Alt er klappet og klart i Hammerfest, bygget til venstre er pumpestasjon.

Separerer ut kloakksøppel og avlaster overfylt avløpsnett

hammerfest

0

Endret klima med store mengder overvann utfordrer offentlige samleledninger. Resultatet kan bli kloakk i overløp, sjenerende utslipp til miljøet og lite effektiv avløpsrensing.

I Hammerfest har man med stort hell klart å bøte på ulempene, ved å sette inn et ekstra separasjonstrinn på nettet og skille ut kloakksøppelet så tidlig som mulig, mens resten går til overløp.
– Som mange andre kommuner har vi nødløsninger i form av overløp. Problemet er naturligvis at råkloakk med alle ingredienser kan havne på sjøen. For å ta ut de dårlige delene av avløpsvannet før utslipp har vi derfor bygget partikkelseparatorer inn på hovedledningene, og dette har vist seg å fungere bra. Før vi installerte separatoren var det alltid mye måker å se i havna i forbindelse med regnvær. Nå er de søkk vekk, det tar vi som et tegn på at de verste delene av avløpsvannet heretter kommer dit de skal, sier Espen Salomonsen i Hammerfest kommune til VANytt.


Fra anleggsperioden, separator til høyre og mengderegulator til venstre.

Stor forskjell
De gode erfaringene har ført til at man nylig installerte to ytterligere virvelseparatorer av merket FluidSep, levert av firma Miljø og Fluidteknikk i Asker. Entreprenør Viggo Eriksen Maskin sto for arbeidene. Selve installasjonene kommer klare til nedgraving og påkobling.
– Nå skilles kloakksøppelet ut, og mengden skittent vann som går til renseanlegget er under kontroll. Dermed er den både rensende og regulerende, vi har fått en bra kontroll på overvannet og vårt nære havmiljø, sier Salomonsen.
Installasjonene er ikke ment å være soveputer, man arbeider samtidig planmessig med å sanere avløpsnettet, men dette vil trolig ta noen år før man har dette helt under kontroll.
– Det går fortsatt mye i felles anlegg, og separatorer bidrar til å lindre problemene dette fører til, vi får vekk det verste og vi kan følge med på det vi slipper ut, og denne fraksjonen er betraktelig renere enn den vi renser, sier Salomonsen


Slik virker en separator. Vannet kommer inn på midten, overvannet går ut på toppen og den skitneste strømmen går ut i bunn.

Stopp partikler
Kommunen har til sammen fire overløp, hvorav nå tre har installert separator.
– I årene som har gått har vi hatt leveranser over hele landet med en forskyvning av tyngdepunktet stadig lengre nordover. Vi har levert både til Hammerfest og Kirkenes, ved siden av et stort antall andre norske kommuner, sier Lars Aaby, seniorrådgiver ved MFT, Miljø- og Fluidteknikk.
Aaby forteller at det særlig er aktuelt der overløpet kommer ut i nærheten av bolig- og rekreasjonsområder, og at det i perioder med mye nedbør er viktig å holde tilbake de groveste partiklene.
– Det er et faktum at partikler huser mer bakterier og uhumskheter, der det går til sjøvann vil som kjent kolibakterier som kommer alene raskt brytes ned, sier Aaby, som også tar seg av prosjekteringen for kundene.
– En virvelseparator kan eksempelvis ta ut 10 % av den skitneste strømmen, som da går til rensing, mens resten går til overløp, forteller Aaby.
Avløpsrenseanlegget i Hammerfest har forøvrig god kapasitet, med inntil 13 000 p.e. For tiden bor det ca 10 000 personer i Hammerfest.


Separator under tilvirkning.