Infrastruktur

Flere leveranser til norske flyplasser for Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter leverer for tiden kummer, bunndeler og falsrør til flere norske flyplasser. Produktene brukes i forbindelse med rehabilitering  og utbygging av takse- og rullebaner ved Oslo Lufthavn og Torp Sandefjord.

Spydeberg selger stadig mer vann-lager mindre

Spydeberg er trolig landets beste kommune på å stoppe lekkasjer i sitt vannforsyningsnett. Fornuftige tiltak, høy motivasjon og mange års hard jobbing har gitt resultater. Dermed kan kommunen produsere stadig mindre vann, på tross av økende forbruk.

Helstøpt jubilant med vellykket satsing på VA

Ulefos Jernværk er Norges eldste industribedrift, med 360 år bak seg i jernstøping. Etter hundre år med suksess innen ovnsproduksjon ble virksomheten på femtitallet rettet inn mot det offentlige rom, nærmere bestemt vann og avløp. Digitalisering og 3D-modellering har tatt produksjonen over i en ny dimensjon.

Skal planlegge for hovedstadens framtidige vannforsyning

Oslo kommune VAV, har valgt Holsfjorden som ny vannkilde og Multiconsult til å utføre forprosjekt for ny vannforsyning til byens innbyggere.

Etterlyser raskere planlegging

- Vi savner en tidligere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Infiltrasjon finner nye veier

Rensing av avløpsvann gjennom naturlig infiltrasjon er fortsatt førstevalget der forholdene ligger til rette. I mange kommuner i innlandet lever denne praksisen i beste velgående. Med bruk av pumpeteknikk og moderne design har infiltrasjon økt både sitt potensiale og anvendelse.

Foreslår å fjerne forringelsesgebyret

Ønsker å gi utbygger mer ansvar; at man faktisk forlater gata eller fortauet i den stand det var da man kom.

Ønsker bedre datagrunnlag for klimaeffekter

En ny forskningsrapport hevder det er behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data og at dette skal kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur.

Norsk vannkraft kan være nøkkel til et fornybart Europa

Europa bygger ut fornybar kraft som aldri før. Målet er at nesten all kraftproduksjon i 2050 skal være fornybar. Sol- og vindkraft vil trolig utgjøre den største andelen, men sol- og vindkraftverk kan bare produsere strøm når sola skinner og vinden blåser.

Har ryddet i spredt avløp i ti år

Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse i Haldenvassdraget er snart i mål. Alle kommunene vedtok en likelydende lokal forskrift i 2007/2008 som ble startskuddet for arbeidet.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com