og Sverige, der Va Syd leder den svenske delen. Samarbeidet består av 24 partnere i 11 land som er delt tre geografisk forskjellige områder, såkalt knutepunkter. I tillegg til 5 VA-selskaper inkluderer partnerskapet også 9 universitets- og forskningsinstitutter og 8 små og mellomstore selskaper.

Hensikten med den svenske delen av prosjektet er å undersøke hvordan vannbruk kan forbedres med eksempler fra byutviklingsprosessen i Sege Park i Malmö, og Brunnshög i Lund.

Dette gjøres gjennom nye innovative løsninger som fokuserer på høsting og gjenbruk av overvann, lokale sykluser med ernæring fra urin -sortering av toaletter og digitale metoder.

I Lund har Rewaise testet membranrensing for å rense overvann. Testene er utført ved Spexardammen i Brunnshög, der Rewaise -pilotanlegget har vært i ett år. Hensikten er å utvikle plassbesparende teknologi for å rengjøre overvann til forskjellige bruksområder i eiendommer, for eksempel for vaskemaskiner, toalettskylling og lignende.

Pilotanlegget i Lund har vist at membranbehandlingsteknologien fungerer bra for å rense overvann fra for eksempel bakterier, mikroplast og metaller. Ytterligere resultater vil bli presentert når forskerteamet har fullført alle analyser og rapporter. Piloten forlot Lund høsten 2022, og prosjektet jobber nå med å utvikle konseptet og teste teknologien til eiendomseiere.

Om prosjektet: Rewaise er et av fem innovasjonsprosjekter som har blitt støttet av Horizon2020 Framework -programmet. Målet er å redusere bruken av drikkevann og bruke vann på en smartere og mer effektiv måte. Hensikten med den svenske delen av prosjektet er å undersøke hvordan vannbruk kan forbedres med eksempler fra byutviklingsprosessen i Sege Park og Brunnshög. Vi gjør dette gjennom nye løsninger som fokuserer på høsting og gjenbruk av overvann, lokale sykluser med ernæring fra urin -sortering av toaletter og digitale metoder. Rewaise er et samarbeid mellom aktører og vannselskaper fra Spania, Storbritannia og Sverige. Det svenske partnerskapet består av Va Syd, Lund University, Malmö City, Lund kommune, EIA, Parking Malmö, Win Water, Sverige Water Research og Slu Uppsala. VA Syd koordinerer det svenske partnerskapet.