Aktuelt

Aktuelt

Går for reguleringsplaner i 3D

Myndighetene utforsker nå hvordan reguleringsplaner kan visualiseres 3-dimensjonalt ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å gi bedre innsikt og forståelse av volum, omfang og konsekvenser av foreslåtte tiltak.

Vann og avløp må drives av større enheter

VA-virksomhetene bør frigjøres fra kommunene og fusjoneres over i større enheter. Både driftsmessig og investeringsmessig er det betydelige gevinster å hente på å slå sammen vann og avløpstjenestene i større regioner.

Forskningsrådet gir midler til tak- og overvannsprosjekter

Skjæveland får økonomisk støtte til utviklingen av flertrinns rensekonsept for vegvann. Multiblokk får økonomisk støtte til videreutvikling av fordrøyende uterom på tak.

Godkjenning på U.S. godkjente UV-anlegg må revurderes

Amerikanske krav til full desinfeksjon i UV-anlegg er mer lemfeldige enn europeiske. Derfor må vannverk som har UV-anlegg med amerikansk godkjenning trolig nedgradere sin stipulerte kapasitet. Dette viser ny norsk-svensk rapport om UV-anlegg.

Ivar siktet for miljøkriminalitet

Det interkommunale selskapet Ivar og en ansatt er siktet for brudd på forurensningsloven. Bakgrunnen er at det ble pumpet ut forurenset kompostvann i Lutsi-vassdraget i fjor høst.

Driften av UV-anleggene må opp flere hakk

Mange norske vannverk sliter med å holde UV anleggene i full drift. Inspeksjoner og kartlegging avdekker mangel på kontrollrutiner og et stort behov for kunnskap. Organisering av driften er heller ikke god nok.

Svensk vannverk slått ut av tele-trøbbel

Vannverket Gimo i Nord-Uppland fikk problemer med drikkevannforsyningen i forbindelse med Tele2s store problemer med telekommunikasjon og internettrafikk i torsdag morgen 31. januar.

Dammen i Skjerkevatn vant årets damkrone

Den nye dammen i Skjerkevatn i Åseral kommune har fått Den Norske Damkomiteens hederspris. Agder Energi Vannkraft AS har vært oppdragsgiver for prosjektet.

Klaro etablerer seg i Sverige

For å posisjonere seg for et økende svensk marked etablerer Klaro Renseanlegg hovedkontor i Sverige. Mer bruk av fritidsbolig og høyere krav til avløpsrensing i spredt bebyggelse forventes å føre til et betydelig marked for mindre renseanlegg i Sverige.

Skal stanse plasten med bistandsmidler

De største bidragene til forsøplingen skyldes avrenning fra industriområder og avfallsfyllinger til de store elvene, særlig i Asia. Hvis avfallsbehandlingen i disse områdene forbedres, spesielt i lavinntektsland og fremvoksende økonomier, kan fremtidig tilsig reduseres betydelig.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com