Nyheter

Nyheter

Vil forske på antibiotikaresistens i kloakk og hav

Forskningsrådet har bevilget 8 millioner kroner til et prosjekt som skal analysere kloakken i Bergen og hvordan denne påvirker kysten. Overvåkning av antibiotikaresistens er veldig viktig for å utforme strategier for å begrense spredningen i miljøet og på sykehusene.

Gjenåpner vassdrag og gjør Mindemyren mer klimarobust

Planen er å lage et åpent landskap der det er plass til å ferdes for alle. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

Er flensforbindelsen sikker ?

Kombinasjonen stålarmerte gummipakninger og bolter i 8,8 kvalitet kan by på utfordringer. Denne utfordringen forsterkes ytterligere dersom krager eller flenser er i materialet PE-100.

Ønsker å bygge biogassanlegg på Lillestrøm

Nedre Romerike avløpsselskap har som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec om å bygge et framtidsrettet biogassanlegg for Nedre Romerike og sør-øst Innlandet. Dette anlegget vil være regionens største bidrag til å nå Regjeringens klimamål. Hele investeringen er på rundt 800 millioner kroner. Denne kontrakten er på rundt 220 millioner kroner.

Korona-året 2020 har gitt stor økning for Heidenreich

Selv om 2020 har væært et krevende år har Heidenreich hatt en omsetningsvekst på nesten 20 prosent, og dermed lagt bak seg det beste året noensinne.

Geosyntia blir en del av Brødrene Dahl

Geosyntia er en landsdekkende leverandør av geosynteter og store rørkonstruksjoner i stål og plast. Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Stjørdal.

Simrishamn kommune gjør avløpsvann til råvann

Simrishamn kommune kommer i løpet av neste år å ha ha renset alt sitt avløpsvann til et nivå som få andre kommuner gjør. I praksis vil man levere et renset produkt tilsvarende det som er godkjent som badevann.

Minirenseanlegg renser like bra for hytte som for bolig

Miljødirektoratet har i samråd med en rekke fagmiljøer og organisasjoner konkludert med at fritidsboliger bør kunne likestilles med eneboliger når det gjelder kommunale krav til utslippstillatelse for minirenseanlegg*. Dokumentasjon og laboratorietester viser nemlig at minirenseanlegg innfrir de offentlige kravene med god margin - nettopp også under varierende belastning.

Enklere service og vedlikehold på pumpe i gliderigg

Ved å montere pumpa fast i en glidende rigg kan man på en enkel og trygg måte demontere hus og motor, og dermed hurtig få tilgang til innsiden av pumpehuset. Riggen gjør at alle deler holdes stødig på plass. Man trenger hverken kran eller andre løftemekanismer.

Prisvinner på farepotensiale i flomveier

Dn representerer et originalt, systematisk og relevant bidrag til diskusjonen rundt hvordan man skal kartlegge og systematisere urbane flomveier. RIF-Prisen for årets beste Master-oppgave innen vann- og miljøteknikk ble denne uken utdelt til Veronica Tørudstad for hennes oppgave om midlertidige flomveier.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com