Nyheter

Nyheter

Ny energisparende styring til Isoterm stikkledninger

For å kontrollere varmebruken og holde energiutgiftene i Isoterm stikkledninger med varmekabel på et minimum har Pipelife utviklet et nytt styresystem, kalt Easy Reg. Det bygger på samme prinsipper som  Smart Reg, som brukes til frostsikring av Isoterm fellesanlegg.

Fra avløpsrensing til gjødselproduksjon

Hias RA bygger om sitt avløpsrenseanlegg til en ny og egenutviklet renseprosess som gir betydelig fosforutnyttelse. Ved full utbyggelse av prosessen vil fosforet i biomassen blir tilgjengelig for planter og 40-60% vil kunne gjenvinnes som ren fosfor(struvitt). Den nye prosessen er fullt forenlig med biogassproduksjon.

Skal teste tre-rør-ut løsning på nye svenske leiligheter

I et nytt boligprosjekt i Helsingborg skal man legge opp til kildesortering av alt flytende avfall. Opplegget skal skille mellom toalettvann(svartvann), husholdningsvann(gråvann) og matavfall. Testlanlegget Reco-lab skal være i gang om ca et år og målet er biogass og jord til landbruk.

Lager ferdig fullgjødsel av avløpsvann

IVAR på Jæren har lagt om renseprosessene med formål å utnytte nærmest alle ressursene i avløpsvannet. Ved siden av biogass lages en hybridgjødsel til landbruk i Vietnam. Neste prosjekt er gjenvinning av fosfor.

1 mill i bot hver er ingen aprilspøk for nabokommuner

Innen april neste år må Fredrikstad og Sarpsborg avgjøre om de skal bygge felles renseanlegg eller utvide hver for seg. Prisen for en felles satsing er anslått til 1,3 milliard. Får de ikke ut fingrene vanker det bøter.

Legger opp til bred og variert kompetanse

- En balansert sammensetning av både alder og kjønn, ung nysgjerrighet og eldre erfaring er viktig både i prosjekter, team og avdelinger. Det skaper god dynamikk, sier Gjermund Bjørn, leder av Ressurssenteret i avdelingen Plan og prosjekt i Hias.

Hydrologisk modell kan hindre ødeleggelser

Flom i små nedbørfelt er et økende problem for infrastruktur som kulverter og stikkrenner ved veier og jernbane. Planlegging av infrastruktur i slike felt kan være ekstra vanskelig, siden det fins relativt få småfelt med målinger.

Lettere å grave i offentlig vei

Samferdselsdepartementet sender ut utkast til veileder til ledningsforskriften. Forskriften regulerer saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei.

Skal sirkulere opp turistforeningen

I en tredelt leveranse til Den Norske Turistforening(DNT) skal Cowi bidra til at det satses mer på natur- og miljøvern, samfunnsansvar og bærekraft. Det skal blant annet utvikles en ny bærekraftstrategi der Cowi vil bistå med å lage mål.

Systemene tåler ikke mye nedbør

I høst er det registrert svært mange vannskader på grunn av ekstremnedbør i deler av landet. Hittil i år er det meldt inn vannskader for over 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com