Infrastruktur

Infrastruktur

Tar merkingen over i det digitale rom

Med Geomatikks nye digitale løsning får du merkene rett inn i maskinstyringssystemet. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader.

Halverte tidsbruken med program modulen 3D grøft

ProPoint Survey har testet ut den nye grøftemodulen og er overveldet. Tiden de bruker på å prosjektere en grøft er blitt halvert. Færre manuelle operasjoner. Mengdeberegning av grøfter går mye raskere.

Lærer stadig mer om hvordan håndtere store vannmengder

For å lære mer om overvann på permeable dekker, forske og få dokumenterte resultater, har Skjæveland og Multiblokk brukt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt utenfor Sandnes. Samtidig som feltet er test- og dokumentasjonsarena, er det et utendørs klasserom.

Kjeftsluk og regnbed svelger unna i Drammen

Når det regner som verst er det viktig å få vannet vekk fra veibanen. Med nytt kjeftsluk og smart regnbed har man prøvet ut en ny og bærekraftig løsning i byens paradegate, der man også forsker på ulike veksters trivsel og toleranse.

Stadig flere velger lue og skjerf til vannkummen

Trenden med å kropps-isolere kummer brer om seg. Særlig i hyttefelt og fjellområder velges stadig oftere en løsning der man monterer isolerende kappe og lokk på vannkummen. Flere rådgivere spesifiserer nå også isolerende kappe på kummene man tegner ut.

Grunne overvannsløsninger til Trandum

På Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store betongareal, som utsettes for tunge laster. I disse dager monteres et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet.

Mer fleksible løsninger for overvann vinner terreng

Fordrøyning av overvann er som regel langt billigere enn å bygge et eget nett. EcoBloc fra Graf er et system som vinner terreng i Norge innenfor bygging av fordrøyningsbassenger i grunnen. Systemet består av mindre enheter, som gir større frihet i bygging og bedre utnyttelse av plassen. Nylig ble EcoBloc tatt i bruk ved Rema 1000 lager på Vinterbro.

Starter umiddelbart med arbeidet på ny vannforsyning for Oslo

COWI og Asplan Viak er Multiconsults samarbeidspartnere på et av de største VA-prosjektene i norgeshistorien. 

Norges største totalentreprise innen veibygging

Det historiske spadetaket på E39-prosjektet til Nye Veier ble tatt tirsdag, og det var samferdselsministeren som fikk æren av å igangsette arbeidet.

Nabovarselet kan nå gjennomføres digitalt

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Norkart har nylig lansert en løsning som skal hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com