Aktuelt

Aktuelt

Varehandelen vil hindre plast til miljø

Norsk varehandel satser tungt på å redusere plastforsøpling. Den 15. november utlyser Handelens Miljøfond inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. Utlysningen er åpen for alle.

For små oljeutskillere overbelaster VA-nettet

Standard tekniske krav til oljeutskillere er ofte ikke tilstrekkelig for å få en løsning som virker i praksis. Dessverre installeres derfor altfor ofte undermåls løsninger. Dette fører til uheldige og skadelige utslipp til avløpsnettet.

Lanserer nytt lysutstyr for herding av liner

UV LED gir rask herding under rehabilitering av rør med liner innen diameter fra DN100 til DN1200. Det nye utstyret bruker LED og er integrert med kamera og designet for å brukes i både horisontale og vertikale rør. Den roterende teknologien gir høy energitetthet på overflaten av foringen, økende herdedybde i forhold til et statisk hode med samme kraft. På grunn av ny LED-teknologi kan herdingen drives fra vanlig 220 volt strømnett eller tilsvarende.

Nytt sikret vanntårn som er enkelt å holde rent

Nylig kunne Frogn kommune innvie et splitter nytt høydebasseng på Granheia, og har dermed doblet sin reserve kapasitet for forsyning av drikkevann og brannvann. Bassenget er bygget med en lys og glatt innside, som gjør det enklere å drive renhold og opprettholde god vannhygiene.

Mange legemidler er funnet i vannlevende insekter

Spor av over 60 legemidler har blitt påvist i vannlevende insekter. Konsentrasjonene er så høye at rovdyr som er mer eller mindre bare beiter på insekter kan påvirkes. De høyeste konsentrasjonene var insekter direkte nedstrøms av renseanlegg.

460 meter helsveiset overvannsrør under store masser på Lindeberg

I forbindelse med lukking av en bekk var det behov for 460 meter overvannsrør med diameter 2000 mm og fire inspeksjonskummer. Selv om konsulenten først tenkte og tegnet betong rund baut endte man til slutt opp med helsveiset PE-rør i alt og ett.

Full fleksibilitet, også i de minste dimensjonene

AVK lanserer fleksible kombikryss i dimensjonene DN100, 150 og 200, og tilbyr dermed en komplett range fra DN100 til DN400.  Man oppfyller dermed ønske om fullt gjennomløp for alle dimensjoner og frihet til ulike ventilstørrelser alle fire veier.

Betongrør på godfot med underlaget

Til et større rehabiliteringsprosjekt trengte Karmøy kommune et rør som kunne frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

Vil bygge ny kraftstasjon i storlakselva for 1 milliard

Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. Det nye anlegget står ferdig i 2023.

Tilleggsgebyrer for høy kof utgjør 6 % av driften av renseanlegget

Med mye næringsvirksomhet og landets strengeste utslippskrav for egen del er Gardermoen RA nødt til å vite hva abonnentene leverer på nettet. Den som har fett-, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann må derfor dokumentere sitt påslipp. De som ligger over normalen må ut med tilleggsgebyr, som i dag dekker 6 % av driften av renseanlegget.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com