fluidteknikk - søkeresultat

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, vennligst søk igjen

Separerer ut kloakksøppel og avlaster overfylt avløpsnett

Overvann som overbelaster nettet gjør at kloakk går til overløp, ved siden av å sette renseanlegg ut av spill. En enkelt mottiltak er å installere oppstrøms separator som sender det skitneste vannet til rensing.

Lanserer virvelkammer for enkelthus i polyurethan

Kommunene stiller stadig setter strengere krav til påslipp av overvann til avløpsnettet. Flere og flere kommuner krever nå fordrøyning av overvann fra eneboligtomter.

Økende fokus på overvann i kommunene

Store vannvolumer herjer for tiden overvann og kloakk i urbane strøk. Tiltak for å bremse, separere og styre de ulike strømmene blir stadig mer aktuelle for kommunene.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com