Nyheter

Nyheter

EU har redusert sine urbane kloakkutslipp

Den tiende rapporten om implementeringen av Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) viser at overholdelsesgraden for EUs innsamlings- og behandlingsregler for avløpsvann er høy og har blitt forbedret sammenlignet med forrige rapporteringsperiode.

Assemblin vedtar ny klimaagenda

Assemblin skal være i takt med den pågående omstillingen til et klimanøytralt samfunn. For å konkretisere hvordan dette skal gjøres, er klimastrategien nå supplert med en klar klimaagenda, som inneholder mål og en plan for en gradvis overgang til en karbonnøytral aktivitet.

Fjerner plastemballasje og maling på gategods

Furnes har redusert forbruket av plastemballasje med 13, 8 tonn på et år. Man går over til å levere umalt gategods, og jobber videre i tett dialog med kundene for å bli enda grønnere.

Intec etablerer seg med ny avdeling i Tønsberg 

Som følge av stadig større etterspørsel, har Intec Pumper etablert egen avdeling i Tønsberg. Ved siden av å levere og lagerføre pumpestasjoner og en rekke andre VA-produkter er dette i tråd med strategien om i tillegg å satse på VVS-bransjen.

Abbor på angstmedisin roer seg i stimen

En ny avhandling fra Umeå universitet tyder på at legemiddelrester brytes senere ned i vassdrag enn tidligere antatt. Studien viser imidlertid at fisk ikke lar seg påvirke av angstdempende medisiner i vannmiljøet.

Inntrekking av tett tilsluttet PE rør med Die Draw er tilbake

For å få et nytt rør inn i et eldre rør trekkes det nye gjennom en trakt, der det tvinges ned i dimensjon. Når røret er på plass vil det gradvis ta tilbake dimensjonen og fylle opp mellomrommet. Slik ble en 360 meter lang hovedvannledning på Kongsberg fornyet i sommer.

Vannprisen 2020 til Sveinung Sægrov fra NTNU

RIF og Vannforeningen har kåret Sveinung Sægrov, professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk ved NTNU, til vinner av Vannprisen 2020.

Økonomi og nye krav til slammet kan bli avgjørende

For å sikre faglig bredde i prosessen har man hyret inn rådgivere fra både inn- og utland og kjørt pilotforsøk med ulike renseløsninger. På teknologiområdet finnes det et stort utvalg av gode velprøvde alternativer, men slambehandlingen kan likevel få stor betydning for det endelige valget.

Kommunene fører ikke tilsyn med utslipp av avløpsvann

Et stort flertall av kommunene følger ikke opp avløpsanlegg slik de skal og har dermed dårlig oversikt over utslippene av avløpsvann.

Innebygget Bluetooth gir nærkontakt med massestrømsmåler

Med Bluetooth kommunikasjon innebygget i måleinstrumentet og egen app, får man direkte tilgang på gulvnivå og et levende grafisk inntrykk av hvordan ståa er. En ny virtuell virkelighet for service og sjekk er åpnet, der veien går videre mot lokale 5G nett.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com