Nya Rya är i full färd med att titta på vilken typ av rening som ska införas på den nya marken. Förutom utredningar av olika metoder har Gryaab kört tre piloter för vattenrening under året.

Gryab tester tre piloter

I 2036 skal ny kloakkrensing på ny grunn stå klar og Ryaverket skal ha blitt oppgradert med blant annet ny innløpspumpestasjon. Arbeidet foregår i Nya Rya-prosjektet, som er i ferd med å se på hvilken type behandling som skal innføres på den nye grunnen. I tillegg til undersøkelser av ulike metoder, har Gryaab i løpet av året kjørt tre piloter for vannrensing.

0

Gryaab renser avløpsvannet fra Gøteborg og seks nærliggende kommuner, til sammen 812 960 mennesker. I tillegg renser man spillvann fra industrier og bedrifter.

I 2036 skal ny kloakkrensing på ny grunn stå klar og undersøkelser og en rekke pilottester skal hjelpe beslutningstakere å finne best mulig rensemetode for ombyggingen og nybygget.

Trommel

Ved hjelp av et trommelfilterpilotanlegg har man prøvd å filtrere innkommende vann i stedet for som i dag å la partiklene synke til bunns.

– Trommelfilterpiloten har gitt oss verdifull driftskunnskap, for eksempel om hvordan strømningsbelastninger påvirker filteret, hvordan kjemikaliedosering påvirker separasjon og hvor mye vedlikehold i form av syrevask som trengs, sier Tobias Asp, prosessingeniør i Gryaab.

Basert på nyervervede kunnskap vil man gjøre ulike sammenligninger med pre-sedimenteringen vi har i dag i 2023.

Slamkuler

I et annet pilotanlegg tester man biologisk behandling med aerobic granulat slam (AGS). Prosessen er basert på biologisk rensing hvor slam vokser som små kuler i stedet for større slamflokker. AGS-piloten har fungert som forventet og resultatene har blitt evaluert fortløpende. Prosessen er den samme som har vært i drift i Strømstad i snart fem år.

GAK

Man har også en pilot for rensing med granulært aktivt kull (GAK) består av et slags filter som vi kjørte skivefiltrert vann gjennom.

– En viktig erfaring fra denne piloten er hvordan blokkeringer inne i GAK-filtrene påvirker driften. Resultatene fra de tre pilotene vil bli evaluert i løpet av året, sier Tobias Asp, prosessingeniør i Gryaab.