Infrastruktur

Multiconsult kjøper Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100% av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

Vil hjelpe deg å se under bakken

Norkart vil visualisere vann og avløp ledningsnett i ny 3D-app. Lillehammer kommune stiller med data til prosjektet. Ideen kom etter lanseringen av et prosjekt i Border GO. To studenter er igang med arbeidet.

E6 fra Trondheim til Melhus skrider fram

Når nye E6 Sør mellom Trondheim og Melhus planlegges og bygges er Gemini-løsninger fra Powel Construction med og bidrar til framdriften. Veien skal sørge...

Sparer tid med BIM og VA-bibliotek

Etter at Vianova Systems (nå Trimble) lanserte sin nye BIM-løsning har denne langt på vei løst den tekniske utfordringen med modellering og samhandling. Novapoint og Quadri har nærmest blitt bransjestandarden i Norge når det gjelder prosjekteringsverktøy.

Flere leveranser til norske flyplasser for Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter leverer for tiden kummer, bunndeler og falsrør til flere norske flyplasser. Produktene brukes i forbindelse med rehabilitering  og utbygging av takse- og rullebaner ved Oslo Lufthavn og Torp Sandefjord.

Selger mere vann – lager stadig mindre

Spydeberg er trolig landets beste kommune på å stoppe lekkasjer i sitt vannforsyningsnett. Fornuftige tiltak, høy motivasjon og mange års hard jobbing har gitt resultater. Dermed kan kommunen produsere stadig mindre vann, på tross av økende forbruk.

Helstøpt jubilant med vellykket satsing på VA

Ulefos Jernværk er Norges eldste industribedrift, med 360 år bak seg i jernstøping. Etter hundre år med suksess innen ovnsproduksjon ble virksomheten på femtitallet rettet inn mot det offentlige rom, nærmere bestemt vann og avløp. Digitalisering og 3D-modellering har tatt produksjonen over i en ny dimensjon.

Skal planlegge for hovedstadens framtidige vannforsyning

Oslo kommune VAV, har valgt Holsfjorden som ny vannkilde og Multiconsult til å utføre forprosjekt for ny vannforsyning til byens innbyggere.

Etterlyser raskere planlegging

- Vi savner en tidligere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Infiltrasjon finner nye veier

Rensing av avløpsvann gjennom naturlig infiltrasjon er fortsatt førstevalget der forholdene ligger til rette. I mange kommuner i innlandet lever denne praksisen i beste velgående. Med bruk av pumpeteknikk og moderne design har infiltrasjon økt både sitt potensiale og anvendelse.