Blant annet skal man benytte dammer som renseløsning. Illustrasjo VASyd

Fra regnvann og overvann til drikkevann

Et nytt forskningsprosjekt, Innovativ håndtering av overvann for et bærekraftig samfunn, skal ta fram ny teknikk for å rense overvann. Det gjelder både for større mengder i våtmark og direkte i forbindelse med eiendommer. I det siste tilfellet vil man forsøke å lage drikkevann av det.

0

Urbanisering, klimaendringer og forurensning av sjøer og vassdrag gir stadig flere utfordringer. Stadig mer intensivt regn stiller høyere krav på systemer som leder bort overvannet. I tillegg inneholder overvann en rekke forurensninger, både velkjente og mange som man er blitt klar over i denere tid. Idag slippes overvann som oftest ut i vassdrag uten noen særlig form for rensing.

Et nytt forskningsprosjekt, Innovativ håndtering av overvann i et bærekraftig samfunn, skal ta fram ny teknikk for å rense overvann. Det gjelder både for større mengder i Värpinge våtmark i Lund og i direkte tilknytning til eiendommer i Sege Park i Malmö. I det siste tilfellet skal man se på produksjon av drikkevann.

Prosjektet skal se på overflateeffektiv, ressurseffektiv men likevel langtgående rensing av store strømmer av overvann fra tettbebygget strøk. I tillegg skal man se på eiendomsnær rensing av overvann for direkte bruk.

Målet er å utvikle nye tekniske løsninger for å rense overvann. Disse løsningene skal være så interessante at teknikkleverandører vil utvikle teknikk til et produkt, samt at de skal være akseptable og ønskelige innenfor for et samfunnsperspektiv.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid med Sweden Water Reasearch (prosjektleder) sammen med VA SYD (søkende), går sammen med MSVA, Lumire, LTU, LTH og Malmö universitet.

De tre universitetene som deltar ska i nærhet tilby kunnskap og løsninger på utfordringer: Luleå tekniske universitet fokuserer på hvordan man renser store mengder overvann. Lunds universitet skal se på løsnigner for å rense overvann for bruk i bygg. Malmö universitet utvikler metoder for å gjøre begge disse løsningene akseptert og og ønskelig innenfor urban og samfunnsmessig ramme.

For å fremme innovasjon i prosjektet kommer en Design Sprint-metode som brukes som en kreativ og strategisk prosess for å ta fram prototyper som integrerte møter utfordringer, relatert til strenge tekniske utslippskrav, uten også relaterte til praktisk brukbarhet, økonomi, krav på arealbegrensninger og allmennheten aksepterer fysisk design og en generell forståelse.

Det er bevilget 20 millioner til prosjekter, fra Formas Blå innovasjon – implementeringsprosjekt. Prosjekttiden er desember 2023 – november 2028.