Aktuelt

Aktuelt

Føste leveranse til Kina

Samarbeidet med lokal partner i Kina har vært godt forberedt gjennom et par år, og nå er det første anlegget (Biovac SBR0110N) klart for forsendelse fra selskapets hovedkontor på Frogner i Sørum. Anlegget skal monteres og settes i drift i Anhui-provinsen med hjelp fra Biovac-personell om noen uker.

Toril Hofshagen går over i ny stilling i NVE

Etter 18 engasjerende år i Norsk Vann, vil direktør Toril Hofshagen fra februar 2019 ta fatt på nye utfordringer. Hun starter da som regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vanntett kum i PE til fuktige omgivelser på Jessheim

Med finkornet sand i grunnen er det enkelt å bygge infrastruktur til nye boligfelt på Jessheim. Men høyt nivå på grunnvannet gjør at man går for vanntett kum til hovedvannforsyningen. For å sikre resultatet er kryss montert i kum på forhånd og alt sveiset tett.

Bjugn vokser i vannforsyning: Fint med fleksibilitet i kum

Bjugn kommune har i en årrekke drevet regelmessig fornying av vannettet, som i dag derfor holder en høy standard. Årlig setter man ned ca 40 vannkummer, og man har klare ønsker på utforming og innhold. Å kunne demontere og modifisere ventilopplegget står høyt på preferanselista.

Slår salget i Norden sammen med Storbritannia og Irland

For å styrke sin posisjon fremover slår Grundfos de Nordiske salgsselskapene sammen med selskapene i Storbritannia og Irland. Dette vil dermed danne det største salgsområde i Grundfos sammenheng med en omsetning på ca. 4 mrd. NOK og 650 medarbeidere. 

Fagtreff med stor spennvidde

Norsk Vanns årlige fagtreff favner et bredt spekter av temaer med bærekraft som gjennomgangstema. Stikkord er vannforsyning, modellering, ledningsnett, drikkevannsrening, forurensing i avløpsvann og slam, samt gjødselvareforskriften. Det blir også presentert ny teknikk og resultater fra relevant forskning.

Regnvann skal spyle toalett til tusen

I Örebro bygges nå det største anlegget hittil med bruk av regnvann til spyling av toaletter.  Økende knapphet på vann og et ønske om å bygge miljøvennlig ligger bak initiativet. 

Svensk sykehus tester ut ozonbehandling på avløpsvannet

Å fjerne rester av legemidler, antibiotikaresistente bakterier og virus er målet for et nytt ozonbasert desinfeksjonsanlegg som skal bygges ved Uppsala universitetssykehus. Det er miljøenheten ved Region Uppsala som sammen med sykehuset står bak pilotanlegget.

Ny stor kommune blir sterk på vannforsyning

Et allerede godt interkommunalt samarbeid i Indre Østfold har banet vei for kanskje landets mest robuste og godt utformede system for vannforsyning. Med tre ulike vannkilder og solide forbindelser mellom nettene vil den nye storkommunen stå meget sterkt rustet for framtiden.

Nabovarselet kan nå gjennomføres digitalt

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Norkart har nylig lansert en løsning som skal hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com