Aktuelt

Aktuelt

Tydeligere drikkevannsdirektiv i EU

Europa-parlamentet ønsker et klarere forslag om drikkevannsdirektivet enn EU-kommisjonen som ble opprinnelig foreslått. Det ble avgjort i en stemme tirsdag 23. oktober.

Drenerende belegningsstein med eksklusivt uttrykk

Åpner for både god drenering og dekormuligheter. Utsparingene kan legges mot hverandre slik at de danner ruter på 10 x 10 cm, som igjen kan fylles med smågatestein i granitt, pyntesingel, småsingel eller gress. Flexi kan også legges tett.

Slik kan spillvann forsyne 20 000 husstander i året med fornybar...

Før gikk overskuddsgassen fra kloakkrenseprosessen bokstavelig talt opp i røyk gjennom en fakkel. Nå sørger Caverion for at forurensingen fra Rambekk Renseanlegg i Gjøvik...

Skarpe hjerner i vann og avløp i Multiconsult

I avdelingen for vann og avløp i Multiconsult i Oslo arbeider det snart tre rådgivere med doktorgrad.

Niva med på vurdering av tilstanden for Europas vann

I European Environment Agency (EEA) sin ferske rapport om vannets tilstand i Europa, går det frem at kun 40 prosent av alt overflatevann i Europa er i god tilstand. NIVA er medforfatter av rapporten.

Dobbel dekning brer om seg innen vannforsyning

Mange kommuner arbeider for tiden med å få på plass alternative vannforsyninger. Årets tørkesommer og CO2 krise har aktualisert dette. Mattilsynet spiller en viktig offentlig rolle i påvirke og å se til at kommunen oppfyller de samfunnsmessige krav. 

Spillvann er den nye varmekilden

Triangulum er Europas første og største innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i søken etter smartere byer og samfunn. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke tidligere har vært vist.

Hvilke overvannstiltak lønner seg?

Det er enorme kostnader forbundet med flom og overvann, i form av reparasjoner og forsikringsutbetalinger. Spørsmålet blir da om det er tilstrekkelig villighet til å investere i løsninger som kan forebygge for skader, gitt at man vet hvilke tiltak som er best.

Er det mulig å åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

I et våtere og villere klima er det viktig å få identifisert flaskehalser, slik at man kan gjøre mer presise tiltak. Hydrauliske modeller er viktige verktøy, men hvordan virker de, hvor krevende er de over tid og kan de følges opp med treffsikre tiltak?

Heller ikke mikroplast i dansk drikkevann

En stor undersøkelse av dansk drikkevann viser at mikroplast ikke forekommer. Dermed viser to skandinaviske studier at mikroplast trolig ikke er verdt å bekymre seg for i offentlig drikkevann.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com