Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Mange norske kommuner, ingeniører og ledningseiere har liten kunnskap om NoDig og mulighetene for å fornye vann- og avløpsrør uten graving. Her et eksempel på rørfornying med strømpe i trange bygater i Ålesund.

NoDig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

NoDig-metoder er for dagens infrastruktur som kikkhullskirurgi for en pasient: Raske inngrep og små arr. Så hvorfor er det ikke flere ingeniører og ledningseiere som vurderer gravefrie metoder når gamle rør skal fornyes, eller nye rør skal etableres?

I bakken under oss ligger et offentlig ledningsnett av vann- og avløpsrør med en samlet lengde på mer enn to ganger rundt jorda. Mer enn en tredjedel av nettet er lagt før 1970, og tidens tann har allerede gnagd så mye på rørene at det vil koste oss svimlende 280 milliarder kroner å ruste dem opp de neste 20 årene (kilde: Norsk Vann).

Stort etterslep – stor risiko

Etterslepet på vedlikehold er stort, og med dagens takt vil det ta 160 år å fornye ledningsnettet. Befolkningsvekst og klimaendringer med økte nedbørsmengder er også med på å presse kapasiteten på VA-nettet til bristepunktet. Farten på fornyelsesarbeidet må økes drastisk hvis vi skal unngå kritiske utfordringer i framtida. Anbefalingen fra Norsk Vann er en årlig fornyelsestakt på 1,2 prosent for vannledninger og 1 prosent for avløpsledninger. Det er en dobling av dagens fart. Hvordan skal norske kommuner få til dette?

Tilgang på nok ingeniører med kunnskap om NoDig er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet. Det er også behovet for kunnskap om NoDig-alternativer blant ledningseiere, spesielt i kommunene.

Økt tempo på fornyelse med NoDig

For å virkelig få fart på fornyelsestakten, er det avgjørende at flere ledningseiere og ingeniører får øynene opp for NoDig – eller grøftefri rørlegging, som det også kalles. NoDig handler ikke bare om å fornye eksisterende ledninger, men også om legging av nye.

NoDig er en teknologi som ofte viser seg å være både tidsbesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving. Metodene innebærer normalt en langt raskere gjennomføringstid med liten påvirkning på trafikk og omgivelser og en betydelig mindre miljøbelastning i form av støv, støy og CO2-utslipp i anleggsperioden.

NoDig-metoder bidrar til å øke farten på fornyelse av ledningsnettet – på en bærekraftig måte.

Med NoDig-metoder kan livet og trafikken gå sin vante gang mens rørarbeidet pågår, som her i Moss hvor Olimb utfører styrt boring under vei.

Ikke noe nytt

Mens utviklingen innad i bransjen har skjedd i høyt tempo, har utviklingen i et konservativt marked gått tregt. I mange kommuner graves det fortsatt av «gammel vane» uten at andre metoder blir vurdert. Noen er nølende til de de oppfatter som nye metoder. Men NoDig er ikke noe nytt!

NoDig-metoder har vært benyttet i snart 60 år her til lands, og norske NoDig-entreprenører og produktleverandører har jobbet systematisk med å tilpasse metodene til norske forhold. Teknologien er både utprøvd og dokumentert med svært gode resultater. Internasjonalt er NoDig-teknologien samordnet blant annet via en verdensomspennende organisasjon ISTT (International Society for Trenchless Technology), der Norge deltar aktivt i den skandinaviske foreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology).

Behov for ingeniører med NoDig-kunnskap

Tilgang på nok ingeniører med kunnskap om NoDig er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet. Det er også behovet for kunnskap om NoDig-alternativer blant ledningseiere, spesielt i kommuner. Etter hvert som flere har sett fordelene med å minimere graving, har NoDig blitt stadig mer vanlig når kommuner planlegger ledningsfornyelse og etablering av nye ledninger. Men fortsatt er det mange som har liten eller ingen erfaring med grøftefri rørlegging. Det er også en utfordring mange steder å få tak i ingeniører som kan prosjektere og ha oppfølging av NoDig-oppdragene.

Flere konsulenter og ledningseiere burde se nærmere på mulighetene i NoDig-løsninger. Her fra et av Olimb Anleggs fagtreff om tunnellering under vei.

Gratis ”lærebok” i gravefrie metoder

Gratis «lærebok» i gravefrie metoder (NoDig).

Som prosjekterende ledd og bestiller kan det være vanskelig å vite hvordan man retter relevante spørsmål og krav til leverandører som utfører gravefrie oppdrag. Det er også uheldig når NoDig-metoder ikke blir vurdert i prosjekter, eller blir utført med dårlig samfunnsøkonomi fordi bestiller mangler kunnskap om muligheter og metoder. Derfor har Olimb, i samarbeid med dyktige fagpersoner både fra rådgivende selskaper og andre entreprenører, gitt ut en håndbok som skal gjøre det enklere for bestillere å vurdere ulike metoder, produkter og løsninger som finnes innen NoDig.

Boka gir en innføring i de ulike NoDig metodene som i dag finnes i det norske markedet. Her omtales blant annet utblokking, styrt boring, AT-boring, hammerboring, rørpressing, fjellboring og ulike tunelleringsmetoder i tillegg til ulike typer strømperenovering, belegg og armerte foringer. Det er egne kapitler om miljøregnskap, lekkasjesøk, rørinspeksjon, spyling og trykkprøving av vannledninger. Konkrete tips til bestillingsprosessen samt ulike kontraktsformer er også beskrevet.

Last ned håndboken her: olimb.no/abc-bestill.

OM OLIMB:

  • Etablert i 1957
  • Spesialist på fornying av rør (Olimb Rørfornying AS) og etablering av nye rør (Olimb Anlegg AS) med ingen eller minimal inngripen i grunn eller bygninger
  • Utfører rørfornying og NoDig-oppdrag for både offentlige og private ledningseiere
  • Hovedkontor i Råde, Østfold. Avdelinger i Bergen, Trondheim og Grenland
  • Mer informasjon på olimb.no
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com