Infrastruktur

Infrastruktur

Den første entreprisen ved Nasjonalmuseet fullføres nå

I disse dager fullføres omleggingen av teknisk infrastruktur på vestbanetomten i Oslo, hvor nye Nasjonalmuseet kommer. Det betyr at den første entreprisen K201 nå er i havn.

Viktig å koble infrastruktur med arealutnyttelse

I møte med statssekretær Georg Dale i Samferdselsdepartementet og Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet påpekte BNL viktigheten av å koble infrastruktur med arealutnyttelse.

Norconsult vant kontrakt for Bymiljøetaten

Kontrakten omfatter prosjekteringsbistand i alle faser i Ensjøprosjektet som er en løpende transformasjonsprosess. I tillegg omfatter prosjekteringsoppdraget opsjoner på prosjekteringsarbeider for andre nye byutviklingsområder.

E 18 Gulli – Langåker åpnet før planlagt

Prosjektet E 18 Gulli – Langåker er åpnet tre måneder tidligere enn planlagt. Multiconsult er hovedkonsulent for strekningen, der god planlegging og tett samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

På trygg grunn med ny standard

Norske bygg og anlegg står på variert byggegrunn. I Bjørvika har den mye omtalte leirgrunnen sunket, og målinger NGI har gjort viser store horisontale forskyvninger. Også andre byer som Drammen, Tønsberg og Fredrikstad ligger i følge NGI på bløt leire.

NKF infrastruktur opprettes

Norsk Kommunalteknisk forening har besluttet å opprette NKF infrastruktur. Opprettelsen av nye forumet ble besluttet under årsmøtet rett før ferien, og får ansvaret for å ivareta de tverrfaglige behovene innen plan, byggesak, vann og avløp, veg og uteområder.

Vegtilsynet med klimaanbefalinger til Vegvesenet

Vegene våre har en levetid på minst 20 år. - Med klimaendringer som bakteppe er det viktig at Statens vegvesen er føre var, og planlegger med tanke på risiko for flom, ras og andre værrelaterte hendelser, skriver Vegtilsynet i en pressemelding.

Park og Anlegg fikk kontrakten om infrastruktur på Ås

I forbindelse med den store utbyggingen på Campus Ås, der det blant annet skal bygges et nytt bygg for Veterinærinstituttet og Veterinærfakultetet, (tidligere NVH) er Statsbygg pålagt å bedre infrastrukturen i området.

Skanska og Entra videreutvikler nytt bydelssentrum i Oslo

Prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska og eiendomsselskapet Entra er i gang med en omfattende utvikling i Oslo sentrum, som får navnet Sundtkvartalet.

Multiconsult prosjekterer fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult oppdraget med å planlegge og prosjektere ny fv. 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet vil ha stor betydning for infrastrukturen mellom de to Østfold-byene og er Statens vegvesens største prosjekteringsoppdrag så langt i 2014
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com