Aktuelt

Aktuelt

Godt foreberedt på nye krav til oljeutskillere

Stadig flere kommuner reviderer sine krav og åpner for å ilegge ekstra avgift dersom utslipp fra oljeutskillere bryter med miljøgrensene. For å slippe ekstra kostnader gjelder det å ha valgt riktig utskiller.

Tredje generasjon Sundquist går digitalt

Alt handler om effektiv prosjektgjennomføring og god dataflyt for familiebedriften Oscar Sundquist AS. Datainnsamlingen i felt er blitt mye enklere enn før. Omlegging til digital drift har vært helt nødvendig for å holde konkurransekraften på topp.

Et lekkasjetall som sier seks

I 2011 forsvant 48 prosent av vannet på vei til abonnentene. Men de siste årene har FjellVAR as, som er heleid VAR selskap av Fjell kommune utenfor Bergen, jobbet systematisk med lekkasjesøk, og er nå nede i en lekkasjeprosent på seks. Ingen andre kommuner i Norge kan vise til tilsvarende lav lekkasje i sitt ledningsnett.

Nytt renseanlegg til Drevjamoen

Drevjamoen leir er tilhaldsstad for HV-14. Til dagleg er det berre eit 10-tals personar som driftar Drevjamoen leir, men når Heimevernet har øving er det mange hundre heimevernssoldatar til stades i leiren. Dette krev eit anlegg som kan ta unna avfall frå ei stor mengd menneske.

Tegner ny studentby i blågrønne farger

Ås kommune stiller strenge krav, blant annet krav til at så mye av overvannet som mulig skal håndteres over bakken. Det betyr at man ikke sender alt vannet ned i sluk på rør, men at man heller skaper regnbed, forsenkninger i terrenget og vannrenner, som forsinker og fordrøyer vannet.

Stilte krav om null utslipp – Har fått null etableringer

Osterøy kommune var først i landet med krav om utslippsfrie oppdrettsanlegg. Så langt har ingen etablert seg med lukkede anlegg i kommunen. Ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) i Osterøy kommune mener likevel vedtaket har betydd mye for kommunen og deres rolle som samfunnsutviklere.

Kjeftsluk og regnbed svelger unna i Drammen

Når det regner som verst er det viktig å få vannet vekk fra veibanen. Med nytt kjeftsluk og smart regnbed har man prøvet ut en ny og bærekraftig løsning i byens paradegate, der man også forsker på ulike veksters trivsel og toleranse.

Nesodden går for helsveiset PE i både gammelt og nytt

Nesodden kommune var blant de første som tok i bruk PE ved rehabilitering både for vann og avløp. Nettopp helsveisede PE-rør uten skjøter har vært en suksessfaktor i arbeidet med fornying og nyetablering av ledningsnettet i kommunen.

Satser 100 mill på å fjerne legemidler i avløpsvann

Seksten svenske kommuner har gjennom sine avløpsrenseverk nylig bestemt seg for å forske mer på hvor mye legemidler som går ut i miljøet etter å ha passert avløpsrensning. Hittil har myndighetene bevilget 85 millioner kroner til prosjektene. Ytterligere bevilgninger kommer trolig til i løpet av kort tid.

Ønsker seg flere bedrifter til traineevann

I løpet av 2018 har traineeVANN-ordningen gjennomgått en revisjon, der Norsk Vann i samarbeid med medlemmene og tidligere traineer har evaluert ordningens innhold, og gjennomført enkelte endringer. Det satses stort på ordningen, men man er helt avhengig av å ha flere bedrifter med på laget for å sikre ordningens fremtid.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com