Aktuelt

Aktuelt

Fokus på miljøkrav og besøk på spennende anlegg

En betydelig skjerping av miljøkrav ved offentlige anskaffelser står i fokus på Rørdagene 19, som arrangeres i Lillestrøm 12. og 13. februar. I tillegg frister arrangøren Pipelife Norge med et fullspekket program og besøk på ulike vannbehandlingsanlegg på Romerike.

Damene går foran i kampen for VA-bransjen

Norsk vannbransje må løfte seg selv fram for å få den oppmerksomheten og de rammebetingelsene som er nødvendig for å sikre godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering.  Fokuset på vann og avløp er nærmest fraværende i norske partiprogrammer, og da må vi selv ta jobben med å løfte fram vårt samfunnsoppdrag!

To priser til ildjelen Toril under Hallingtreffet

Norsk Vann direktør Toril Hofshagen både hedret og takket under Hallingtreff på Geilo i dag. Tirsdag kveld fikk hun som første kvinne tildelt Hallingtreffs hederspris, og tidligere på dagen ble hun tildelt VA og VVS produsentenes vannpris, en pris som ble delt ut for aller første gang.

Utdanning av anleggsrørleggere starter høsten 2020

Administrerende direktør Steinar Tragethon i Hallingplast AS etterlyste fagutdanning for praktikere i vann- og avløpsbransjen under åpnningen av årets Hallingtreff på Geilo, og fikk umiddelbart svar fra administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.

Utslipp av kloakk kobles til økning av resistente bakterier

Utslipp av kloakk som ikke er tilstrekkelig behandlet kan forklare en økning av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og antibiotikarester i miljøet. En ny svensk studie tyder på at tarmbakterier fra mennesker nettopp kan være årsaken til økningen av resistente bakterier i det ytre miljø.

Vil innføre trykkøkningpumper på avløp

Trykkøkningspumper er svært vanlige innen vannforsyning, men totalt fraværende i transport av spillvann her til lands. Med stadig økende fokus på energiutgifter og karbonavtrykk forventes en større bruk av slike løsninger også innen transport av spillvann. I Finland har man allerede svært gode erfaringer.

Nye hardføre sensorer gjør pumpestasjonen smart

Bergen kommune tester stadig ut ny teknologi for å bedre sitt VA-nett. På Laksevågneset pumpestasjon har de oppnådd gode resultater ved hjelp av små, trådløse sensorer.

Ny teknologi som gjør vannettet smartere og selvforsynt med strøm

Nye systemer for overvåking av vannstrømmer med integrert turbinløsning, som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Systemene kan også hente ut strøm til andre formål på steder med stort overskuddstrykk.

Oslo går online for å redusere sitt vanntap

I Oslo går 35 prosent av drikkevannet tapt på vei fra vannverk til tappepunkt. En ny sanntids dynamisk modell av byens vannforsyning blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere lekkasjer. Tiltaket vil også kunne bidra til å løse de store utfordringene hovedstaden har på drikkevannssiden.

Vil suge kloakken ut av Munchmuseet

I 2020 åpnes nye Munchmuseet i Bjørvika for publikum. For å beskytte de mange kulturskattene i bygget for vannlekkasjer, har man valgt å bruke vakuumteknologi, der avløpsvannet suges ut av bygget og hvor man legger rørføringene i himlingen i stedet for i gulvet.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com