Nyheter

Kjempeløft for lærlinger i Veidekke

Veidekke har en lang tradisjon med lærlinger og er én av landets største lærlingbedrifter. I Norge hadde selskapet ved årsskiftet 172 lærlinger, og øker nå antallet til over 220. Økningen skjer primært i Veidekkes hovedfag tømmer og betong samt asfalt og vei- og anleggsfaget.  

VA-sabotør på ferde i Bærum

Politiet intensiverer nå jakten på vedkommende som gjentatte ganger har sabotert vannforsyningen på Snarøya i Bærum kommune.

Vitek etablerer avdeling på Østlandet

Viteks avdeling i Østfold kommer i første runde til å fokusere på VVS. På sikt kan det bli mer aktivitet innen hovedfeltet til Vitek, som er rørinspeksjon, rensing av rør, tetthetsprøving, lekkasjesøk og rørfornying.

Ikke mye å utsette på driften i Oppland

Oppland fylke har mange renseanlegg som er bygget på sent 70- og tidlig 80-tall. Av disse befinner 30 anlegg over størrelsesgrensen på 2000 p.e., mens de resterende er såkalte §13 anlegg.

– Vi skulle hatt mer kloakk inn i valgkampen

Mer ekstremvær, gamle rørsystemer og liten kapasitet gjør avløpsanleggene i norske kommuner til en tikkende bombe. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener politikerne få kloakk på den politiske dagsorden eller risikere å få det i drikkevannet.

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av krefter og lenger levetid på veikummer. Det norske firmaet Arstec har utviklet løsningen, som på sikt kanskje kan bli en ny standard.

Hvem er Norges mest talentfulle unge rådgiver?

Har du en ung, kompetent og fremgangsrik rådgiver som kollega i din virksomhet? Nå kan selskapet du jobber for nominere vedkommende til kåringen av Årets Unge Rådgiver i RIF-regi.

NoDig Challenge er endelig i mål!

Mandag 4.september markerte Oslo VAV vinneren av NoDig Challenge i en lukket seremoni for samarbeidspartnerne. 5.september offentliggjorde de resultatene under Norsk Vanns årskonferanse i Oslo.

Norconsult skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Norconsult har signert kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) for gjennomføring av forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg.

Skuer langt framover

Movar* har i en årrekke levert gode renseresultater. I møte med nye rensekrav velger man å løfte blikket mer enn det som er vanlig i bransjen. Det etterspørres bærekraftig teknologi som tar avløpsrensing framover.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ