Infrastruktur

Multiconsult kjøper Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100% av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

Vil hjelpe deg å se under bakken

Norkart vil visualisere vann og avløp ledningsnett i ny 3D-app. Lillehammer kommune stiller med data til prosjektet. Ideen kom etter lanseringen av et prosjekt i Border GO. To studenter er igang med arbeidet.

E6 fra Trondheim til Melhus skrider fram

Når nye E6 Sør mellom Trondheim og Melhus planlegges og bygges er Gemini-løsninger fra Powel Construction med og bidrar til framdriften. Veien skal sørge...

Sparer tid med BIM og VA-bibliotek

Etter at Vianova Systems (nå Trimble) lanserte sin nye BIM-løsning har denne langt på vei løst den tekniske utfordringen med modellering og samhandling. Novapoint og Quadri har nærmest blitt bransjestandarden i Norge når det gjelder prosjekteringsverktøy.

Flere leveranser til norske flyplasser for Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter leverer for tiden kummer, bunndeler og falsrør til flere norske flyplasser. Produktene brukes i forbindelse med rehabilitering  og utbygging av takse- og rullebaner ved Oslo Lufthavn og Torp Sandefjord.

Helstøpt jubilant med vellykket satsing på VA

Ulefos Jernværk er Norges eldste industribedrift, med 360 år bak seg i jernstøping. Etter hundre år med suksess innen ovnsproduksjon ble virksomheten på femtitallet rettet inn mot det offentlige rom, nærmere bestemt vann og avløp. Digitalisering og 3D-modellering har tatt produksjonen over i en ny dimensjon.

Skal planlegge for hovedstadens framtidige vannforsyning

Oslo kommune VAV, har valgt Holsfjorden som ny vannkilde og Multiconsult til å utføre forprosjekt for ny vannforsyning til byens innbyggere.

Etterlyser raskere planlegging

- Vi savner en tidligere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Infiltrasjon finner nye veier

Rensing av avløpsvann gjennom naturlig infiltrasjon er fortsatt førstevalget der forholdene ligger til rette. I mange kommuner i innlandet lever denne praksisen i beste velgående. Med bruk av pumpeteknikk og moderne design har infiltrasjon økt både sitt potensiale og anvendelse.

Foreslår å fjerne forringelsesgebyret

Ønsker å gi utbygger mer ansvar; at man faktisk forlater gata eller fortauet i den stand det var da man kom.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com