Nyheter

Nyheter

Løsningen ble å dele på en lærling

Kompetanse innen automasjon blir stadig viktigere i VA-bransjen. Få virksomheter er imidlertid mangfoldige nok til å kunne tilby et fagmiljø fullgodt for en lærlingeplass. Et samarbeid mellom blant andre det interkommunale selskapet Movar, Krohne og Malthe Winje har imidlertid fått kabalen til å gå opp.

Gode tilbakemeldinger på Hallingtreff

Tilbakemeldingene på årets Hallingtreffet levner ingen tvil. Både fabrikkbesøket hos Hallingplast og den faglige konferansen på Geilo får beste karakter fra deltakerne.

Skal drøfte utfordringene og vise de nye løsningene

Den norske VA-industrien står overfor en rekke utfordringer de neste årene. Investeringer i milliardklassen, muligheter og trusler i den kommende digitaliseringen, kompetanseutvikling og sikring av bemanningstilvekst i VA-bransjen: dette er bare noen av utfordringene som bransjen må håndtere de kommende årene. Et av målene med VA-Tour er å drøfte utfordringer og presentere mulige løsninger.

Rehabiliterer rør med gode resultater

Gravefri rehabilitering av både både private og offentlige avløpsledninger er fortsatt hovedvirksomheten. Selskapet har også hatt en merkbar vekst innen rehabilitering av offentlige vannledninger.

Økt innflytelse for ledningseierne i Nordic Polymark(NPM)

Ledningseierne har fått mer innflytelse i både styret for Instacert og Nordic Polymarks working group. Det er større enighet enn på lenge om om hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for rørprodukter.

Spredning av slam øker ikke risiko for antibiotikaresistens

Rester av antibiotika i utråtnet slam fra renseanlegg ser ikke ut til å bidra til økt antibiotikaresistens når slammet spres på dyrkbar jord. Dette viser resultatene fra førti år med slamspredning som er analysert i en studie ved Göteborgs universitet.

Historisk klordosering i Drammenselva

Det går mot desinfeksjon av Drammenselva med klor for å eliminere lakseparasitt. Metoden er under gjennomprøving i Driva og konsentrasjonen av klor som brukes er av samme størrelse som i offentlig drikkevann.

De fleste tenker ikke over hvor mye vann man bruker

Over halve befolkningen bryr seg sjeldent eller aldri om hvor mye vann de bruker i det daglige. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av sanitærprodusenten Grohe. I tillegg avslører undersøkelsen at en av tre nordmenn ikke vet hvordan de betaler for vannet hjemme.

Skal prosjektere nytt vannforsyningsanlegg til Asker og Bærum

Asker og Bærum Vannverk skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Norconsult har tidligere utarbeidet forprosjekt for det nye anlegget, og nå har man fått jobben med å detaljprosjektere alle fag.

Sverige vil gjøre avløpsrensingen sirkulær, med stor vekt på fosfor

I en fersk teknologirapport til den svenske regjeringen slås det fast at «selv om renseanlegg har oppnådd betydelig miljøgevinst gjennom produksjon av biogass, står man foran omfattende krav om reinvesteringer og fornyelse». Et generelt forbud mot spredning av slam ses på som et virkemiddel.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com