Aktuelt

Aktuelt

Stort EU-prosjekt skal gjøre byer smarte på energi

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU.

En liten sommerutfordring til studentene som praktiserer

Hvordan utvikles en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner. Og ikke nok med det, også slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres?

Åpnet for sent – og stengte for tidlig

Å tilpasse seg kundens arbeidsrytme er en dyd av nødvendighet som har gitt gevinst. Andelen av omsetningen og antall kunder som handler nettet er i vekst, samtidig som omsetningen butikk øker. Heidenreich har også forventninger til nytt verktøy-konsept.

Nye veier tar en spansk en på E6 Ranheim–Værnes

Nye Veier AS har besluttet at Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes (23 km). Kontrakten har en verdi på ca. 4 milliarder kroner ekskl. mva.

Skedsmo bryter vannspeilet ved alle pumpestasjoner

For å bedre sikkerheten på drikkevannsnettet installeres brutt vannspeil på alle pumpestasjoner i kommunen. To alternativer ble testet i praksis før innkjøp. Alt har fungert som forventet samt bidratt til økt/likt vanntrykk i alle stasjonene, som gjør renholdet mye enklere.

Elvestuen vil påby filter på alle vaskemaskiner

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.

Pipelife overtar Isoterm

Pipelife Norge har inngått en avtale med Jebo-gruppen om å kjøpe Isoterm. Isoterm ble etablert på Ringebu i 1971, med utgangspunkt i et patent for frostsikre vannrør, kalt "Elvestadrør".

– Glem ikke det praktiske fagarbeidet

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede. Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

Viktig milepæl for ny E39 ved Mandal

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontraktene har til sammen en verdi på 1500 millioner kroner.

Trondheim går for flere digitale tjenester med automatisering

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com