Nyheter

KS og Norsk Vann utfordrer kunnskapsministeren

Mangel på fagfolk er en viktig årsak til at det nå er behov for investeringer på 400 milliarder kroner i kommunale vann- og avløpsanlegg, veier og bygg. Kommunesektorens organisasjon KS og Norsk Vann utfordrer derfor kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å øke innsatsen for å utdanne flere ingeniører med nødvendig kompetanse.

Andelslag for vann og avløp kan slippe skatt

Etter ett og et halvt års ettertanke og saksbehandling har Skattedirektoratet bestemt seg for å ikke etterprøve Skatteklagenemdas vedtak om skattefritak for Flateby vannverk.

NorRens er tilbake i VA markedet

NorRens AS var et ledende entreprenørfirma innen vann- og avløpsbransjen fra det ble startet i 1973-74 og frem til 2003 da det ble avviklet. Nå har tre erfarne VA-menn startet NorRens AS på nytt.

Lanserer ferdig vektede rør for sjøledning

Hallingplast har utviklet et nytt rørkonsept for sjøledninger, der røret er ferdig vektet fra fabrikk, dermed slipper man vekting med betonglodd.

Asplan Viak vant stort veioppdrag i Trøndelag

Asplan Viak har vunnet det store oppdraget Reguleringsplan E6 Ranheim - Værnes, som innebærer planlegging og prosjektering av 4-felts veg mellom Trondheim/Ranheim og Værnes.

Kanskje verdens minste kommunale renseanlegg

Mens noen kommuner legger lange rørstrekk og traseer for å få vann og avløp til sentrale anlegg, velger Oppdal kommune en mer variert og bærekraftig strategi for å utføre sine miljøoppgaver til hus og hytte.

Veileder for fastsetting av innblandingssoner ved utslipp

NIVA har utarbeidet veileder for fastsetting av innblandingssoner,utformet fra EUs retningslinjer for punktutslipp og omfatter stoffene angitt i Vannforskriften og nasjonalt prioriterte stoffer.

Nyttig verktøy for arbeid med vann og vassdrag

Fagsystemet Vannmiljø gir nå enda bedre oversikt over tilstanden i norske vassdrag og kystområder. Det kartbaserte IKT-verktøyet styrker arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Norge.

Fortsatt god vekst i norsk industri

For fjerde måned på rad øker aktiviteten i norsk industri, viser innkjøpsindeksen PMI.

Pålegger Esso å rydde opp etter tankanlegg i Harstad

Miljødirektoratet pålegger Esso Norge å rydde forurenset grunn ved det tidligere tankanlegget i Harstad havn. Området skal ryddes opp for å fjerne risiko for negativ effekt på mennesker og natur.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com