Aktuelt

Aktuelt

Nye veier tar en spansk en på E6 Ranheim–Værnes

Nye Veier AS har besluttet at Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes (23 km). Kontrakten har en verdi på ca. 4 milliarder kroner ekskl. mva.

Skedsmo bryter vannspeilet ved alle pumpestasjoner

For å bedre sikkerheten på drikkevannsnettet installeres brutt vannspeil på alle pumpestasjoner i kommunen. To alternativer ble testet i praksis før innkjøp. Alt har fungert som forventet samt bidratt til økt/likt vanntrykk i alle stasjonene, som gjør renholdet mye enklere.

Elvestuen vil påby filter på alle vaskemaskiner

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.

Pipelife overtar Isoterm

Pipelife Norge har inngått en avtale med Jebo-gruppen om å kjøpe Isoterm. Isoterm ble etablert på Ringebu i 1971, med utgangspunkt i et patent for frostsikre vannrør, kalt "Elvestadrør".

– Glem ikke det praktiske fagarbeidet

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede. Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

Viktig milepæl for ny E39 ved Mandal

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontraktene har til sammen en verdi på 1500 millioner kroner.

Trondheim går for flere digitale tjenester med automatisering

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

Leverer ferdig monterte kummer med dokumentasjon

Brødrene Dahl forenkler prosessen ved bestilling og montering av vannkummer. Med digitale verktøy for konstruksjon og tilrettelagt verksted for montasje skal man levere komplette løsninger, klar for montering i felt, med dokumentasjonen som skal til.

Annethvert ingeniørfirma skal øke staben neste halvår

De rådgivende ingeniørene er positive til fremtiden, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Medlemsbedriftene tror på sterk vekst og planlegger å ansette nærmere 1200 nye rådgivere i året som kommer, til tross for et krevende marked.

Oppdrettsanlegg investerer 20 mill i skånsom slamtørking

Ranfjord Fiskeprodukter skal investere ca 20 millioner i slambehandling på sitt smoltanlegg i Mo i Rana. Miljøinvesteringen gjøres for å innfri offentlige krav, og slammet fra rensing av avløpsvannet skal avvannes og tørkes.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com