Infrastruktur

Kjempeløft for lærlinger i Veidekke

Veidekke har en lang tradisjon med lærlinger og er én av landets største lærlingbedrifter. I Norge hadde selskapet ved årsskiftet 172 lærlinger, og øker nå antallet til over 220. Økningen skjer primært i Veidekkes hovedfag tømmer og betong samt asfalt og vei- og anleggsfaget.  

NoDig Challenge er endelig i mål!

Mandag 4.september markerte Oslo VAV vinneren av NoDig Challenge i en lukket seremoni for samarbeidspartnerne. 5.september offentliggjorde de resultatene under Norsk Vanns årskonferanse i Oslo.

Skuer langt framover

Movar* har i en årrekke levert gode renseresultater. I møte med nye rensekrav velger man å løfte blikket mer enn det som er vanlig i bransjen. Det etterspørres bærekraftig teknologi som tar avløpsrensing framover.

Spydeberg selger stadig mer vann-lager mindre

Spydeberg er trolig landets beste kommune på å stoppe lekkasjer i sitt vannforsyningsnett. Fornuftige tiltak, høy motivasjon og mange års hard jobbing har gitt resultater. Dermed kan kommunen produsere stadig mindre vann, på tross av økende forbruk.

Enklere tetthetsprøving av kummer med undertrykk

Tetthetsprøving med undertrykk opptar medlemmene i Rørinspeksjon Norge. Under temadagene i Tromsø satte rørinspektørene Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS og Per Sigve Henriksen i Norva24 fokus på behovet for en trygg og god tetthetsrøving av kummer med store volum.

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

NCC Norge er tildelt kontrakt på bygging av nytt avløpsrenseanlegg for Os kommune i Hordaland. Prosjektet har en verdi på rundt 125 millioner kroner og med 2 års byggetid.

Carl Christian Sibbern blir daglig leder for Vitek

Carl Christian Sibbern blir fra 1.september ny daglig leder i Vitek AS. Han har lang erfaring fra tilsvarende virksomhet, solid ledererfaring og er godt kjent med hva som rører seg i bransjen.

Tromsø først ute med VA-samspillskontrakt

Tromsø kommune har bestemt seg for å prøve ut den såkalte Odensemodellen med samspillskontrakt mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Kommunen har hentet inn rådgiver Christen Ræstad fra Drammen i et omfattende prosjekt for bydelen Mortensnes.

Frostsikring av trykkavløp krever svært lite strøm

Frostsikring av grunne VA-ledninger krever svært lite energi. Etter et års drift er regningen gjort opp ved Aarbu Hyttefelt i Aremark. Erfaringene er svært positive og styrker miljøaspektet ved bruk av trykkavløp i VA-nett.

Multiconsult vant rammeavtale med Stord kommune

Multiconsult har vunne Stord kommune sin konkurranse om rammeavtale for prosjekteringstenester for fagfelta VA og veg.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com