Nyheter

– Sikkerhet er noe man må praktisere

Å bygge en levende sikkerhetskultur er utfordrende. Det dreier seg om å utvikle de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd slik at virksomhetens verdier beskyttes mot trusler og uønskede hendelser. Men hva betyr det i praksis?

Må betale for undersøkelser av forurensning

Sjøbunnen i Fedafjorden er sterkt forurenset av miljøgifter. Miljødirektoratet pålegger nå bedriftene Eramet og Trælandsfos å bidra økonomisk til miljøundersøkelser som skal lede fram til opprydding.

En tørst og robust legende er tilbake

Xylem relanserer lensepumpen Bibo, og satser på at dette skal bli en ny legende på pumpemarkedet.

Venter økning i rørfornying

Ikke bare borettslag og sameier vil satse stort på rørfornying i årene som kommer. Eneboliger har også stort behov for rørfornying. Nå er markedet i bevegelse.

“Bøybart” støpejernsrør setter ny no-dig rekord

Nøtterøy kommune foretok første trekking i Norge med duktile rør gjennom løsmasser i 2011 med gode resultater. Siden har man foretrukket metoden, og nå har man satt rekord med styrt boring og trekking av hele 280 meter i vertikal kurve.

God respons på sikkerhetsbudskap

Honeywell har den siste uken besøkt fem Ahlsell avdelinger på det sentrale Østlandet. Flere viktige temaer har stått på blokka.

Slipp heller vannet gjennom og unngå overvann

Bruk av permeabel belegning på både private og offentlige arealer gir nye muligheter for overvannshåndtering i urbant miljø.

Rørkjøp satser for fullt på netthandel

Rørkjøp satser for fullt på netthandel og legger store ressurser i dette. – Utviklingen går i retning av mer handel på nett. Dette markedet skal vi ta en stor del av, sier direktør Frank Olsen i Rørkjøp.

Truer Sarpsborg kommune med grønn millionbot

Miljøvernavdelingen i Østfold er ikke fornøyd med fremdriften på VA-området i Sarpsborg og ser seg nødt til å true med millionbot om man ikke får ut fingeren. Den 1. Januar 2014 faller dommen.

Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com