Nyheter

Nyheter

Rørleggere ga rent vann i jubileumsgave

I løpet av jubileumsåret 2013 har NRLs medlemsbedrifter samlet inn 200.000 kroner til Plans GIVE ME 5-prosjekt i Senegal. Rørleggerbedrifter over hele landet har bidratt til at Plan har kunnet sluttføre et viktig prosjekt for barns overlevelse i et land der ett av ti barn dør før fylte fem år, blant annet som følge av skittent vann.

Maskinentreprenørene vil fokusere på vann og avløp

Mellom 40 og 50 kommuner over hele landet er blitt valgt ut og skal studeres for å øke kunnskapen om VA-nettet.

Kvalitet og konsekvenser blir viktigere i VA

Mer nytenkning og økt bevissthet omkring sikkerhet og bærekraft ser ut til å bli mer viktig i VA-bransjen fremover. Utfordringene er mange, løsningene finnes, interessen er stigende og fokus økende på VA-tjenestenes kvalitet.

KS og Norsk Vann utfordrer kunnskapsministeren

Mangel på fagfolk er en viktig årsak til at det nå er behov for investeringer på 400 milliarder kroner i kommunale vann- og avløpsanlegg, veier og bygg. Kommunesektorens organisasjon KS og Norsk Vann utfordrer derfor kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å øke innsatsen for å utdanne flere ingeniører med nødvendig kompetanse.

Andelslag for vann og avløp kan slippe skatt

Etter ett og et halvt års ettertanke og saksbehandling har Skattedirektoratet bestemt seg for å ikke etterprøve Skatteklagenemdas vedtak om skattefritak for Flateby vannverk.

NorRens er tilbake i VA markedet

NorRens AS var et ledende entreprenørfirma innen vann- og avløpsbransjen fra det ble startet i 1973-74 og frem til 2003 da det ble avviklet. Nå har tre erfarne VA-menn startet NorRens AS på nytt.

Lanserer ferdig vektede rør for sjøledning

Hallingplast har utviklet et nytt rørkonsept for sjøledninger, der røret er ferdig vektet fra fabrikk, dermed slipper man vekting med betonglodd.

Asplan Viak vant stort veioppdrag i Trøndelag

Asplan Viak har vunnet det store oppdraget Reguleringsplan E6 Ranheim - Værnes, som innebærer planlegging og prosjektering av 4-felts veg mellom Trondheim/Ranheim og Værnes.

Kanskje verdens minste kommunale renseanlegg

Mens noen kommuner legger lange rørstrekk og traseer for å få vann og avløp til sentrale anlegg, velger Oppdal kommune en mer variert og bærekraftig strategi for å utføre sine miljøoppgaver til hus og hytte.

Veileder for fastsetting av innblandingssoner ved utslipp

NIVA har utarbeidet veileder for fastsetting av innblandingssoner,utformet fra EUs retningslinjer for punktutslipp og omfatter stoffene angitt i Vannforskriften og nasjonalt prioriterte stoffer.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com