Nyheter

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Ny leder og første møte om ny E39-korridor

Sweco vant oppdraget fra Nye Veier om å utrede ny korridor for E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Strekningen går gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Mengdemålere kommer nå med Profinet konfigurasjon

Krohne utvider mulighetene for digital kommunikasjon ved å tilby coriolis og magnetisk induktive mengdemålere med Profinet standard. Profinet er et industrielt ethernet som gir nye muligheter for hvordan feltutstyr kan integreres i kontrollsystemer.

Gudbrandsdalslågen med i EU-finansiert flomprosjekt

Forskningsprosjektet har fått navnet Phusicos, som betyr «ifølge naturen» på gresk. Målet er å finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder.

Dårlig overvannshåndtering kan endre tilstanden på norske kulturskatter

Klimaendringer, økte nedbørsmengder og endrede nedbørsmønstre skaper utfordringer for overvannshåndtering. Konsekvensene kan ødelegge kulturminnene om det ikke håndteres og overvåkes.

– Klok investering i ny teknologi

Regjeringen bevilger i forslaget til revidert statsbudsjett 20 millioner kroner til nytt kompetansesenter for vann ved NMBU. - Det er ikke hver dag politikere får skryt, men her fortjener statsråd Nybø og regjeringen honnør for dette er framtidsrettet politikk som vil lønne seg.

Boligeiere vil stevne kommunen

Seksten boligeiere som ligger i nærheten av og på en gammel søppelfylling på Romerike, vil trolig gå til sak mot Skedsmo kommune.

Blå-grønn bevilgning til rør-senter på Ås

Regjeringen bevilger 17,5 millioner kroner til «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur».

Vil mobilisere flere rørleggere mot overvann

I disse tider hvor snøen på fjellet skal bort, kommer også vannmengdene. Alt avhenger av hvor fort snøen smelter i forhold til eventuell flom og store ødeleggelser. Grundfos mener rørleggerne må være klare for å kunne bistå sitt lokale marked, hvis prognosene treffer og uhellet først er ute.

Feil å se trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg

Enkelte kommuner har begynt å vurdere nett for trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg i spredt bebyggelse. Hvis man ikke tar høyde for at trykkavløp krever ekstra infrastruktur og utvidet rensekapasitet vil man komme skjevt ut og kunne få en overraskelse. Trykkavløp og desentraliserte renseløsninger er dessuten en fin kombinasjon.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com