Fra venstre: Håkon Weum, Geir Huseby, Håvard Haanes (Entec), Arnt Frode Brevik, Lars Holm, Stein Vegard Hansen. Foto: Entec

Entec Brimer styrker seg på kompositt

Entec Brimer blir eier av selskapet Compocean i Bærum, som er eksperter på kompositt-konstruksjoner. Entec Brimer har spesialisert seg som produsent av tanker, høydebasseng og oppdrettsskar i kompositt.

0

Compocean ble etablert i 2006, og har vært en av pionerene i å utvikle og levere store kompositt-konstruksjoner for offshore olje og gassindustri. Compocean har også samarbeidet nært med maritim industri og som en del av den grønne omstillingen blant annet levert et større komposittseil til en japansk skipsbygger.

«Kjøpet av Compocean styrker vår markedsposisjon for subsea beskyttelsesstrukturer innen offshore vind og olje & gass. Videre sikrer vi tilgang på nødvendig ekspertise, og det gir ENTEC Brimer og søsterselskapet ENTEC Norpartners mulighet til å levere enda større og mer komplekse konstruksjoner, » skriver Entec i en pressemelding.

Kompositt-konstruksjoner
– Det er stor konkurranse om de flinkeste folkene, og vi har lenge sett behovet for økt kapasitet på design, modellering og beregning av komposittstrukturer. Gjennom kjøpet av Compocean sikrer vi dette, sier konsernsjef Håvard Haanes i Entec.

Som et selskap under Entec Brimer, vil Compocean fortsette med å utvikle innovative løsninger, gi støtte til satsing innen offshore og landbasert industri, og også bygge videre på det mange årige samarbeidet med fabrikasjon av komposittprodukter med Entec-selskap i Latvia.

God kjemi
– Vi har over tid vurdert å bli en del av et større miljø. Vi opplever at Entec Brimer har produkter og strategi der vår kompetanse vil komme til sin rett. Samtidig har vi utviklet god kjemi, og ser frem til å bli en integrert del av et spennende konsern, sier Arnt Frode Brevik, daglig leder i Compocean.

I fjor kjøpte Entec komposittprodusenten Norpartners for å øke produksjonskapasiteten på komposittmaterialer, og konsernsjef Haanes forventer at med Compocean inn i konsernet vil det være en god industriell plattform for å videreutvikle og tilby flere produkter og løsninger til kundene. Både i de sterkt voksende markedene for kompositter til subsea og vind, men også videre vekst i landbasert oppdrett, fiskebearbeiding og industri, og i kommunaltekniske markedet.

– Vår strategi er å utvikle vår virksomhet organisk og gjennom tilkjøp av teknologier eller kapasiteter som både Norpartners og Compocean er eksempler på, avslutter Haanes.