Aktuelt

Aktuelt

Inviterer til seminar om klima og overvann

Foredragene består av syv hovedbolker. Gjennom temaene henvender arrangementet seg til alle faggruppene som involveres i arbeid knyttet til overvannsdisponering. Innenfor de ulike temaene presenteres det nyeste og mest vesentlige, slik arrangørene oppfatter det.

Skal forske på bedre drift av membrananlegg

Råvannskvalitet og membrantype er avgjørende for om man får gode resultater. Nå skal tre vannverk sammen med Sintef og en leverandør lære mer om dette og hvordan driften skal bli mest mulig optimal.

Skal levere til NoDig markedet

NoDig Norway er en ny totalleverandør av utstyr og materiell til NoDig. Bedriften har ansatte med lang erfaring innen NoDig-prosjekter og rørinspeksjon.

Sertifiserer stadig flere forhandlere

For å sikre at kundene får god veiledning og hjelp til å velge riktig renseløsning har Biovac satt igang et omfattende arbeid med å sertifisere sine lokale forhandlere. Opplæring og sertifisering foregår nå gjennom kurs over hele landet. De siste par år har mer enn 300 forhandlere også blitt sertifisert.

Før var det veldig mye klipping og liming

Ny fylkesvei 704 mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu bygges av Søbstad entreprenør og prosjekteres av Statens vegvesen. Søbstad vant kontrakten på 185 millioner kroner i konkurranse med åtte andre entreprenører.

Etablerer krisesenter for drikkevann

Seks kommuner i Vest-Sverige har sammen utviklet et forslag til å oppnå sterkere beskyttelse av drikkevannet. Blant annet etableres et regionalt krisesenter for vannsikkerhet. 

Nytt praktisk seminar i måleteknikk

Å måle og analysere væskestrømmer blir stadig mer aktuelt, enten man ønsker en skarpere styring på prosessanlegg eller man skal dokumentere overløp til miljø. For å fylle behovet for praktisk trening og teori legger nå Krohne ut på en liten seminar-runde til fire byer.

Sier takk for seg etter seks ukers prosjektarbeid

I seks uker har 17 studenter jobbet som sommer-interns på Powel sitt hovedkontor i Trondheim. Etter intense uker med utfordrende prosjekter er årets internship avsluttet. På slutten av forrige uke presenterte de fire gruppene prosjektene sine til ledergruppen, mentorer og andre interesserte ansatte.

Vellykket utbygging av kloakknett med trykkavløp

På Rolf Heeds PC på kontrollrommet på renseanlegget i Marker kommune lyser det bare grønne firkanter. Hver av de representerer en abonnent som er...

Kunnskap om klimatilpasning kan hentes i gode nettverk

Mange små kommuner i Norge har aldri vært del av noe klimanettverk, og vil være en viktig gruppe å nå. Noen større bykommuner deltar i mange ulike nettverk, kanskje for mange nettverk for noen. Det vil være viktig at kommunene vurderer hvilke nettverk man skal delta i, og hvor mange, slik at det ikke går utover arbeidsoppgaver i organisasjonen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com