Aktuelt

Aktuelt

Flere spør etter sluk til både blå og grønne tak

Grønne tak bidrar til forsinket avrenningen under styrtregn, bedre isolasjon, samt luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Blücher opplever nå økt etterspørsel etter effektive slukløsninger for grønne tak, og har utviklet en ny spesialløsning som de allerede merker stor interesse rundt.

Tar høyde for krevende forhold ved fjellets fot

Det nye renseanlegget på Juvasshytta skal snart gå inn i sin første vinterdvale. Med permafrost i bakken, tynnere luft enn vanlig og lange pauser i tilførsel av avløpsvann er betingelsene utenom de vanlige.

Alt klart for firkantet kulvert i løse lengder

Ved bygging av kulvert kan en firkantet form noen ganger komme bedre ut enn enn rund. Den har et større tverrsnitt i samme byggehøyde som et tilsvarende rør, og kan dermed transportere mer vann med samme byggemål. Både mulighet for lav terskelhøyde på utløpet og ønske om mer bredde kan være grunner for et valg av firkantet løsning.

Ny veileder for bruk av betongrør og kummer

På oppdrag for Norsk Vann har Norconsult utarbeidet en rapport med tittel «Veiledning for bruk av betongrør og kummer». Rapporten henvender seg til kommunale og statlige etater, prosjekterende og entreprenører.

Tvilling utblokking fra ett rør til både spillvann og overvann

Vellykket utblokking fra tidligere DN230 til dobbel ledning for 200 mm overvann og 355 mm spillvann. Spesialverktøy og landets sterkeste trekkerigg måtte til for å få de to nye ledningene gjennom underjorden.

Spredt avløp bør inn i de digitale rom

Å få full kontroll med utslipp fra spredt avløp er en betydelig oppgave norske kommuner står overfor. Mangel på gode dataverktøy for innsamling og bearbeiding av dokumentasjon gjør dessuten arbeidet krevende. Mens mange bransjer har tatt i bruk digitale systemer og smarte sensorer er man fortsatt i startgropa på dette feltet.

Brimer og ServiTech slår seg sammen

Aksjonærene i selskapene Brimer AS og ServiTech AS rigger seg for videre vekst og samler sine eierinteresser i et nytt felles selskap, Entech Group AS, som etter sammenslåingen vil eie Brimer AS og ServiTech AS 100 %.

Ønsker seg en «Lille Doffin»

For mange små og mellomstore bedrifter har det blitt vanskeligere å konkurrere om offentlige oppdrag, skriver Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og leder for offentlige anskaffelser i NHO.

Debatt om ledningskvalitet er viktig

I en pressemelding 31. august 2018 går Borealis og Hallingplast ut med kritikk mot en ny Norsk Vann rapport, under overskriften «Reagerer med forundring mot Norsk Vann rapport om plastrør». Faglig debatt er viktig, særlig på et område som har så store konsekvenser som valg av rørmaterialer for vann og avløp. Vi vil med denne artikkelen komme med vårt svar på kritikken, og håper diskusjonen fremover også kan handle om hvordan dokumentasjonen av egenskapene til enkelte typer plastrør skal bli bedre.

Totalentrepriser har fordeler, men også noen fallgruver

Mens det tidligere var slik at alle tegninger skulle være klare før man satte spaden i jorda, blir det stadig mer vanlig at man prosjekterer samtidig med at anleggsarbeidene er i gang. Den nye praksisen har kommet for å bli og har store fordeler, men det er viktig at oppdragsgiver er på hugget.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com