Aktuelt

Aktuelt

Høster miljøgevinster i forkant av kommunefusjon

Klæbu og Trondheim blir en og samme kommune først ved nyttår, men innen vann- og avløpsområdet er samarbeidet allerede godt i gang. I området fra Tiller og Bratsberg og helt til Klæbu sentrum er et stort arbeid i gang med vann- og avløpsrør. Oppgraderingen gir store miljøgevinster.

Mye å tjene på smartere innkjøp

Stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» peker på en rekke gode tiltak for hvordan det offentlige skal kunne oppnå bedre innkjøp. Samarbeid om god praksis og metoder, utvikling av felles standarder og økning av kompetanse er nøkkelordene.

Ser et voksende marked for multimaskiner

For å få mest mulig utnyttelse av maskinparken ser gartnere, entreprenører og kommuner etter maskiner som kan utføre flere oppgaver. Multimaskiner kan kjøre med ulike typer redskap og brukes i dag til det meste, fra enkle asfaltarbeider til snømåking.

Tar kommunikasjon med publikum til nye nivåer

Porsgrunn kommune går i bresjen for en tettere dialog med innbyggerne, mer effektiv saksbehandling og smart informasjonsflyt internt. Både gjennom egne bidrag og i tett samarbeid med andre kommuner har man bidratt vesentlig under utviklingen av den nye versjonen av Powel Melding.

Betaler kr 2500 for kapping av takrennenedløp

Med en mobil utstilling på sykkel som virkemiddel ønsker VA SYD å få flere innbyggere til å finne plass til vannet i sine egne hager. I tillegg ønsker man å tilby SEK 2.500 i betaling til den som på en godkjent måte kobler takrenna fra VA-nettet. Målet er å hindre fortynning og redusere volumet av avløpsvannet.

Videreutdanner seg innen overvannshåndtering

Større kommuner går i bresjen for å skape gode og miljøvennlige overvannsløsninger i urbane strøk. For å skaffe seg kompetanse velger enkelte å gjennomføre studier i emnet. En fordel med det praktiske studiet er at man kan kombinere det med jobb eller andre prosjekter.

Bekken fra fortiden fikk livet tilbake

Ilabekken (nedbørfelt 9,7 km2) har sitt utspring i Trondheim Bymark, med utløp ved Ilsvikøra vest for bykjernen. De nedre deler av bekken ble lagt i rør fra tidlig på 1900-tallet, først ca. 100 m og senere ytterligere 600 m på 1950-tallet. Vannkvaliteten på den lukkede strekningen har vært svært dårlig i mange tiår med store tilførsler av urenset kloakk.

Stor evne til innovasjon, vekst og verdiskaping

Hallingplast ble kåret som vinner på bakgrunn av en avstemming på nett og vurdering fra en fagjury.

Kommune kartlegger faresoner for skredfare

Søndre Land kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at boligbygg eller fritidsboliger ligger innenfor 100-års faresonen for skred og seks bygg ligger innenfor 1000-års faresonen.

Skrivefeil i anbud kan koste Nittedal 14,4 millioner

Consto Anlegg Øst vant konkurransen om å bygge Slattum pumpestasjon med et pristilbud på 18,7 millioner kroner. Sluttregninga fra Consto har kommet på 50,8 millioner, men Nittedal kommune vil ikke betale.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com