Aktuelt

Aktuelt

Skal måle el, vann, fjernvarme, -kjøling og gass i Gøteborg

Nylig vant Powel en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi om et innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

Må bli enklere å konkurrere om offentlige oppdrag

Høyere terskelverdi har gjort det svært vanskelig for små bedrifter og gründere å komme seg inn på det offentlige markedet. Nå foreslår NHO-sjef Kristin Skogen Lund å gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om mindre anbud.

Søndre Follo Renseanlegg tester ut biogass

Antec Biogas har satt ut sin testreaktor på Søndre Follo Renseanlegg. Første del av prosjektet er utprøving av prosessen med slam fra renseanlegget samt å foreta analyser av resultatene.

Den digitale tvilling tar form

Powel åpnet i går sin årlige konferanse for VA-brukere. Foruten en gjennomgang  og visning av videreutviklede programvarer ble dagen viet datasikkerhet, lekkasjesøking, digital utvikling og nye kundeløsninger. Visjonen om den digital tvilling ble også forklart.

Jobber i samme digitale rom med 3D verktøy

Ved å bruke samme plattform oppnår man en sømløs dataflyt mellom konsulent og entreprenør. Prosessen blir mer effektiv og begge parter får bedre oversikt over prosjektet til enhver tid. Modell og tegninger kan sendes direkte til entreprenør for utførelse.

Lanserer ny standard for vann og avløp

Tredve personer hadde møtt opp da den nye DiVA-guiden ble lansert i Norconsults lokaler i Sandvika 22. mai. DiVA, Digital VA-forvaltning forventes å skape en ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen.

Rettstvister og forsinkelse i svensk VA

Peab stevner Gävle Water for å få mer betalt for byggearbeider som man mener ikke var inkludert i den faste prisen i kontrakten. I Østersund har en kontraktskonflikt forsinket oppgradering av vannverket med 1 1/2 år.

Gudbrandsdalslågen med i EU-finansiert flomprosjekt

Forskningsprosjektet har fått navnet Phusicos, som betyr «ifølge naturen» på gresk. Målet er å finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder.

Bruker tegninger uten å oppgi kilde

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har sett seg lei på at byggherrer og entreprenører bruker grafisk og visuelt materiell utformet av rådgiverne uten å henvise til hvem som har utarbeidet det.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com