Stanser lekkasjer under fullt trykk i ledningen

Innva presenterer en løsning for reparasjon av vannledninger under fullt trykk. Metoden gir mindre behov for graving og gjør det unødvendig å kappe røret, som betyr kort montasjetid og lave kostnader.

0

Å koble ut store vannledninger er ikke bare en omfattende tappeprosedyre, det medfører ofte trykkstøt og forstyrrelser og kan føre til store påkjenninger. 

Innva tilbyr en løsning der man kapsler inn lekkasjen in en utvendig muffe, som gjøres til en permanent sikring. 
Ifølge Innva er dette den perfekte løsningen for reparasjon av alle typer vannledninger under fullt trykk.

Man kan dessuten tilpasse de fleste ønsker for våre kunder i alle rørdiametre mellom DN 300 og DN 3000.
Produktet heter Duofit reparasjonsmuffe, og leveres til både kommuner, kraftselskaper og industribedrifter. 
Mer informasjon finnes her