Aktuelt

Aktuelt

Helseministeren ber om status fra alle kommuner

Folkehelseminister Sylvi Listhaug vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett. Det er Mattilsynet som skal foreta kartleggingen.

Rask rehabilitering av kummer med ny teknikk

Skedsmo kommune tar i bruk ny metode for å oppgradere gamle vannkummer i betong. De gamle armaturene skiftes ut i samme slengen. Metoden er tidligere gjennomført med gode resultater og utmerker seg ved svært rask gjennomføring.

Molde Vann og Avløp tegner kummene selv

Flere større boligprosjekt er i oppstartsfasen og det vil bli bruk for mange nye kummer framover. Nå lærer kommunen seg et nytt tegneverktøy slik at man selv kan bestemme hvordan kummen skal se ut.

En krevende rolle for VA – produsentene

Ønske fra kundene om mer tilstedeværelse og innovasjon, i kombinasjon med mindre marginer, setter VA produsentene under press. Store ord om kvalitet, energieffektivitet og miljøegenskaper blir ofte ikke fulgt opp i praksis. Ulike standarder i kommunene bidrar også til å gjøre oppdraget krevende.

Boring under historisk grunn og en bekk på vent

Skrinlagte planer men framtidige ønsker om å gjenåpne Veumbekken samt en krevende infrastruktur gjorde at man valgte en dyp styrt boring på Holmen i Fredrikstad. For folk i området betydde det naturligvis også minimalt med ulemper i anleggsperioden.

Har fått reker i røret

Vannforbindelsen mellom Melhus og Trondheim(Metro) er inntil videre avstengt på grunn av at krepsdyr bryter seg inn i drikkevannsnettet. Etter å ha spylt systemet skal man teste ut flere typer filterløsninger for å forsøke å holde dyra ute.

Årets betongrørbedrift er kåret

Midt-Norsk Betong Mosjøen ble årets betongrørbedrift 2018. Bedriften kom også best ut i en kundeundersøkelse som ble gjennomført i 2018.

Høster miljøgevinster i forkant av kommunefusjon

Klæbu og Trondheim blir en og samme kommune først ved nyttår, men innen vann- og avløpsområdet er samarbeidet allerede godt i gang. I området fra Tiller og Bratsberg og helt til Klæbu sentrum er et stort arbeid i gang med vann- og avløpsrør. Oppgraderingen gir store miljøgevinster.

Mye å tjene på smartere innkjøp

Stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» peker på en rekke gode tiltak for hvordan det offentlige skal kunne oppnå bedre innkjøp. Samarbeid om god praksis og metoder, utvikling av felles standarder og økning av kompetanse er nøkkelordene.

Ser et voksende marked for multimaskiner

For å få mest mulig utnyttelse av maskinparken ser gartnere, entreprenører og kommuner etter maskiner som kan utføre flere oppgaver. Multimaskiner kan kjøre med ulike typer redskap og brukes i dag til det meste, fra enkle asfaltarbeider til snømåking.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com