Annonsering

Annonsering på VANytt
Gjennom et godt redaksjonelt produkt ønsker vi å kunne være en interessant markedskanal for leverandørene i bransjen ut til våre lesere. Det er mange muligheter til en meget synlig og god profilering: Bannerannonsering, logoannonsering, annonsering med intro, stilling ledig, produktkataloger osv.

Redaksjonell profil:
VANytt ønsker å være en viktig nyhets- og informasjonskanal for alle som på en eller annen måte jobber og beskjeftiger seg med VA – bransjen i Norge. Vi kommer til å formidle nyheter, fagstoff, reportasjer og all annen relevant informasjon som vi håper bransjen finner interessant. VANytt vil ha en leservennlig profil med vekselvis korte og lengre artikler/saker som skal være lettleste og engasjerende.

Trafikktall:
VANytt er eneste rene nyhetskanal innen VA på nett i Norge. (Faktisk er vi størst i Norden også). VANytt har årlig ca 30 000 brukere og ca 90 000 sidevisninger.

Priser fra 01.01.2017.

Forsiden:
Toppbanner 1130×300 pixler.
Pris per uke kr. 7.000,- pr.uke
Liten topp banner venstre eller høyre 554 x 50 pixler (under VANytts logo)
Pris per uke Kr. 5.500,- pr.uke
Stor banner venstre 554 x 300 pixler etter sak 3.
Pris per uke kr. 5.500,- per uke.
Bannere høyre side 170×240 pixler.
Disse bannerne er delt inn i 8 banner per sone fordelt på 4 soner.
Bannerne rullerer hele tiden.

Pris per måned kr. 6.500,-
1 stk. banner 1130 x 300 – stor banner – etter sak 13.
Pris per uke kr. 4.500,-
Stor banner venstre 746 x 400 pixler etter sak 15.
Pris per uke kr. 4.000,-
Stor banner venstre eller høyre 554 x 300 pixler etter sak 17.
Pris per uke kr. 3.800,-
Stor banner venstre eller høyre 554 x 300 pixler etter sak 20.
Pris per uke kr. 3.800,-
Liten topp banner venstre eller høyre 554 x 50 pixler etter sak 29.
Pris per uke Kr. 3.000,- ,- pr.uke
Stor banner venstre 746 x 400 pixler etter sak 31.
Pris per uke kr. 3.000,-
Stor banner 1130 x 300 – stor banner – etter sak 37.
Pris per uke kr. 2.700,-
Stor banner venstre eller høyre 554 x 300 pixler etter sak 42.
Pris per uke kr. 2.500,-
Stor banner 364 x 600 pixler ved sak 48.
Pris per uke kr. 2.500,-

Temasider / Undersider:

Toppbanner 1130×300 pixler.
Pris per uke kr. 5.000,- pr.uke
Liten topp banner venstre 554 x 50 pixler (under VANytts logo)
Pris per uke Kr. 3.500,- pr.uke
Liten topp banner høyre 554 x 50 pixler (under VANytts logo)
Pris per uke kr. 3.500,- pr.uke
Stor banner venstre 554 x 300 pixler etter sak 3.
Pris per uke kr. 3.000,- per uke.
Bannere høyre side 170×240 pixler.
Disse bannerne er delt inn i 8 banner per sone fordelt på 4 soner.
Bannerne rullerer hele tiden.

Pris per måned kr. 4.500,-
1 stk. banner 1130 x 300 – stor banner – etter sak 13.
Pris per uke kr. 2.500,-
Stor banner venstre 746 x 400 pixler etter sak 15.
Pris per uke kr. 2.250,,-
Stor banner venstre 554 x 300 pixler etter sak 17.
Pris per uke kr. 2.000,-
Stor banner høyre 554 x 300 pixler etter sak 17.
Pris per uke kr. 2.000,-
Stor banner venstre 554 x 300 pixler etter sak 20.
Pris per uke kr. 1.800,-
Stor banner høyre 554 x 300 pixler etter sak 20.
Pris per uke kr. 1.800,-
Liten topp banner venstre 554 x 50 pixler etter sak 29.
Pris per uke Kr. 1.500,- ,- pr.uke
Liten topp banner høyre 554 x 50 pixler etter sak 29.
Pris per uke kr. 1.500,- pr.uke
Stor banner venstre 746 x 400 pixler etter sak 31.
Pris per uke kr. 1.250,-
Stor banner 1130 x 300 – stor banner – etter sak 37.
Pris per uke kr. 1.000,-,-
Stor banner venstre 554 x 300 pixler etter sak 42.
Pris per uke kr. 800,-
Stor banner høyre 554 x 300 pixler etter sak 42.
Pris per uke kr. 800,-
Stor banner 356 x 600 pixler ved sak 48.
Pris per uke kr. 500,-

Stilling ledig:
1 stk. oppføring under siden Stillinger:
kr. 2.000,- pr. oppføring
1 stk. oppføring under siden Stillinger + rullende loop på Forsiden:
kr. 3.000,- 
1 stk. oppføring under siden Stillinger + rullende loop på Forsiden + nyhetsbrev:
kr. 4.000,-

Innholdsmarkedsføring:
VANytt kan tilby betalt redaksjonelt innhold, såkalt innholdsmarkedsføring.
Det presenteres gjennom BRANDSTORY som vises i to bolker på Forsiden av VANytt
som er merket VABRANDSTORY.

Her står kunden fritt til å presentere eget redaksjonelt materiale.
Det kan være produktnyheter man ønsker å løfte frem med egen tekst,
det kan være et case, løsninger eller referanse prosjekter/leveranser
man ønsker mer oppmerksomhet rundt.

Eksempler på hvordan sidene kan bygges opp.
Priser markedsføring- redaksjonelle artikler – Brandstorys:
1 stk. artikkel – 1 uke –  1 plass kr. 5.000,- pr.uke.
1 stk. artikkel – 2 uker – 1 plass kr. 4.500,- pr.uke
1 stk. artikkel – 3 uker – 1 plass kr. 3.500,- pr.uke
1 stk. artikkel – 4 uker – 1 plass kr. 3.000,- pr.uke.

Ta kontakt med oss for ytterligere info.

 

Teknisk annonseinfo VANytt:

Annonseformater:
Annonseformater er gif, jpg, flash og html (alt materiell må leveres med korrekte HTTPS URLer).
– Ved Flash-/html-annonser må det tilrettelegges for at linken åpnes i et nytt vindu.
– Flash-annonser må ha en clickTAG inkludert.
Klikk her for informasjon om hvordan clickTAG integreres.
Hvis det ikke benyttes clicktag, og url hardkodes i annonsen, vil
vi ikke kunne telle klikk på annonsen.

Antall annonser per annonseplass:
Vi legger inn maksimalt tre rullerende annonser per annonseplass.

Størrelser (kB)
På desktop kan bannerne være på maks 100 kb per banner.
På mobil gjelder maks 60kb.

Kontaktinfo:
Stig Grindahl – mob. 480 68 283. E-post: stig@vanytt.no