Aktuelt

Aktuelt

Utvider perspektivet til å omfatte hele samfunnet

Forskningsinstituttet Sintef Byggforsk endrer i dag navn til Sintef Community, som skal utvikle fremtidens løsninger for det bygde samfunn der mennesker møtes, lever og arbeider, og der man ferdes når man flytter seg fra ett sted til et annet.

Utvikler urbane områder med naturlige økosystemer

Gjenåpning av Ilabekken ble en miljømessig vekkelse for Trondheim kommune. Både på politisk plan og på ledernivå lærte man at urbane vassdrag kan bidra sterkt til å skape gode boligområder. Godt samarbeid på tvers av etatene har vært en viktig forutsetning for å få det til.

Styrker kompetansen ytterligere innen VA-rådgivning

Erichsen og Horgen har satt seg som mål å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann og avløp, spesielt i urbane områder. Sammen med gode samarbeidspartnere ønsker rådgivningsfirmaet å dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og tekniske infrastrukturanlegg. 

Fra økonomisk avgrunn til forbilde på smart city

Hadde Halden kommune vært en privat bedrift hadde den i praksis vært konk. Nå er festningsbyen imidlertid på beina igjen og har tatt smarte grep. I dag ser andre og større kommuner til Halden for gode ideer om digitalisering og innovasjon.

Olimb Rørfornying vant i Drammen

Olimb Rørfornying har inngått avtale med Drammen kommune om strømperenovering av cirka tre kilometer avløpsledninger i løpet av 2019, fordelt på 18 ulike delprosjekter. Kontraktssummen er på 8,6 millioner.

Finner vannlekkasjer raskere med maskinlæring

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS bruker historiske måledata for å oppdage vannlekkasjer. Første grep var å dele nettet inn i soner med ditto vannmålere. Et nytt program man har installert lærer seg hva som er normalt forbruk time for time. Skjer det et avvik fra dette tyder dette på at man har en lekkasje, som hurtig blir registrert og lettere å lokalisere.

Satser ytterligere på VA i Trondheim

Heidenreich følger opp økende etterspørsel innen VA med ny og større butikk i Trondheim. Avdelingen på Sluppen får større sortiment og større lager av VA-produkter inomhus. Infrastruktur og havbruk er også i fokus.

Foreslår kommunalt gebyr på overvann

Å ta hånd om overvann medfører kostnader i forbindelse med planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur. I dag finansieres dette gjennom avløpsgebyrene. Miljødirektoratet foreslå at det heller gjennom lokal forskrift skal kunne pålegges eiere av faste eiendommer et årlig gebyr for overvannet som sådan.

Skaper biogass av krevende industriavløp med to-trinns biologisk rensing

GE Healthcare i Lindesnes regner med å produsere 22 GWh i året fra biogassen man skal hente ut av avløpsvannet, som tilsvarer mengden fra en by på 150 000 innbyggere. Med to trinns bioreaktor oppnår man dessuten inntil 98 % reduksjon på KOF. Løsningen er allerede testet ut i pilotanlegg.

25 års jubileum for Molde-prosessen

Den er i ferd med å bli den foretrukne metoden ved bygging av nye vannverk her i landet. Den bruker et fellingsmiddel som er et restprodukt fra kjemisk produksjon. Nylig samlet Moldeprosessdagene 103 interesserte vannverksfolk.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com