Nyheter

Nyheter

Rørfornyet avløpsrørene under huset – slapp å pigge og rive

Arne drenerte rundt huset og pusset opp grunnetasjen i den tro at problemene med fukt og lukt var historie. Så viste det seg at hovedproblemet var bunnledningen under huset.

Sikring mot flom og erosjon – ny digital håndbok

En ny digital plattform for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred, og gir veiledning i sikring, fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.

Kommunal oppfølging og riktig service har gitt resultater

Aurskog-Høland kommune har til sammen ca 2600 mindre avløpsanlegg fordelt på boliger og hytter. Gjennom mange år har man jobbet systematisk med å få kontroll på hvordan disse fungerer, med gode resultater.

Registrerer kolibakterier høyt og lavt

Flere vannverk går grundig til verks for å hindre bakterier i å komme ut på drikkevannsnettet. Vannkilder måles kontinuerlig for bedre å forstå dynamikken som påvirker kvaliteten på råvannet. Høydebassenger overvåkes for inntrengning av kolibakterier.

Lokal gjenvinning av gråvann i startgropa

Kildeseparering av avløpsvann er allerede gjennomført i stor skala en rekke steder. Nå jaktes det på løsninger for gjenvinning av gråvann i lokal målestokk. En ny bacheloroppgave i byggdesign har sett på mulighetene.

Gikk heller offensivt til verks under epidemien

Da koronaepidemien kastet mørke skygger over landet valgte mange bedrifter å begrense driften og legge seg i dvale til stormen var over. Hos Biovac valgte man derimot tidlig å gå for en offensiv strategi. I ettertid har man fått så mye å gjøre at man må ansette folk.

Utlyser innovasjonsprosjekt på fornyelse av vannledninger

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av drikkevannsledninger ved hjelp av strømper. Det betyr en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger. I tillegg vil det gi mange andre positive ringvirkninger som reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet.

Et seminar med et samlet perspektiv på rør og kvalitet

Ti foredragsholdere som representerer ledningseiere, entreprenører, rådgivere, jurister og andre fagfolk vil dele av sine erfaringer og sin kompetanse. Målet er å beskrive hvordan man sikrer kvaliteten på installasjonene og får maksimalt ut av en rørinvestering.

Går i dialog med næringslivet for å løse overvannsfloken

Bærum kommune skal i løpet av året inngå innovasjonspartnerskap med næringslivet for å utvikle nye løsninger skal bidra til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder.

Løste overvannsproblem og vant førstepris for bærekraft

Et av tiltakene er et flott damanlegg som bidrar til å bedre håndteringen av overvann. Anlegget reduserer belastningen på det på det offentlige avløpssystemet. Samtidig er damanlegget blitt en naturlig møteplass med bord, utegrill og blomsterbed med insektvennlig vegetasjon.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com