Nyheter

Nyheter

Legger opp brutt vannforsyning i alle pumpestasjoner for avløpsvann

Ved å montere brutt vannspeil i kombinasjon med fysiske tiltak holder Stavanger kommune et fast grep om sikkerheten i vannforsyningen. Alle pumpestasjoner for spillvann og overvann oppgraderes.

Høster gevinster ved å slå sammen driftsavdelinger

Økt spesialisering av oppgaver, mer kapasitet, tydeligere eierskap til fagområder, høyere effektivitet gjennom større maskinpark og mer engasjement preger den nye organisasjonen. Allerede det første året har man hatt store besparelser og man er i dag en fullverdig organisasjon.

Kommentar til artikkel om Sarpsborg og Fredrikstad i VAnytt

Kommentar til artikkel i VAnytt 19/11-20. Fredrik Hellström. Direktør FREVAR KF. I artikkelen går Tommy Olsen til angrep på administrasjon og politikere i Fredrikstad og...

Satser på spleiselag for å styre styrtregn

Vann og avløpsetaten i hovedstaden har fått med innbyggerne i Grefsenplatået i et pilotprosjekt og et spleiselag i å etablere blå-grønne løsninger på de private eiendommene. Målet er å bremse og styre styrtregn i et område som er dårlig tilrettelagt for å ta unna store vannmengder.

Et lite miljøeventyr for to byer

Alt lå til rette for en slagkraftig miljøbedrift i Nedre Glomma regionen. Men på grunn av politisk krangling, administrativ uvilje og skyttergravsmentalitet er Sarpsborg og Fredrikstad i ferd med å gå hver sin vei i vann og avløp. Og det kommer til å koste abonnentene dyrt.

Øker kapasiteten, hever kvaliteten og bedrer sikkerheten

Både store og små vannverk øker sikkerheten, investerer i nytt utstyr og bedrer sin reserve kapasitet. Både med Askøy saken i friskt minne og i et år der hygiene og sikkerhet har blitt et viktig bakteppe.

Tar Steinkjer kommune til retten

Entreprenørfirma Brødrene Brøndbo har bestemt seg for å ta Steinkjer kommune til retten og kreve godtgjørelse for et anbud man skulle ha vunnet. Tidligere har Kofa gitt Brødrene Brøndbo medhold i en klage.

Ny vannledning i samme slengen som gang- og sykkelvei

Da Viken Fylkeskommune ville bygge sykkelvei så kommunen sitt snitt til å få lagt en vannledning i samme trasé. Dermed fikk man fornyet en viktig vannforbindelse til en lavere pris enn det normalt ville kostet.

Innvier viktig vannberedskap i Viken

Driftstassistansen i Viken har etablert en operativ beredskap for nødvann i Østfold. To transporttanker og to containere med til sammen 30 kombotanker vil stå konstant tilgjengelig. Opplæring og tilrettelegging skal sikre at tiltaket vil føre til økt beredskap.

Nye Veier bygger blå-grønne veier

Ved bygging av nye veier legges lista stadig høyere for å ivareta alle miljøhensyn. Grønne, effektive entreprenører som bygger kortreist får stjerner i boka. Naturundersøkelser og miljøplaner er blitt en selvfølge, ved siden av oppfølging av eventuell påvirkning på det ytre miljø: før, under og etter arbeid.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com