Sett innvendig i container på 40 fot som rommer ozon system, ozon kontakttank, biofilter, UV, kontrollsystem og en 10m3 rentvannstank.

Ozonanlegg ferdig testet i container

DRIKKEVANN

0

I takt med høyere krav til vannkvalitet og økende mengde humus i vannkildene har stadig flere kommuner vurdert om ozon kan være en løsning for drikkevannsrensing. mange har gode erfaringer med ozon.
Ved IVARs nyanlegg er det bestemt at ozon skal benyttes, uten at man hittil har bestemt hvem som skal levere systemet.

Container
En av de siste aktørene har meldt seg på i kampen om kontraktene er Ålesundfirmaet Normex, som også leverer anlegg i container.
Den første ozoncontaineren ble levert til Tufjordbruket i Måsøy kommune i Finnmark, som driver med foredling av hvitfisk. Her har man slitt med farge på vannet, noe som er behørig tatt hånd om med det nye anlegget. Kapasiteten på anlegget er 7 m3/t.
Systemet ble installert, idriftsatt og testet i løpet av 2 uker.
– Ved å legge systemet inn i en container sparer vi kunden for store byggekostnader på stedet, samtidig som systemet kan leveres ferdig testet, forklarer Stig Johansen, leder for Normex i Ålesund.

Godkjent
Ved å bygge alt inn i en 40 fot container, kan man levere ferdige enheter som enkelt kan settes ut og i driftsettes på kort tid.
– Systemet er installert i en isolert 40 fot og består av ozon system,  ozon kontakttank, biofilter, UV, kontrollsystem og en 10m3 rentvannstank. Systemet er instrumentert slik at vi sikrer trygg ozonering og en sikker vannkvalitet på vannet til forbruker. Systemet møter myndighetenes krav til to uavhengige hygieniske barrierer, ozon og UV, forklarer Stig Johansen.
Flere fiskeforedlingsbedrifter bruker også ozon til desinfeksjon av overflater, tanker og rørsystem, og løsningene er godkjent av  myndighetene også til dette formålet.


Fra kontrollsystemet i systemet som leveres ferdig testet.

Lang erfaring
Normex har levert mer enn 100 ozonanlegg til fiskebåter (Snurpere) som bruker systemet til rengjøring, rørsystem og kjølere ombord. I tillegg har man levert ozonanlegg til alle notvaskeriene til Egersund Net.
– De bruker ozon til å desinfisere avløpsvannet før det slippes til sjø, forklarer Johansen.
Ved siden av båter, fiskeindustri og annen næringsmiddelindustri er man i ferd med å melde seg på i kampen om kontraktene på drikkevann til foruker.
– Vår ambisjon er å levere vårt første offentlige anlegg. Ozon behandling av drikkevann begynner å bli vanlig i Norge og vi har utviklet en egen prosess for desinfisering og fargefjerning av drikkevann ved hjelp av ozon, biofilter og UV, sier Johansen.