Jørgen Randers er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, og har skrevet en rekke bøker og artikler om klimautfordringene. Under 360-symposium i regi av BD denne uken holdt han et hovedinnleggene.

Klima: Skremmende muligheter for bransjen

– Verden er på full fart inn i en klimakrise! Det var budskapet til professor Jørgen Randers da han holdt ett av hovedinnleggene på Brødrene Dahls 360-symposium onsdag.

0

Konsekvensene vil blant annet tvinge fram mer rassikring og tunnelbygging, satsing på turisme og fiskeoppdrett. For alle som driver med infrastruktur kommer det rikelig med muligheter.

Randers er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, og har skrevet en rekke bøker og artikler om klimautfordringene. Han ledet blant annet Lavutslippsutvalget, som ga en beskrivelse av hvordan Norges klimagassutslipp kan reduseres med to tredjedeler innen 2050.

Det grønne skiftet påvirker oss
Tema for Brødrene Dahls 360-symposium 2017 er «Grønn fremtid – vårt felles ansvar». Med et slikt tema, var Randers en selvskreven innleder forteller ansvarlig for konferansen, Torbjørn Vik. – Vi som jobber med vann- og miljøteknikk kjenner klimaendringene på kroppen. Vi merker at været blir våtere og røffere og at overvann blir stadig vanskeligere å håndtere. Professor Randers viser oss at det vi nå ser bare er begynnelsen. Det er en skremmende utvikling, selv om det gir vår bransje store muligheter, sier Vik.

For Brødrene Dahl handler klimaproblemene også om å se de nære og praktiske problemstillingene. I hovedprogrammet viste sjefsingeniør i Miljødirektoratet, Terje Farestveit, at vi både må fornye gamle rør, samtidig som vi står overfor nye utfordringer.
– Vi kommer kanskje til å bruke 10-20 prosent mer på rørfornyelse i årene framover. Men de nye utfordringene vi ser handler om andre ting. Verden vil gå tom for fosfor, og det vil gi et marked for å skille ut fosfor fra overvann. På den andre siden må vi forhindre at mikroplast går rett i kretsløpet gjennom vannet. Overvannet må altså renses både for verdier og for søppel, sa Farestveit i sitt foredrag på Brødrene Dahls 360 symposium.

Endringer gir muligheter
Selv om scenariet med stadig mer merkbare klimaendringer er dystert, gir det også muligheter for mange bransjer. – Vi trenger flere, og bedre veier i fremtiden. Både for å sikre dem mot ras og flom, men også for å sikre at turistene når fram. Vi trenger også grønnere matforsyning, og nye inntektsmuligheter. Oppdrettsnæringen gir oss begge deler, hvis de kan håndtere sykdommer og miljøutfordringer bedre, sa Jørgen Randers.

360 Symposium arrangeres av Brødrene Dahl. Brødrene Dahl er Norges ledende grossist innen rør og teknisk utstyr til blant annet VVS, vann- og miljøteknikk, samferdsel, havbruk og vannkraft. 360 Symposium 2017 arrangeres på «The Qube» på Gardermoen 22. og 23. mars 2017. I tillegg til fagseminarer deltar 45 utstillere på messen som arrangeres parallelt.