Infrastruktur

Infrastruktur

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

NCC Norge er tildelt kontrakt på bygging av nytt avløpsrenseanlegg for Os kommune i Hordaland. Prosjektet har en verdi på rundt 125 millioner kroner og med 2 års byggetid.

Carl Christian Sibbern blir daglig leder for Vitek

Carl Christian Sibbern blir fra 1.september ny daglig leder i Vitek AS. Han har lang erfaring fra tilsvarende virksomhet, solid ledererfaring og er godt kjent med hva som rører seg i bransjen.

Tromsø først ute med VA-samspillskontrakt

Tromsø kommune har bestemt seg for å prøve ut den såkalte Odensemodellen med samspillskontrakt mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Kommunen har hentet inn rådgiver Christen Ræstad fra Drammen i et omfattende prosjekt for bydelen Mortensnes.

Frostsikring av trykkavløp krever svært lite strøm

Frostsikring av grunne VA-ledninger krever svært lite energi. Etter et års drift er regningen gjort opp ved Aarbu Hyttefelt i Aremark. Erfaringene er svært positive og styrker miljøaspektet ved bruk av trykkavløp i VA-nett.

Multiconsult vant rammeavtale med Stord kommune

Multiconsult har vunne Stord kommune sin konkurranse om rammeavtale for prosjekteringstenester for fagfelta VA og veg.

Kostnadsøkning kan true nye veiprosjekter

Det er usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross stortingsvedtaket før sommeren og en ramme på 1.000 milliarder kroner. Dette skyldes at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 % dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging. For de nye veiprosjektene omtalt i NTP tilsvarer dette en kostnadsøkning på over 80 milliarder kroner.

Gjør to kontrakter om til en

Veivesenet forener de to største kontraktene på fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal i en hovedkontrakt. Utlysingen skjer første kvartal 2018.

VA-rør brukes som ventilasjonskanaler

På 80-tallet fikk norsk byggebransje øye på mulighetene som ligger i å plassere store deler av ventilasjonskanalene i grunnen. Praksisen griper stadig mer om seg og flere store bygg får sine hovedkanaler av ventilasjonsanlegget plassert i bakken, under eller utenfor bygget.

Veidekke skal være med og utvide Oslos Vannforsyning

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om å utvide Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalen i Oslo. Oppdraget er verdt 615 millioner kroner ekskl. mva.

AF innstilt til tunnelutbedring på Sunnmøre

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av tunneler på Sunnmøre.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com