Nyheter

Nyheter

Beskytter pumpene og reduserer energibehovet

Ved å sile ut problempartiklene og sende de videre utenom pumpene forhindrer man tilstopping. Løsningen reduserer dessuten slitasje og energibruk ved at man står friere i valg av pumpe.

Vinner rammeavtale om overvannshåndtering i Oslo

COWI leverte det beste tilbudet da Plan- og bygningsetaten søkte rådgivere innenfor overvannshåndtering i hovedstaden. Arbeidet vil blant annet involvere en ny veileder for overvannshåndtering for Oslo kommune.

Går dypt og digitalt denne gang

Det blir Hallingtreff også neste år, og en annerledes konferanse med mer vekt på læringsverdi, men med fortsatt gode muligheter for å trimme både talerør og lattermuskler.

Statens veivesen skal også involvere tidlig

Statens vegvesen skal jobbe vidare med å sjå på korleis dei kan involvere entreprenørar tidleg i to vegprosjekt: E39 Hordfast og E6 Fauske – Mørsvikbotn. Målet er å kutte kostnadar og optimalisere prosjekta.

Om det å bygge skjulte katedraler

Det tar flere hundre år og man blir aldri ferdig. Den daglige innsatsen trenger ikke være så stor, men den må være en del av en plan. Å lede et slikt arbeid krever folk med integritet og kompetanse. Og de må få arbeidsro.

Trykkstyring med mange gevinster

Med trykksensorer på nettet og bruk av disse målingene i kontrollenheten som styrer pumpestasjonen som leverer trykk, kan man oppnå behovsstyrt trykkstyring. Pumpeytelsen blir dermed i henhold til sanntids trykk, noe som sparer energi, vann og driftskostnader. 

Satser stort på biogass i kombinasjon med annen energi

Uttesting av ny teknologi (AD-BES) som skal omdanne biologisk avfall i avløpsvannet fra fiskeindustrien til biometangass. Målet er å sette sammen energikilder, teknologier og systemer for et fossilfritt energisystem for fremtiden.

Smart å plassere avløpsrensing sammen med industri

Med økende størrelse på anleggene og nye prosesser for gjenvinning åpner det seg muligheter for gjenbruk og økonomisk gevinst. Særlig innenfor produksjon av biogass og varme, men også for produksjon av jord og gjenbruk av vann kan lokalisering være avgjørende for økonomien.

Trainee ordningen gir varierte oppgaver

-Det jeg liker best ved å jobbe i vann- og avløpsbransjen, er at arbeidsdagene er varierte. Jeg har arbeidsoppgaver både inne og ute, sier Signe Tangen.

Foreslår å overvåke resistens i avløpsslam og avløpsvann

Selv om har vært gjort omfattende studier i Sverige foreslår man å gjennomføre overvåkning for å se om utslipp av avløpsvann og avløpsslam kan bidra til å utvikle resistens i miljøet. For å få mer data, mener Vitenskapskomiteen for mat og miljø det kan være hensiktsmessig å etablere et nytt program for overvåking av resistente bakterier i renset avløpsvann og slam.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com