Aktuelt

Aktuelt

Næringslivet bidrar til at vannsenter blir realisert

Senteret realiseres gjennom et spleiselag, der offentlig sektor gjennom staten, de store kommunene og Norsk Vann går inn med betydelige ressurser. Næringslivet vil bidra med toppfinansiering og realisering, og flere bedrifter vil nå melde seg på i spleiselaget.

Vil bygge smartere vann og avløp

VA-produsentene ser store muligheter for sine produkter. Man har begynt å se på hvordan bruk av sensorikk og data kan lette vedlikeholdskostnader og øke sikkerheten i vannforsyningen. For å kunne tilby mer innovasjon ønsker man å komme tidligere inn i prosessen med utforming av anlegg.

Valgte plastkummer for enkelthet og sikkerhet

Under bygging av en 450 meter lang jernbanekulvert på Follobanen mellom Klypen og Loenga var det trangt og uoversiktlig i spunt-gropa. Av hensyn til sikkerhet og enkelhet falt derfor valget på kummer i plast, som kom ferdig med innmaten på plass.

Heidenreich skal også levere Isohatt

Isohatt-serien består av ulike størrelser isolasjonselementer, støpt med høy presisjon for å dekke de fleste typer betongkjegletopper. Isohatt sørger for optimal isolasjon med minimale gravearbeider.

Satser mer på et tilstandsbasert vedlikehold

For å bedre oppetid og ha kontroll på pumpenes tilstand satser Bergen Vann i større grad enn tidligere på et tilstandsbasert vedlikehold. Allerede i løpet av det første året har man gjennom det nye kontrollprogrammet avdekket viktige vedlikeholdsbehov.

Online bakteriemåling for drikkevann

Stadig flere vannverk i Europa installerer online systemer som raskt fanger opp unormale tall på bakterier i drikkevann. Et bakterieutbrudd kan dermed varsles i løpet av 15-20 minutter. De mest moderne systemene bruker laser til å gjenkjenne bakteriene.

VA-bedrift tar ledertrøye i grønn omstilling

Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) er blant dem som får millionstøtte fra Oslofjordfondet. Det skal blant annet gjennomføres fire innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet.

Støtter selvkostprinsippet

I framtiden må folk regne med å måtte betale høyere avgifter for vann og kloakk, mener Kommunenes Sentralforbund – som imidlertid slår ring om selvkostprinsippet.

Askøy kommune: Trolig avføring fra dyr fra utsiden

Smitten i drikkevannet kommer fra dyr, ikke mennesker, men det er for tidlig å si hva slags. Ved tidligere utbrudd av denne typen andre steder har kilden vært avføring fra fugl, ifølge kommunen selv.

Helseministeren ber om status fra alle kommuner

Folkehelseminister Sylvi Listhaug vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett. Det er Mattilsynet som skal foreta kartleggingen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com