Nyheter

Vil kåre årets beste bacherloroppgave innen vann og miljø

RIF inviterer høgskoler i Norge med ingeniør- og teknologifag innen vann- og miljøteknikk til å nominere kandidater til prisen Årets beste bachelor i vann- og miljøteknikk. Frist er 12. august 2013.

Østfold samarbeider for å se på mulighetene for biogass

Slam fra offentlige og private renseanlegg er en viktig del av ressurspotensialet for biogass i Østfold. Sammen med gjødsel fra landbruk og våtorganisk avfall er potensialet på minst 120 GWh pr år.

Tips til hyttefolk som utbedrer – unngå mulighet for frostskade

Årlig er det flere tusen vannskader på norske hytter, dette viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Skadene skyldes frostsprengte rør og kysthytter er like mye utsatt som fjellhytter. Det er særlig ved nyinstallasjoner at man glemmer å ta høyde for frostskader.

Vaktbikkja vil levere premisser for framtidens miljøpolitikk

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidl. SFT) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor fagetat med nytt navn: Miljødirektoratet.

Norconsult skal tegne vannledning

Norconsult har signert en kontrakt med Eidsberg kommune om prosjektering av 14 km vannledning fra Sandstangen til Laslett. Ledninger fra Laslet til Hærland ledes nå langs nye E18.

Biowater får 38 millioner i investorstøtte

Sembcorp Industri Ltd. fra Singapore investerer NOK 30 millioner og har valgt å gå inn i Biowater som strategisk investor og samarbeidspartner.

Mange oppgraderer avløp på hytta

Gamle hytter hadde hverken vann eller toalett. Dagens eiere har ofte større krav til komfort enn forrige generasjon og ønsker ofte å oppgradere - til full sanitær standard.

Flere vil gå etter fosfor men prosessen må stemme

Norske kommuner ønsker å grave gull i kloakken. For at investeringene skal kunne forsvares må anlegget har en viss størrelse og renseprosessen må tillate utvinning av fosfor, eller enkelt kunne bygges om.

Alt klart for trykkavløp – mindre kostnader – færre inngrep

Trykkavløp er den nye trenden innen avløp, særlig i spredt bebyggelse, som i Spydeberg, der både hus og hytter skal forenes i et helt nytt system. Mindre inngrep, mindre rør-dimensjoner - lavere kostnader

Energisparende UV-lamper til norske vannverk

UV har gått sin seiersgang innen desinfeksjon av drikkevann i Norge. Men det er store forskjeller i energikostnad på lampedrift ved vannverk. Både pådrag og akselrasjon er viktige for energieffektiv drift.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com