Aktuelt

Aktuelt

Vellykket utbygging av kloakknett med trykkavløp

På Rolf Heeds PC på kontrollrommet på renseanlegget i Marker kommune lyser det bare grønne firkanter. Hver av de representerer en abonnent som er...

Kunnskap om klimatilpasning kan hentes i gode nettverk

Mange små kommuner i Norge har aldri vært del av noe klimanettverk, og vil være en viktig gruppe å nå. Noen større bykommuner deltar i mange ulike nettverk, kanskje for mange nettverk for noen. Det vil være viktig at kommunene vurderer hvilke nettverk man skal delta i, og hvor mange, slik at det ikke går utover arbeidsoppgaver i organisasjonen.

Forskningsprosjekt med mål om å øke kvinneandelen

Kjønnsbalanse, andel kvinner i topp- og linjeledelse, lønnsforskjeller, karrieremuligheter og turnover, er blant indikatorene som skal måles. Det er Forskningssenteret CORE som frem til 2021 skal gjennomføre forskningsprosjektet på vegne av #HunSpanderer.

Rekordutblokking og nye kummer med kontrollventiler

Bærum kommune fornyer 98 år gammel vannforbindelse og setter ned kummer med nye ventilbatterier. Flere alternative metoder ble vurdert før man gikk for utblokking. Det gamle klorhuset får også en oppgradering på ventilsiden.

Utvikling og forenkling av gategods

For å møte nye behov og etterspørsel i markedet har Furnes Jernstøperi de siste årene lagt mye ressurser i produktutvikling og design. Ved siden av innovasjon har standardisering av produktutvalget gjort det enklere både for kunde og for Furnes selv.

Charlotte Løvstad til Vitek

Blir ansvarlig for VA- selskapets satsing på rørfornying mot det offentlige. Målet er å etablere Vitek som en leverandør i det offentlige markedet.

Egenkapitalen borte etter underskudd i Krüger Kaldnes

Har tapt penger på prosjektene. Det franske morselskapet blir nødt til å sikre finansiering ut året.

VA-nettet er avgjørende for brannsikkerheten

Årets ekstremtørke har aktualisert kommunenes ansvar innen brannberedskap. Stadige vanningsforbud minner om at kommunen kjenner på ansvaret, men det er ingen hemmelighet at kapasiteten er under press. Gode prioriteringer og et godt utbygd nett for brannsikkerhet kan være avgjørende for utfallet ved en situasjon.

Konsulent blir med på skitur

Norconsult signerte nylig en treårig samarbeidsavtale som sikrer etableringen av langrennslaget Team Norconsult. Laget satser på unge seniorutøvere, og blir tidenes første seniorteam innen langrenn i Asker og Bærum.

Nytt avløpsrenseanlegg på Cap Clara i Molde kommune

Nordic Water prosjekterer primærrenseanlegg med to-trinns mekanisk filtrering. Cap Clara er blant de første anleggene man leverer for primærrensing. Prosjektet er derfor svært spennende for selskapet selv, men også for bransjen som helhet der det blir stadig større fokus på rensekrav og miljøpåvirkning.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com