Nyheter

Nyheter

Nyttig verktøy for arbeid med vann og vassdrag

Fagsystemet Vannmiljø gir nå enda bedre oversikt over tilstanden i norske vassdrag og kystområder. Det kartbaserte IKT-verktøyet styrker arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Norge.

Fortsatt god vekst i norsk industri

For fjerde måned på rad øker aktiviteten i norsk industri, viser innkjøpsindeksen PMI.

Pålegger Esso å rydde opp etter tankanlegg i Harstad

Miljødirektoratet pålegger Esso Norge å rydde forurenset grunn ved det tidligere tankanlegget i Harstad havn. Området skal ryddes opp for å fjerne risiko for negativ effekt på mennesker og natur.

De færreste kommuner er rustet for ekstremvær

«Hilde» er det åttende ekstremværet som har fått navn siden 2010. Vindkast opp mot 50 meter i sekundet og kraftig nedbør har igjen lammet store deler av landet. Styrtregn fører dessuten til økt forurensing.

Norsk Vannforening ønsker kandidater til Vannprisen

Vannprisen 2014 kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for innsats av vitenskapelig teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Vingeklipper ytterligere en bedrift på grunn av utslipp

Miljødirektoratet varsler stans av mottak av farlig avfall ved ISO Miljø AS i Stokke i Vestfold, etter at det blant annet er avdekket ulovlige utslipp. Avfallsbedriften har tidligere motatt flere advarsler.

Sterk økning i nye anleggsprosjekter

Entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter steg kraftig i løpet av 2. kvartal 2013. Verdien av anleggsnæringens ordrebeholdning økte med 12 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Sterk økning i vannskader

Erstatningsutbetalingene etter vannskader i private boliger og hytter er på 1,7 milliarder kroner etter årets første ni måneder, viser tall fra Finans Norge.

Tar flomtoppen, sikrer vannbalansen og holder på slammet

En bærekraftig løsning som ikke bare demper flomtoppen og sikrer vannbalansen, den holder tilbake slammet og viderefører det rene overvannet tilbake til grunnen. Slammet vil derfor ikke redusere infiltrasjonsevnen.

Ny leder for Sterners servicesenter

Willy Jensen er fra 1. november ansatt hos Sterner As som leder for det nyopprettede servicesenteret.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com