AF Gruppen har signert kontrakt med FREVAR KF for fase 2 (prosjektering og utførelse) av nytt renseanlegg i Fredrikstad kommune. Ill. Fredrikstad kommune. (Selberg Arkitekter)

Tegnet kontrakt om renseanlegg

AF Gruppen har nå signert kontrakt med FREVAR KF for fase 2 (prosjektering og utførelse). Kontraktsverdi for fase 2 er MNOK 1 081 ekskl. mva. annsynlighet for å unngå overskridelse), mens P85 (med 85 prosent sannsynlighet) er på 2.145 milliarder. 

0

Avløpsrenseanlegget skal ligge på Øra industriområde i Fredrikstad og vil bestå av et bygg til forbehandling og bio-behandling med en administrasjonsdel, et bygg til slambehandling samt to råtnetanker for biogass.

AF Gruppen har nylig signert kontrakt med FREVAR KF for fase 2 (prosjektering og utførelse). Kontraktsverdi for AF Gruppens arbeid i fase 2 er MNOK 1 081 ekskl. mva.

Byggestart vil være i juni 2023 og forventet overtakelse er i april 2026.

– Vi har gjennomført en god samspillsfase der vi sammen har funnet gode miljømessige og kostnadseffektive løsninger. Prosjektet har høye miljø- og klimaambisjoner og skal sikre et renseanlegg som bidrar til en renere Oslofjord. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet om å bygge et nytt og moderne renseanlegg, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Styringsrammen for renseanlegget er tidligere satt til 2,015 milliarder som P50 (som betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for å unngå overskridelse), mens P85 (med 85 prosent sannsynlighet) er på 2.145 milliarder. 

Ifølge kommunedirektøren i Fredrikstad vil avløpsgebyret alene forventes å øke med over 5.300 kroner i året, fra 4.777 kroner i 2022 til 10.096 kroner i 2026, det er mer enn en fordobling, 113 prosent opp. Dette er priser for en standardbolig, og utgiftene vil variere med forbruk. Gebyrene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter, og prisene er inkludert mva.

Over fire år, fra 2022 til 2026, regner man med at regningen for vann, avløp, renovasjon og feier til sammen vil stige med hele 70 prosent, fra 10.509 kroner i 2022 til 17.943 kroner i 2026.

Innbyggerne skal både dekke utgifter til nytt renseanlegg og en kraftig oppgradering av ledningsnettet.