Nyheter

Nyheter

Rensing av drikkevann for PFAS testes i storskala

En ny teknologi for rensing av drikkevann fra PFAS har vist svært gode resultater i laboratorieforsøk. Nå testes teknologien i større skala på IVL og KTHs felles forskningsanlegg i Hammarby.

Norsk Wavin søker VA sjef

Norsk Wavin AS utvikler, produserer og markedsfører rørsystemer i plast for sektorene vannforsyning, avløp, overvann, drenering og el- og kabelbeskyttelse. Wavin tilbyr også innomhus...

VA ledning kan ha fornyet Bunnefjorden

Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse.

Satser på å ta minirenseanlegg til nytt nivå

De går offensivt til verks innenfor VA-Norge. Om ikke lenge etablerer man seg i nye lokaler ved E18, og framstår som en komplett leverandør til både VA og infrastruktur. En av favorittene i markedet er minirenseanlegg, der man tilbyr blant annet fjernstyring, full oppfølging, løsninger for UV-desinfeksjon og tørking av slam. 

Fastpris entrepriser kan bidra til å øke takten

Når det ligger til rette for totalentreprise i VA-kontrakter gir det en rekke fordeler, ikke minst mulighet for raskere oppstart og gjennomføring samt betydelig mindre arbeidsinnsats fra kommunens side. Man legger også det meste av ansvaret over på entreprenør og de økonomiske rammene ligger fast.

Anbefaler vinterantrekk til Finnmarks vannkummer

Troms og Finnmark er av de mest frostutsatte områdene i landet og aktiviteten innen VA er god. Denne vinteren kom snøen ikke før i februar, men det er ikke derfor stadig flere av VA-installasjonene utstyres med isolasjonshatt.

Lokalt borgerpanel bidrar til bedre overvannsløsninger

For aller første gang i Oslo har et tilfeldig utvalg av befolkningen i et område deltatt i et borgerpanel. Det har munnet ut i anbefalinger for hvordan de som innbyggere bedre kan involveres i håndtering av det økende problemet med overvann.

Froster ansetter ny salgsingeniør 

Knut Tørraasen kommer fra Våler i Hedmark og er utdannet økonom. Han kommer fra stilling som teknisk selger fra Nippon gases (Praxair) og har forøvrig bred teknisk erfaring fra mange bransjer. 

Uenighet om utslippskrav til nye Fuglevik renseanlegg

Movar har nylig fått pålegg om nitrogenrensing ved nye Fuglevik Renseanlegg, men mener dette ikke kan begrunnes godt nok. Statsforvalteren i Oslo og Viken er imidlertid tydelig at et er behov for å begrense utslipp til Ytre Oslofjord. Saken vil trolig ende i Miljødirektoratet.

Svensk kommunal virksomhet dømt til å betale erstatning

Blekinge tingrett har kommet fram til at den kommunale virksomheten Rönneby miljø og teknologi er ansvarlig for å kompensere de 165 personene som saksøkte RMT for personskade i den såkalte PFAS-saken. I følge tingretten skal de imidlertid ikke få erstatning for de psykiske skadene de mener å ha pådratt seg.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com