Infrastruktur

Gjør to kontrakter om til en

Veivesenet forener de to største kontraktene på fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal i en hovedkontrakt. Utlysingen skjer første kvartal 2018.

VA-rør brukes som ventilasjonskanaler

På 80-tallet fikk norsk byggebransje øye på mulighetene som ligger i å plassere store deler av ventilasjonskanalene i grunnen. Praksisen griper stadig mer om seg og flere store bygg får sine hovedkanaler av ventilasjonsanlegget plassert i bakken, under eller utenfor bygget.

Veidekke skal være med og utvide Oslos Vannforsyning

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om å utvide Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalen i Oslo. Oppdraget er verdt 615 millioner kroner ekskl. mva.

AF innstilt til tunnelutbedring på Sunnmøre

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av tunneler på Sunnmøre.

Rekordjobb til datter av Skanska

Marthinsen & Duvholt har signert kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Nordby og Smiehagentunnelen på E6 i Akershus. Kontrakten har en verdi på 385 millioner kroner, og er den største i selskapets historie.

Innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Nitrogengjødsling og konsekvenser for drikkevannskilder

Intensivert skogbruk for produksjon av biomasse – og dermed redusert bruk av fossile brensler og økt karbonbinding - er et sentralt tiltak i Norges overgang til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Imidlertid kan tiltak innen skogbruket påvirke forholdene i grunnvann, innsjøer, vassdrag og kystområdene negativt. Effektene skogsintensivering har på vannkvalitet er fokus i et nytt forskningsprosjekt.

Åpner strekninger på veiutviklingskontrakt

Første delstrekningene av E6 Helgeland nord åpnet, med 11,6 kilometer ny europavei, fordelt på parsellene Urlandå-Skamdal og Tjæraskaret-Eiterå. – Regjeringen jobber for bedre, mer effektive...

En ledning så lang som et maratonløp

Prosjektet innebærer å bygge ny hovedvannledning som skal sikre vannleveransene i Stavanger-regionen i fremtiden. Oppdragsgiver IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk) leverer blant annet drikkevann og renser avløpsvannet til alle eierkommunene på Stavanger-regionen.

Multiconsult kjøper Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100% av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com