Infrastruktur

Infrastruktur

Møter nye krav til kvalitet og funksjonalitet i gategods

OPS kontrakter har gjort eiere, entreprenører og vedlikeholder av bl.a. veier mer opptatt av levetid og egenskaper til produktene de kjøper. Kundene ønsker kvalitetsprodukter med effektiv montering og lavere vedlikeholdskostnader over tid. Furnes Jernstøperi møter nye krav med systemtenkning og innovasjon.

Skal måle el, vann, fjernvarme, -kjøling og gass i Gøteborg

Nylig vant Powel en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi om et innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

Tunnellvask med såpe gjør avløpsvannet mer giftig

I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet.

Kjempeløft for lærlinger i Veidekke

Veidekke har en lang tradisjon med lærlinger og er én av landets største lærlingbedrifter. I Norge hadde selskapet ved årsskiftet 172 lærlinger, og øker nå antallet til over 220. Økningen skjer primært i Veidekkes hovedfag tømmer og betong samt asfalt og vei- og anleggsfaget.  

NoDig Challenge er endelig i mål!

Mandag 4.september markerte Oslo VAV vinneren av NoDig Challenge i en lukket seremoni for samarbeidspartnerne. 5.september offentliggjorde de resultatene under Norsk Vanns årskonferanse i Oslo.

Skuer langt framover

Movar* har i en årrekke levert gode renseresultater. I møte med nye rensekrav velger man å løfte blikket mer enn det som er vanlig i bransjen. Det etterspørres bærekraftig teknologi som tar avløpsrensing framover.

Spydeberg selger stadig mer vann-lager mindre

Spydeberg er trolig landets beste kommune på å stoppe lekkasjer i sitt vannforsyningsnett. Fornuftige tiltak, høy motivasjon og mange års hard jobbing har gitt resultater. Dermed kan kommunen produsere stadig mindre vann, på tross av økende forbruk.

Enklere tetthetsprøving av kummer med undertrykk

Tetthetsprøving med undertrykk opptar medlemmene i Rørinspeksjon Norge. Under temadagene i Tromsø satte rørinspektørene Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS og Per Sigve Henriksen i Norva24 fokus på behovet for en trygg og god tetthetsrøving av kummer med store volum.

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

NCC Norge er tildelt kontrakt på bygging av nytt avløpsrenseanlegg for Os kommune i Hordaland. Prosjektet har en verdi på rundt 125 millioner kroner og med 2 års byggetid.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com