Nyheter

Norske vannverk har for dårlig beredskap

Mattilsynet har i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Beredskapen på drikkevannsområdet må bli bedre. Det betyr ikke at drikkevannskvaliteten i Norge er dårlig, men det er for mye usikkerhet om hva som kan skje med kvaliteten og tilgangen ved større uønskede hendelser.

13,7 mill til nye vannveier

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter. I konkurranse med 63 andre søknader fikk det NIVA-ledede prosjektet «New Water Ways» 13,7 millioner kroner i bevilgning. Prosjektet har en varighet på 3,5 år.

Julie M. Brodtkorb ny adm. direktør i MEF

Julie Brodtkorb har de siste 3,5 årene vært statssekretær/stabssjef ved statsministerens kontor. Nå tar hun over som administrerende direktør etter Trond Johannesen i MEF.

Datoer er satt for VA Tour Norge 2018

VA Tour Norge arrangeres for første gang i 2018, og skal besøke fire steder i Norge i løpet av mars 2018. Nå er datoene bekreftet. Rundt 20 bedrifter kommer til å delta på touren.

Revidert budsjett ikke godt nok for ledige ingeniører

Revidert budsjett er ikke tilstrekkelig rettet inn mot ingeniører som har vært arbeidsledige i lengre tid. - Dette holder ikke for alle de som mest av alt ønsker å komme seg tilbake i jobb, sier NITO-president Trond Markussen.

Vil synliggjøre gravefrie metoder

Større aktivitet og mer synlighet. Det er de to viktigste stikkordene i den handlingsplanen som nyvalgt leder av Scandinavian Society for Trenchless Technology i Norge, Borghild Teigland Folkedal, vil diskutere med sine medlemmer i den norske arbeidsgruppa når de møtes for første gang 1.juni.

Nomadisk prosjekt fant avløp midt i Oslo sentrum

Det mye omtalte SALT-prosjektet har gjenoppstått på Langkaia i Oslo etter å først ha blitt installert på Langsanden i Sandhornøy i Nord-Norge, og deretter i Bergen. Hva man skal kalle prosjektet er uklart. Kunstinstallasjon? Konferansesenter? Spa? Bar? Kafé?

Naturlig infiltrasjon fortsatt et alternativ

Der grunnforholdene er egnet vil avløpsrensing med naturlig infiltrasjon fungere minst like bra som noe annet. Utfordringer er å vurdere anleggenes levetid med hensyn på fosforbinding og å unngå gjentetting som gir dårlig rensing. Det er generelt mangelfulle kontrollmuligheter og driftsoppfølging av slike anlegg, spesielt de små etablert for boliger og hytter.

BetonmastHæhre kjøper Tronrud Gruppen

BetonmastHæhre har inngått avtale om kjøp av Tronrud Gruppen. Gruppen består av entreprenørselskapene Tronrud Bygg, Tronrud Mjøsbygg og Tronrud Anlegg. Med dette fortsetter BetonmastHæhre å vokse i strategisk viktige markeder.

Revidert veiledning for vannverk om farekartlegging og beredskap

Flere definisjoner enn tidligere og omtale av aktører og ansvarsforhold er oppdatert. I tillegg er drikkevannsforskriften som hjemmelsgrunnlag for internkontroll gjort tydeligere.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ