Infrastruktur

Infrastruktur

Norconsult vant kontrakt for Bymiljøetaten

Kontrakten omfatter prosjekteringsbistand i alle faser i Ensjøprosjektet som er en løpende transformasjonsprosess. I tillegg omfatter prosjekteringsoppdraget opsjoner på prosjekteringsarbeider for andre nye byutviklingsområder.

E 18 Gulli – Langåker åpnet før planlagt

Prosjektet E 18 Gulli – Langåker er åpnet tre måneder tidligere enn planlagt. Multiconsult er hovedkonsulent for strekningen, der god planlegging og tett samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

På trygg grunn med ny standard

Norske bygg og anlegg står på variert byggegrunn. I Bjørvika har den mye omtalte leirgrunnen sunket, og målinger NGI har gjort viser store horisontale forskyvninger. Også andre byer som Drammen, Tønsberg og Fredrikstad ligger i følge NGI på bløt leire.

NKF infrastruktur opprettes

Norsk Kommunalteknisk forening har besluttet å opprette NKF infrastruktur. Opprettelsen av nye forumet ble besluttet under årsmøtet rett før ferien, og får ansvaret for å ivareta de tverrfaglige behovene innen plan, byggesak, vann og avløp, veg og uteområder.

Vegtilsynet med klimaanbefalinger til Vegvesenet

Vegene våre har en levetid på minst 20 år. - Med klimaendringer som bakteppe er det viktig at Statens vegvesen er føre var, og planlegger med tanke på risiko for flom, ras og andre værrelaterte hendelser, skriver Vegtilsynet i en pressemelding.

Park og Anlegg fikk kontrakten om infrastruktur på Ås

I forbindelse med den store utbyggingen på Campus Ås, der det blant annet skal bygges et nytt bygg for Veterinærinstituttet og Veterinærfakultetet, (tidligere NVH) er Statsbygg pålagt å bedre infrastrukturen i området.

Skanska og Entra videreutvikler nytt bydelssentrum i Oslo

Prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska og eiendomsselskapet Entra er i gang med en omfattende utvikling i Oslo sentrum, som får navnet Sundtkvartalet.

Multiconsult prosjekterer fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult oppdraget med å planlegge og prosjektere ny fv. 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet vil ha stor betydning for infrastrukturen mellom de to Østfold-byene og er Statens vegvesens største prosjekteringsoppdrag så langt i 2014

Ny bydel i Bergen vokser frem

I Bergen kommer nye og spennende utviklingsmuligheter frem langs kystlinjen ettersom byen vokser. Nordic - Office of Architecture, COWI og SLA har vunnet konkurransen om å utvikle det gamle arbeiderstrøket Laksevåg til å bli en attraktiv bydel for innbyggere og besøkende. Klimatilpasning er en essensiell del av uterommenes utforming i den nye bydelen.

Kommunal ingeniørkrise kan svekke infrastruktur

Norske kommuner sliter med å tiltrekke seg nyutdannede ingeniører. Resultatet kan bli svekket infrastruktur over hele landet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com