Aktuelt

Aktuelt

Hurtig bygging av førti meter fordrøyningsmagasin

De kom med ferdig påsveiste løftekroker og med ditto endestykker. Med lav vekt var de lette å løfte. Takket være enkle midler for sammenføyning tok det entreprenør Kjeldaas bare to og en halv time å heise de på plass og montere førti meter fordrøyningsmagasin.

Strengere krav til planlegging av overvann

Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen. Blant annet må kommunen legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. Man skal også og ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasninger.

Bygger pumpestasjonen to ganger

Oppgraderingen av spillvannsnettet med pumpestasjon på Øya setter ny standard for teknikk, miljø og arkitektur. Med ny samordningmodell for infrastruktur bygger man først anlegget i 3D, og så i virkeligheten. En BIM modell av pumpestasjonen betyr enklere og rimeligere FDV.

Berget viktig pumpestasjon like før sumpen kollapset

Veggene i pumpesumpen var i ferd med å gi etter for massene som trykket på. Med et smart byggeteknisk tiltak sørget man imidlertid for å rehabilitere sumpen uten å måtte grave. Løsningen gjorde at kommunen sparte store beløp og unngikk en tidkrevende byggeprosess, midt i en populær ferieidyll.

Fikk pris for unik innsats innen digitalisering av VA

Steinar Muri fra programvarehuset Powel fikk nylig Vannprisen 2019 for sitt arbeid for innovasjon og digitalisering i vannbransjen gjennom flere tiår. Tildelingen skjedde i Ingeniørenes hus i Oslo i dag og en stolt Steinar Muri og flere av hans kollegaer var tilstede under prisutdelingen.

To dager for Moldeprosessen

Det nyttigste er det som kommer fra driftsoperatørene selv. Formålet er å utveksle erfaringer, få faglige innspill og treffe kolleger fra andre anlegg. De to dagene er et møtested for de som eier og driver drikkevannsproduksjon basert på Moldeprosesssen.

Samarbeid har har gitt god vekst i betong

Betongprodusentene i Basal kjeden har firedoblet omsetningen etter at man gikk sammen om standarder, felles løsninger og kvalitetskrav. Effektivisering av byggeprosessen har vært en viktig suksessfaktor. Prefabrikering av kummer er kommet for å bli.

Planlegger sterkere fokus på vann og klima

Grundfos leverte sitt beste resultat noen gang både på topp og bunn med tosifret vekst. Man har hatt spesielt sterk vekst innenfor industri og VVS segmentet, samt god utvikling på nye områder innenfor VA og Industri.

Jæren sikrer seg mot flom i framtiden

Det er flatt på Jæren, og det kan regne mye. Nedbør har nok alltid vært til både utfordring og glede i det flate jordbruksområdet. Med økt fortetning, flere tette arealer og forverret klima ble vannet plutselig til fare.

Biovac anlegg på plass i Kina

Biovac har levert sitt første anlegg til midtens rike. Anlegg ble nylig satt i drift og skal gjennomgå en lengre testperiode for godkjenning til det kinesiske marked. Det knytter seg store forventinger til mulighetene.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com